۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

طراحی دو چهره متفاوت در طراحی لباس از صفر تا صد

سلام ابرش هستم از مدرسین طراحی لباس آکادمی پارس، امروز می خواهیم طراحی شخصیت مانکن کار کنیم، هر طراحی برای خود به عنوان یک امضا شخصی، اندام مانکن و چهره مانکن متناسب با علایق و راهبردهای تفکرات شخصی خود دارد، هر کسی هر طرحی از مانکن های آن طراح را هر کجا ببیند متوجه می شود که این طرح اکتساب شده به آن طراح است.

طراحی چهره در طراحی لباس

الان می خواهیم دو چهره مختلف را که می توانید با دستبرد در اساس چهره آموزش بدهیم که در ویدئوهای قبلی این اساس چهره آموزش داده شده که می توانید طراحی اساس را یاد بگیرید. در ابتدا اساس سر را ماهیچه سازی کنید و فرم اولیه را انجام دهید، می دانید که این دایره ای که بالای سر قرار می گیرد فرم جمجمه ما را تشکیل می دهد و برجستگی استخوان گونه از زیر خط چشم شروع می شود، که با توجه به اسکلت سر که می خواهیم یک چهره استخوانی تر بکشیم می توانید برجستگی گونه را شدت بیشتری بدهید و قسمت زیر استخوان گونه اتصال فک خالیه که در این قسمت که شما می توانید آن را فرو رفته تر بکشید، همه قسمت های چهره بستگی به علایق شخصی خود شما دارد.

طراحی گونه در طراحی چهره

قسمت زیر گونه را بیشتر از حد معمول داخل آمدیم که استخوان فک ناخودآگاه بیرون زدگی بیشتری را دارد، حواستان به تناسبات باشد و خط فک را یکدفعه به سمت داخل برنگردانید، باید با یک تمایل خطی ملایمی این فرورفتگی را به سمت داخل طراحی کنید، بیشتر از آن را با سایه می توانید فرو رفته تر نشان دهید ولی خط را تا یک حد معقولی می توانید بیرون بیاورید. در ادامه خط هفتی استخوان جناق قرار می گیرد را سایه بیشتری می زنیم که گردن استخوانی تری داشته باشیم، همیشه سعی کنید قرینه سایه نزنید، یک منبع نوری برای خود مشخص کنید و براساس آن سایه بزنید.زیر استخوان گونه را سایه بیشتری می زنیم که برجستگی استخوان گونه بیشتر دیده شود، روی گونه و روی استخوان فک خط سایه را به صفر می رسانیم و نمی گذاریم سایه خیلی خودش را نشان دهد که سفیدی کاغذ بازتاب نوری باشد که این قسمت را برجسته تر نشان دهد.

طراحی استخوان ابرو

ما در راستای اتصال مثلث طلایی که از خط چشم به مرکز سر می کشیم از نقطه اتصال این خط و دایره شکست ابرو را داریم و در ادامه عمود به سمت بالا بروید که استخوان پیشانی را شکل می دهد که در مرکز دایره نقطه رویش مو می شود که می توانید انتهای پیشانی را داشته باشید، پشت این خط هم سایه می زنیم که پیشانی استخوانی برجسته تری را داشته باشید.

کشیدن چشم

برای کشیدن چشم روی خط چشم که زیر دایره جمجمه سر است یک مقدار فضا به پهلوی سر می دهیم و داخل و فضای چشم را تقسیم بر سه می کنیم که فضای چشم مشخص شود.ما در این قسمت حفره استخوانی چشم را داریم که هر چقدر لاغرتر شود گوشه چشم داخل تر می رود، اساس چشم را در روی خط چشم طراحی کنید، اگر خط پلک را در راستای چشم ادامه دهید و خط گوشه چشم را هم ادامه دهید، حفره استخوانی گوشه چشم ایجاد می شود، حفره چشم، استخوانی است که چشم در آن قرار می گیرد، در این قسمت هر چقدر سایه بیشتری بزنید چشم فرورفته تری دارید، چشم ها را طراحی می کنیم و بعد طراحی بینی را انجام می دهیم که هر چقدر سایه بینی شدت داشته باشد و تیغه بینی باریک تر باشد بینی و چهره استخوانی تری داریم.

طراحی ابرو در چهره

ابروها را به سلیقه خود طراحی می کنید و هر چقدر تارهای ابرو نازک تر و نوک تیز تر باشد طبیعی تر می شود که باید موقع کشیدن دست را رها کرد تا انتهای خط ها ظریف تر شود، برای کشیدن مژه ها برای اینکه فرم طبیعی تری داشته باشد فرم مویی ابروها و مژه ها از راپید سفید یک دهم که خطی ظریف است استفاده می کنیم و با قوسی ملایم از لبه پلک شروع می کنیم و به سمت بالا می کشیم. فرم عدسی و قرنیه چشم را مشخص می کنیم و هر چقدر که می خواهیم زیر چشم گودتر باشد براساس آن چهره استخوانی و لاغری که مدنظرمان است سایه زیر چشم را بیشتر تیره می کنیم.روی خط بینی اساس فرم بینی که سه تا دایره است را طراحی می کنیم که دایره وسط برای مثال اگر سایز 4 باشد دو تا دایره دیگه ای که دو طرف آن قرار دارد سایز 3 می باشد.

طراحی چهره در آکادمی پارس

طراحی بینی

متناسب با چهره ای که داریم می خواهیم بینی کشیده و لاغر طراحی می کنیم، نوک بینی را هم که خیلی نوک تیز است را در دایره وسط، سمت بالا می گذاریم، اگر بخواهیم بینی سر بالا باشد نوک بینی را در قسمت بالای دایره طراحی می کنیم اگر بخواهیم معمولی باشد در وسط دایره و اگر بخواهیم سر پایین باشد نوک بینی را در قسمت پایین دایره طراحی می کنیم، سایه بینی را تا پشت نوک بینی می آوریم و از نوک بینی تا پایین بینی یا زیر بینی را سایه می زنیم و حفره های بینی را مشخص می کنیم.

فرم دهی لب ها در طراحی

فرم لب که عرض آن با خط شکست مثلث طلایی مشخص است را طراحی می کنیم که لب بالا و لب پایین به چه شکلی باشد قابل تغییر است که اینجا می خواهیم لب بالایی بزرگ تر و لب پایین کوتاه تر و چانه بزرگی داشته باشیم که بستگی به شخصیتی که می خواهیم طراحی کنیم دارد. برای طراحی گوش فرم گوش را از کنار ابرو بیرون می رویم و می خواهیم گوش های بزرگی داشته باشیم، یک مقدار تیز و پروانه ای به سمت بیرون باشد و قسمت گوشتی گوش را هم بزرگ تر طراحی می کنیم. برای طراحی مو از نقطه اتصال مو و شروع پیشانی به هر سمتی که می خواهید بکشید اساس آن را طراحی می کنید تا دو سوم به سمت پهلو ها و از یک سوم انتها به سمت پشت طراحی می کنیم.

اساس مو و طراحی آن با ماژیک

اساس مو را با ماژیک می کشیم و بعد با راپید می توانید داخل آن را جزئیات بیشتری وارد کنید و فرم تارها را بیشتر مشخص کنید. حالا می خواهیم یک چهره پُر تری را طراحی کنیم، برای این که چهره پُر تری داشته باشیم از جمجمه سر شروع می کنیم و در این چهره چاقی بیشتری به استخوان برجستگی گونه می دهیم اما فرورفتگی ها کمتر است و زاویه فک کمتری هم داریم یعنی خط فک پایین تر می آید و خیلی گوشتی تر است، گردن را هم یکم پر می کشیم و خط چین را هم می توانید طراحی کنید، خط استخوان ترقوه هم جلوی گلو را رسم نمی کنیم چون ماهیچه های گلو جلوی آن را گرفته و خیلی سایه ندارد.

طراحی چشم ها نسبت به دیگر اجزای صورت

برای طراحی چشم ها، خط چشم را بیشتر میایم داخل تا چشم های ریزتری داشته باشید و در عوض می خواهیم بینی بزرگ تری طراحی کنیم، استخوان حفره چشم که کره چشم داخل آن قرار می گیرد همان اندازه است فقط میزان ماهیچه ای که دور چشم را می گیرد متغیر است. برای اینکه چشم را گردتر بکشیم هلال متوازی الاضلاع اساس چشم را گردتر طراحی میکنیم و ماهیچه پلک را بزرگ تر می کشیم، قرنیه چشم را سمت دیگه تکرار می کنیم که نسبت به خط مرکز قرنیه باشد و سایه عمق چشم هم ملایم تر می زنیم چون خیلی فرورفتگی ندارد.

طراحی ابروها نسبت به چهره

ابروهای این چهره را خیلی باریک طراحی می کنیم و سایه های پهلو سر را هم خیلی ملایم تر می زنیم و به آن شدت صورت لاغر نیست و فرورفتگی تیره ای هم خیلی عمق نمی دهیم به سمت داخل صورت. در ادامه استخوان گونه را که ماهیچه لپ است باید خودش را بیشتر نشان دهد و به صورت گرد سایه می زنیم که گونه پُر تری نشان دهیم. فرم بینی را پهن تر می کشیم پس دایره های بینی را هم پهن تر طراحی می کنیم که بینی از یک عرض چشم هم بزرگ تر شود بعد از آن گوش ها و موهای مانکن را طراحی می کنیم.

خیلی خوشحالیم که تا انتهای کار همراه ما بودید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس