۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش طراحی چهره

سلام برای آموزش طراحی چهره تمام رخ، سه رخ و نیم رخ همراه من باشید.

آموزش طراحی چهره تمام رخ

برای شروع یک در طراحی چهره خط صاف می‌کشیم و خط رو به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کنم و سعی کنید به صورت چشمی استفاده کنید.

از یک سوم اول به اندازه دو سوم طول سر خارج می‌شم و خطوط اضافی رو پاک می‌کنم و فقط خط مرکزی سر باقی می‌ماند.

سر رو میایم کامل به 2 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و این می‌شه خط چشم.

از خط چشم به بالا 5 قسمت تقسیم می‌کنم و از خط چشم به پایین باز هم 5 قسمت تقسیم می‌کنم.

2تا نقطه پایین تر از خط چشم می‌شه خط بینی و نقطه پایین بینی می‌شه لب.

نقطه‌ی بالای چشم می‌شه ابرو.

آموزش طراحی چشم در طراحی چهره تمام رخ

برای کشیدن چشم در طراحی چهره همیشه از چشم‌ها شروع می‌کنیم، فاصله بین 2تا چشم رو می‌ذارم.

فاصله‌ی 2تا چشم می‌شه به اندازه‌ فاصله‌ای که بین نقاط دیگه هست، یعنی این فاصله رو می‌ذارم بین چشم‌ها و سپس اندازه‌ی چشم رو مشخص می‌کنم.

اندازه‌ی چشم هم چون به صورت تمام رخ هست باید قرینه در بیاد و به صورتی باید باشه که کامل به گوشه‌ی صورت نچسبیده باشه یعنی  یکم فاصله داشته باشد.

از گوشه‌های چشم خطی به این شکل می‌کشم و حالا چشم را داخل این کادر طراحی می‌کنم و فرمش هم به سلیقه خودتونه هر فرمی که می‌خواید مثلا بادامی باشه، گرد باشه.

همزمان هرکاری که اون سمت انجام می‌دم اون سمت دیگه هم انجام می‌دیم که قرینه در بیاد.

دایره داخل چشم به صورت نیم دایره کشیده می‌شود، اگر دایره کامل بکشید چهره حالت متعجب به خودش می‌گیره نباید یک دایره کامل باشه.

پلک بالای چشم رو می‌کشم هرچقدر فاصله پلک با چشم بیشتر باشه، چشم درشت‌تر و هرچقدر فاصلش کم‌تر باشه چشم ریزتر می‌شود.

آموزش طراحی ابرو در طراحی چهره

برای کشیدن ابرو در طراحی چهره از گوشه‌های چشم دوتا خط به این شکل می‌دم بالا این می‌شه اندازه قد ابرو.

کادر ابرو رو باید کم‌رنگ بکشیم و خیلی مشخص نباشه تا داخلش تارتار پر می‌شه.

داخل ابرو رو به صورت تارتار پر می‌کنیم.

آموزش طراحی مژه در طراحی چهره

مژه‌ها به صورت تارتاری، گوشه‌ی چشم بلندتر در طراحی چهره کشیده می‌شود.

برای کشیدن بینی یه دایره می‌کشم و دوتا دایره کوچک‌تر کنارش.

اندازه‌ی پهنای بینی اگر از گوشه چشم دوتا خط کمرنگ بکشم اندازه پهنای بینی رو بهم نشان می‌دهد.

خطوط اضافی رو پاک کنید، از پشت چشم خط بینی رسم می‌شود.

آموزش طراحی لب در طراحی چهره

برای کشیدن لب دوتا بیضی بالا می‌کشم و یک بیضی بزرگ‌تر پایین.

گوش بین چشم و بینی کشیده می‌شود.

حالا فرم خط چونه رو متناسب با اجزای چهره می‌تونم تغییرش بدم، می‌تونم زاویه دارش کنم، گردش کنم، هرمدلی که دوست داشته باشید می‌تونید تغییر بدید.

اگر بخوام فک زاویه دار بشه، اینجا که خط لب بود یه کوچک علامت می‌زنم از این نقطه به بعد شکسته می‌شود.

آموزش طراحی مو ها در طراحی چهره تمام رخ

برای کشیدن موها یک مقدار نقطه‌ی آخر که می‌شه رویش مو از اینجا شروع می‌شه یک مقدار از خود سر بالاتر می‌ریم و حجم مو رو هم مشخص کنیم.

سایه‌های مو قسمت ریشه مو تیره می‌شه و رنگ‌های مو تیره می‌شه به صورت پرتابی و تارتار.

جایی که باید سایه روشن بیوفته رو فشار دستم رو کم می‌کنم.

پشت مو تیره تر می‌شود.

آموزش طراحی چهره سه رخ

برای چهره سه رخ در طراحی چهره باز هم یک خط صاف می‌کشیم به اندازه‌ی دلخواه و به سه قسمت مساوی تقسیم می‌شود.

از یک سوم اول یک دایره می‌کشم و برای این دایره میام یک عدد کادر می‌کشم، سه رخ من الان به سمت چپ چرخیده از قسمت دیگر یک قسمت از کادرم خارج می‌شم و اگر سه رخ به سمت راست باشه این کار رو برعکس انجام می‌دهیم.

خطوط وسط کادرمو پاک می‌کنم، کادرمو میام کامل به دو قسمت تقسیم می‌کنم و این خط می‌شه خط چشم و این قسمت تا این قسمت را به دو قسمت تقسیم می‌کنم، از اینجا تا اینجا هم به دو قسمت تقسیم می‌شه که اینجا می‌شه چانه و اینجا می‌شه فک و اینجا خط چشم.

در قسمت چانه یک ذره گرد می‌کنم که چونه خیلی تیز نشه، گوش در این قسمت قرار می‌گیرد.

خط مرکزی به حالت کمانی در میاد و مابقی تقسیماتش دقیقا مثل چهره تمام رخ می‌شه، از قسمت بالا 5قسمت می‌شه و از قسمت بالا هم 5قسمت می‌شود.

فرق چهره سه رخ با تمام رخ

فرق این چهره با چهره تمام رخ اینکه اجزای قسمت سمت چپ کوچکتر دیده می‌شوند.

فاصله بین دوتا چشم رو میذارم، فاصله گوشه چشم با گوشه‌ی صورتش در قسمت سه رخ بیشتر می‌شود.

دوباره برای ابروهاش این نقطه می‌شه نقطه ابرو، از گوشه‌های چشم دوتا خط به این شکل می‌کشم و اندازه‌ی ابرو رو مشخص می‌کنم و محیطش رو می‌کشیم.

برای کشیدن بینی یک دایره اینجا لازم داریم و یک دایره کنارش، دایره‌ی گوشه یک مقدار میاد داخل دایره بزرگتر.

از نوک بینی یک خط کوچک می‌کشیم و میام تا پایین تا روی خط لب، این خط باید بیوفته وسط این حالت هفتی که قسمت بالای لب هستش.

برای لب سه رخ یک دایره کوچک سمت چپش می‌کشم سمت راستش یک بیضی بزرگتر می‌کشم و بعد خطوط اضافی را پاک می‌کنیم.

حالا فرم خواب خط چونه را متناسب با اجزای چهره میام تغییرش می‌دم.

برای کشیدن موها هم فرم خط مرکزی کمانی که کشیدیم رو می‌کشیم.

چون موهاش به سمت بالا رفته جهت رویش موهاش به سمت بالا می‌رود.

آموزش طراحی چهره نیم رخ

برای کشیدن چهره نیم رخ در طراحی چهره فقط به یک دایره نیاز داریم، یک خط می‌کشم به 2قسمت تقسیم می‌کنم.

میام از این خط به بالا رو به سه قسمت تقسیم می‌کنم، از این خط به پایین هم به سه قسمت تقسیم می‌کنم.

خط وسط می‌شه خط ابرو.

بین خط ابرو و نقطه پایینی یک نقطه جدید می‌گذارم که می‌شه نقطه‌ی چشم و بین نقطه‌ی پایین و این نقطه یک نقطه‌ی جدید دیگری می‌گذارم که می‌شود بینی.

روی خط چشم میام خط رو به 4 قسمت مساوی تقسیم می‌کنم، بین نقطه‌ی اول و نقطه‌ی دوم چشم کشیده می‌شه که در حالت نیم‌رخ به شکل دال کشیده می‌شود.

اگر این خط رو کمرنگ ادامه بدم تا جلو گودی بالای بینی مشخص می‌شه یعنی این فاصله که فرو رفتگی دارد.

بینی در حالت نیم‌رخ یک دایره با یک دایره کوچکتر کنارش کشیده می‌شود.

ابرو دقیقا به اندازه‌ی قد خود چشم کشیده می‌شود، چون نیم‌رخه فقط این چشم و ابروش دیده می‌شود و سمت دیگر دیده نمی‌شود.

خط آخر جای لب هستش از انتهای بینی یک خط صاف می‌کشیم.

روی این قسمت یک خط صاف می‌کشم یعنی بینی، لب و چانه باید در امتداد این خط باشن و نه جلوتر بیان نه عقب‌تر.

دوتا بیضی می‌کشم و حالا فرم لبش رو مشخص می‌کنم.

گوشه‌ی چشم و بینی گوش کشیده می‌شود.

حالا کل این دایره جزو سر ما حساب نمی‌شود و خطوط اضافی را پاک می‌کنیم و دایره را کوچکتر می‌کنیم.

رویش مو از این قسمت می‌شه حدودا تا اینجا به حالت چشمی باید این رو بکشید.

اگر بخوام موی بافته شده بکشم دوتا خط موازی می‌کشم و یک خط وسطش و بعد خطوط این شکلی روبروی هم دیگه و بعد به این خطوط فرم می‌دم که خیلی صاف نباشد.

رویش مو جهتش به این شکل می‌شه، ریشه‌ی مو و انتهای مو تیره‌تر می‌شوند.

برای بافتش هم روی هرکدام حالت تارتار تیره می‌شوند.

سعی کردم که به ساده‌ترین روش کشیدن چهره رو بهتون آموزش بدم.

برای اطلاع از آموزش‌ها و دوره‌های ما به اینستاگرام و سایت ما سر بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس