امور مالی
فرم جذب نیروی متخصص
توضیحاتآکادمی هنر پارس با سال ها تجربه در صنعت آموزش و تولید و با ایجاد فضای مناسب آمادگی خود را برای همکاری با اساتید در این رشته اعلام می دارد لطفا فرم را به طور کامل پر نمایید
شماره تماس66565950 - 02132505205 - 026
نشانی الکترونیکی ماinfo@honar-pars.com