۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

یقه خشتی آموزش

آموزش الگوسازی و دوخت پیراهن یقه خشتی

ابتدا برای الگوسازی یقه خشتی الگوی پایه رو می کشیم که همان یقه گرد بسته است بعد سراغ مدلسازی یقه می رویم، اولین مرحله که روی مدلسازی یقه باید انجام بدهیم این است که پنس سرشانه را ببندیم تا سرشانه و کارور کامل شود تا بتوانیم راحت الگوسازی کنیم. پنس سرشانه را منتقل می کنیم به پنس کنفورماسیون یا همان پنس زیر بغل و بعد پنس سرشانه را می بندیم، پس از اینکه پنس رو بستیم بازی یقه را که دلخواه است علامت می زنیم یعنی متر را می گذاریم در گودی گردن و تا هر کجا که بخواهیم باز باشه پایین می آییم و اندازه می زنیم که در این مدل بازی را 14 سانتیمتر می گیریم.

 

اندازه گیری سرشانه در یقه خشتی

حالا میریم سراغ اندازه زدن سرشانه، از قسمت حلقه آستین 5/0 سانتیمتر سرشانه رو باز و حلقه را دوباره طراحی می کنیم چون مدل ما یک مدل آستین پفی تاج دار است 5/0 سانتیمتر سرشانه آزاد شود خوش فرم تر می شود، بعد از این حرکت سرشانه رو اندازه می زنیم یعنی 4 الی 5 سانتیمتر طبق مدل (این اندازه هم دلخواه است) اندازه می زنیم و بعد از نقطه بازی یقه یک خط افقی رسم می کنیم و از قسمتی که سرشانه را علامت زدیم یک خط عمودی رسم می کنیم که این دو تا خط همدیگر را قطع می کنند که در واقع این یقه خشتی می شود.

الگوسازی یقه خشتی

در یقه خشتی چیزی که در آن مهم است لقی های یقه است، دو لقی باید در یقه خشتی بگیریم، یکی روی خط افقی که وسط آن را پیدا می کنیم و یک پنس 5/1 سانتیمتری می گیریم، ما اینجا یک پنس 5/1 سانتیمتری کمر هم داریم که اگر بخواهیم پنس کمر رو بدوزیم می تونیم پنس کمر رو به لقی 5/1 سانتیمتری یقه وصل کنیم و بعد این پنس رو روی الگو ببندیم که اینطوری هم پنس کمر حذف میشه هم لقی یقه رو گرفتید و این لقی در یقه خشتی خیلی مهم است، یک لقی دیگه که داریم روی خط عمودی رکاب یقه است که ابتدا باید وسط خط را پیدا کنیم و یک لقی 1 سانتیمتری می گیریم که این پنس را به حلقه وصل کند، طوری باید این پنس رو ببندیم که در حلقه آستین صفر شود یعنی از حلقه آستین کم نشود و برای اینکه راحت تر بتوانیم ببندیم قسمتی که دور ریز یقه است را سبک کنید تا الگو راحت تا بشود، حالا این پنس رو می بندیم طوری که از حلقه آستین کم نشود و دوباره خط یقه رو می کشیم، اصلاحش می کنیم و اضافه و دور ریز یقه رو جدا می کنیم، حلقه آستین هم که کمی زاویه دار شده اصلاح و اضافه آن را قیچی می کنیم.

طریقه دوخت یقه خشتی در خیاطی

شما می توانید برای یقه خشتی هم سجاف ببرید هم اینکه آستر اضافه کنید که برای سجاف شما 4 سانتیمتر روی سرشانه میاید و یک خط موازی با خط یقه می کشید، از خط وسط جلو هم 6 الی 7 سانتیمتر میاید پایین و یک خط افقی می کشیم و این کادر را کپی می کنیم ولی ما برای مدل امروزمون می خواهیم آستر داشته باشیم که دقیقا مثل الگوی جلو یکی دیگر هم برش می زنیم. می خواهیم یقه پشت باز رو طراحی کنیم، برای طراحی این مدلی که مدنظر داریم اول از خط کمر 6 الی 7 سانتیمتر میایم بالا چون به قسمت پشت کمرمون وصل شده یک خط افقی می کشیم، از خط وسط پشت روی این خط هم 7 سانتیمتر میایم به سمت داخل الگو و علامت می زنیم، از قسمت سرشانه همان 4 الی 5 سانتیمتر رو که برای جلو اومدیم میایم داخل، اولش هر چقدر که سرشانه جلو رو باز کردیم که اینجا 5/0 سانتیمتر باز کردیم، برای سرشانه پشت هم باز می کنیم، حلقه رو از نو طراحی می کنیم بعد اون 4 الی 5 سانتیمتر رو میایم، برای اینکه کارتون دقیق تر بشه بهتره که سرشانه جلو رو بذاریم روی سرشانه پشت و اون رو علامت بزنید اینطوری کارتون دقیق تر میشه. حالا این نقطه ای که علامت زدیم رو به این نقطه ای که قبلا علامت زده بودیم وصل و قسمت های دور ریز را مشخص کردیم ولی قبل از اینکه قیچی کنیم باید یک لقی در یقه پشت حتما بگیریم تا یقه پشت خوش فرم بایستد.

نحوه لقی گیری در دوخت یقه

برای لقی گیری وسط این خط اریب را پیدا می کنیم و دوباره 5/1 سانتیمتر از آن پایین میایم و به پهلو وصل می کنیم که در واقع یک پنس 5/1 سانتیمتری می کشیم که در پهلو باید صفر شود یعنی از پهلو نباید کم شود، بعد آن را روی الگو می بندیم، طوری که از پهلو کم نشه و روی پنس چسب می زنیم و خط یقه رو دوباره می کشیم، حالا قسمت هایی که دور ریز هست رو از الگو جدا می کنیم. الگو پشت و جلو آماده است، اطلاعاتش رو روی الگوها می نویسیم که موقع برش به مشکل نخوریم، خط وسط جلو دولای بسته پارچه ست، خط وسط پشت هم دولای باز است، در قسمت پشت الگومون اگر یادتان باشد 6 الی 7 سانتیمتر از قد بالاتنه پشت کم کردیم که می خواهیم برایش یک کمری در بیاوریم. برای کمری این مدل یک مستطیل رسم می کنیم چون قراره این کمری پشت کمرمون گره بخورد حداقل باید طول کمری 60 سانتیمتر باشد، حالا اگر دوست داشتید می توانید بلندتر ببرید، از یک سمت که به پهلو دوخته میشود همان 6 الی 7 سانتیمتری که کم کردیم میایم بالا قسمت دیگه آن را 2 سانتیمتر بزرگتر میگیریم برای پایین پاپیون که خوشگل تر بشه و بعد این دو تا نقطه را به هم وصل می کنید.

یقه خشتی

الگوسازی آستین جین دار در تاج و مچ

نوبت الگوسازی آستین چین دار در تاج و مچ است، برای این کار خط آرنج را به سه قسمت مساوی تقسیم و از این نقطه ها یک خط عمود می کنیم به بالا و پایین و چون هم می خواهیم توی تاج چین داشته باشیم هم توی مچ از این خط ها الگو را برش می دهیم، فقط حواستان باشد قبل از برش الگو را شماره بگذارید که بعد به مشکل نخورید، الگوی شماره یک رو وصل می کنیم، میزان اوازمانی که می توانید بدهید 3 الی 5 سانتیمتر است، چه بالا و چه پایین آستین ولی چون ما می خوایم مچ پف و چینش بیشتر از بالا باشد بالای آستین را اوزمان 3 سانتیمتری می دهیم و پایین آستین را 5 سانتیمتر، علامت می زنیم و خط آرنج رو هم امتداد میدیم و بعد الگوی شماره 2 را می گذاریم، خط آرنج دقیقا مماس خط آرنجی است که امتداد دادیم، الگوی بعدی را هم دقیقا همین کار رو می کنیم، خط لبه آستین رو که می کشیم و خط تاج آستین رو هم اصلاح می کنیم. حالا اگر شما تا همین خط پیش بروید و بدوزید میشه چین دار ولی اگر از تاج 4 الی 5 سانتیمتر بیاید بالا و بعد به نقاط موازنه صفرش کنید، تاج هم موقع دوخت بالا می ماند که در این مدل این کار را کردیم چون می خواهیم کمی تاج بالاتر باشد، خوب الگوی آستین کامل شد.

الگوی دامن نیم کلوش

الان می خوایم الگوی دامن نیم کلوشی بکشیم که در کمر چین دارد، دامن نیم کلوش ساده فرمولش یک سوم کمر منهای 1 سانتیمتر است ولی چون ما می خواهیم چین دار باشد عدد کمر را حداقل ضربدر 2 می کنیم یعنی شما می توانید بیشتر از این و چند برابر و چین دارترش کنید، ولی ما در این مدل 2 برابرش می کنیم مثلا کمر رو می گیریم 80 سانتیمتر ضرب در 2 میشه 160 سانتیمتر و بعد تقسیم بر 3 می کنیم، در ادامه عدد بدست اومده را از زاویه کاغذ الگومان علامت می زنیم و یک ربع دایره در میاریم که کمر دامن می شود، حالا از این خط هلالی که به اندازه قد دامن که دلخواه است به همان صورت قبل علامت می زنیم و به هم وصل می کنیم که می شود لبه پایین دامن، الگوی دامن نیم کلوش کمر چین دار آماده است.

الگو بالاتنه

همانطور که بهتون گفتیم اگر راهنماهای الگو رو بنویسیم روی الگو موقع پهن کردن روی پارچه خیلی راحت تر هستید مثلا خط وسط جلو روی دولای بسته قرار میگیرد که می شود بالاتنه جلو و برای جا دوخت ها هم ما روی الگو جادوخت ها را گذاشتیم، برای قسمت پهلو 2 الی 3 سانتیمتر جا دوخت، قسمت حلقه و سرشانه و یقه هر کدام 1 سانتیمتر گذاشتیم و همینطور برای قسمت کمر هم 1 سانتیمتر جا دوخت می گذاریم. برای الگوی پشت، خط وسط الگو راستا محسوب میشه که باید این خط تا لبه پارچه به یک اندازه باشد که به این کار میگن راستاگیری، وقتی که الگو را گذاشتیم روی پارچه جا دوخت ها رو می گذاریم، حلقه آستین، سرشانه، یقه و کمر هر کدام 1 سانتیمتر جای دوخت دارد، دقیقا مثل جلو پهلوی جلو هر عددی گذاشتیم پهلو پشت هم همان قدر باید جا دوخت بذاریم.

در قسمت پشت لباسمون یک کمری داشتیم که از این کمری باید دو تا دولا در بیاوریم برای همین ما یکی دیگر از الگو کپی کردیم و این قسمت پارچه گذاشتیم که دورتادور کمری را هم یک سانتیمتر جا دوخت لازم داریم که این رو هم روی الگو کشیدیم. برای برش دامن راهنمای دامن رو هم می نویسیم، خط وسط جلو روی دولا بسته است و خط دیگه که خط وسط پشت است روی دولای باز پارچه قرار میگیرد و برای قسمت کمر دامن 1 سانتیمتر و قسمت پشت دامن 1 سانتیمتر و لبه پایین دامن هم 1 سانتیمتر جادوخت لازم داریم.

برش آستین در تاج

برای برش آستین چیزیکه مهم می باشد راستاگیری آستین است یعنی خط عمودی که ما به خط افقی داریم ما باید راستا بگیریم نسبت به دولای بسته پارچه یا ترکی پارچه و بعد پهن می کنیم روی پارچه. بعد از اینکه گذاشتیم روی پارچه و راستاگیری کردیم جا دوخت می گذاریم، در قسمت لبه پایین آستین چون کش میخورد ما باید به پایین کار به اندازه 2 برابر پهنای کش اضافه کنیم و بعد 1 سانتیمتر جادوخت بگذاریم، در واقع ما 3 سانتیمتر به لبه پایین کار اضافه می کنیم چون ما می خواهیم کش 1 سانتیمتری بدوزیم، دو طرف آستین را 2 سانتیمتر جادوخت می  گذاریم و روی تاج آستین هم 1 سانتیمتر جادوخت که کافی است.

حالا برای شروع دوخت اولین مرحله این است که اگر کمری داشتیم باید دورتادورش را بدوزیم به غیر از قسمتی که به پهلو میرود و قسمتی که در خط کمر پشت است ، کمری رو لب به لب پهلو می کنیم و از خط وسط پشت 1 سانتیمتر جا دوخت داشتیم که از این قسمت روی کمر علامت می زنیم و کمری رو میدوزیم و برمیگردانیم. خط وسط پشت رو می دوزیم و بعد کمر رو می دوزیم تا جایی که صابون زدیم، حالا کمر رو برمی گردونیم و وقتی به زاویه کمر می رسیم با سوزن زاویه رو درمیاریم.

 

حالا که کمر رو برگرداندیم این قسمتی که دوخته نشود و سرقائمی رفتیم رو باید یک چرت اریب بزنیم، از سمتی که دوخت خورده یک چرت اریب میزنیم که با این چرت درز دوخت ما میاد بیرون و دوختمون راحت تر میشه، حالا این دوخت رو از جایی که چرت خورده وسط پشتمون قرار میگیره و میذاریم بین دو تیکه پارچه پشتمون و این قسمت در قسمت خط پهلو و قسمتی که چرت خورده دقیقا لب به لب خط کمر قرار می گیرد و بعد آن یکی قسمت های پارچه رو می گذاریم، چرخ می کنیم و برمی گردانیم.

آموزش یقه خشتی

طریقه دوخت پنس کنفورماسیون

پنس های کنفورماسیون جلو را می دوزیم، پنس هم از قسمت پهن آن شروع می کنیم و سرقائمی می دوزیم و به قسمت نوک تیزش کمی صفر می کنیم و یکم زنجیره میریم دیگه سرقائمی نیاز نیست. پنس های جلو رو دوختیم و حالا قسمت پشت رو روی پهلو جلو قرار میدیم و بعد آن تیکه یا همان آستر جلو را رویش می گذاریم ، در واقع پشت لباس را که دوختیم می گذاریم بین تنه و آستر فقط اینکه باید از حلقه لب به لب باشن نه از کمر، تیکه دوم پشت هم به همین صورت میذاریم و سوزن میزنیم و بعد چرخ می کنیمو بعد میریم سراغ سرشانه ها که وصل کنیم. سرشانه تند را جداگانه به هم وصل می کنیم تا کار تمیزتر شود، سرشانه آستر را هم جداگانه به هم وصل می کنیم و بعد از وصل سرشانه سراغ وصل کردن یقه می رویم.

حالا بالاتنه رو برمی گردانیم و یقه را یکسره چرخ می کنیم یعنی از سمت پشت یکسره یقه را چرخ می کنیم تا سمت دیگر یقه، وقتی سرشانه ها جفت است و می خواهیم چرخ کنیم درز دوخت هر کدام به یک سمت باشد که موقع دوخت سبک باشد، موقع دوخت یقه نزدیک زاویه یقه که می شویم درجه دوخت چرخ رو کوچیک می کنیم چون می خواهیم چرت بزنیم پارچه در نرود بعد از دوخت یقه، کل درز یقه را با قیچی سبک می کنیم و درز را 5/0 سانتیمتر می کنیم و قسمت تیز و زاویه یقه رو با یک قیچی تیز چرت می دهیم و بعد کار رو بر می گردانیم و یقه را اتو می زنیم که صاف شود. قسمت وسط جلو دامن که دولا بسته است رو چرت می زنیم و همینطور یک بار دیگه تا می کنیم که دوباره وسط آن رو چرت می زنیم که می شود خط پهلو.

قرار است این قسمت که جلوی لباسمان هست را چین سوزنی بدهیم و به بالاتنه بدوزیم و قسمت پشت دامن رو هم کش 1 سانتیمتری بدوزیم، اول درز وسط پشت دامن رو می دوزیم و دو پهلویی که چرت زدیم بینش را با دانه درشت چرخ، دوخت میزنیم که بتوانیم خرد بدیم، اول میایم وسط دامن رو به وسط بالاتنه وصل می کنیم و دامن رو هم ه پهلوی بالاتنه وصل می کنیم، حال این مقداری که باقی مانده را خرد می دهیم، سوزن می زنیم و چرخ می کنیم و برای پشت دامن کش 1 سانتیمتری می دوزیم.

میزان اندازه زدن کش بستگی به جنس کش دارد، بعضی کش ها وقتی می کشیم و می دوزیم باز میشه یعنی نرم است که آن کش ها را باید منهای 20 سانتیمتر کنیم ولی اگر کش سفت بود منهای 10 الی 15 سانتیمتر می کنیم، کمر دامن رو هم می تونید با متر اندازه بزنید و هم کش رو بذارید روی کمر و اندازه کل کمر رو می گیریم و 20 سانتیمتر از آن رو کم می کنیم و اندازه کش کمر مشخص می شود.

برای اینکه راحت تر بدوزیم و چین کش میزان در بیاد وسط کش رو علامت می زنیم و وسط کش رو میذاریم روی درز وسط پشت، برای اینکه کار تمیزتر دربیاد می تونید 5/0 سانتیمتر پایین تر از سردوز باشد و سردوز رو روی کش تا کنید و یک سر کش رو می ذاریم روی پهلوی سمت راست و یک سر دیگر کش رو میذاریم روی پهلوی سمت چپ و سوزن می زنیم و بعد کش رو می کشیم و چین میاد، اول کار رو سرقائمی میریم که کش باز نشه بعد کش رو می کشیم که یک لبه پارچه هم روش هست و از لب به لب پارچه چرخ می کنیم.

رسم کامل الگوی بالاتنه

بعد ازینکه الگوی بالاتنه کامل شد آستین رو می دوزیم و کش رو بهش وصل می کنیم. اول درز آستین را چرخ می کنیم و برای اندازه زدن کش دور مچ، کش رو دور مچ میگیریم، اگر کش وقتی می دوزید خیلی کش بیاید همانطور که در ویدیو می بینید کیپ بگیرید و 1 سانتیمتر هم روی همگرد در نظر بگیرید و بعد دو سرکش را روی هم گذاشته و چرخ کنید، حتما چند دور چرخ کنید که موقع کشیدن، کش در نرود و باز نشود، قسمت درز کش را صابون می زنیم و روبروی درز را هم صابون می زنیم، الان این قسمت مچ آستین رو هم که درز جادوختمون هست روبروی آن را هم صابون می زنیم و بعد آستین رو برمی گیردونیم، یکی از علامت صابون ها روی درز آستین میذاریم و 5/0 سانتیمتر لبه آستین رو میاریم روی کش که کار تمیزتر شود و مثل کمر می دوزیم و کش رو می کشیم، چین میدیم و می دوزیم.

دوخت آستین در تاج

در قسمت تاج هم ما چین داشتیم، برای تاج آستین دوباره درجه چرخ را زیاد می کنیم، از وسط تاج آستین 10 سانتیمتر به دو طرف آستین دوخت می زنیم و شروع می کنیم به خرد دادن چون می خواهیم چین در قسمت تاج باشد نمی خواهیم تا قسمت پایین آستین بیاید. جلوی آستین به جلوی لباس وصل می شود و تاج آستین رو هم می گذاریم روی تاج، دقیقا مثل جلوی دامن که خرد رو وصل می کردیم، درز آستین روی درز پهلو قرار می گیرد و قسمت هایی که خرد ندارد را صاف سوزن می زنیم و بعد چین آستین رو ایجاد می کنیم، اینقدر آستین را چین می دهیم تا آستین اندازه حلقه آستین شود ولی ما می خواهیم چین بیشتر در قسمت تاج باشد برای همین چین رو بیشتر سمت تاج می بریم و به قسمت خرد یا چین آستین که رسیدیم دستمان رو زیر تنه می آوریم و آستین رو میاوریم بالا که این شکلی چین آستین بهتر جا میوفتد، دقت کنید فاصله چین ها در دوطرف تاج به یک اندازه باشه و بعد از سوزن زدن آستین رو چرخ می کنیم.

برای چرخ کردن آستین از قسمتی که صاف هست بعد از خرد آستین شروع می کنیم به چرخ کردن، بعد قسمت های هلالی لباس مثل آستین لباس قسمتی که سمت خودتون هست و بالا بگیریم خردها یا چین های لباس بهتر دوخته می شود، اینطوری درز خیلی راحت توی حلقه جا میوفتد، برای دوختن چین یا خرد هم دو طرف چین رو بگیریم منظم تر دوخته می شود. آموزش ما تمام شد، اگر این آموزش برایتان مفید بود و برای خودتان دوختید حتما عکس های دوخت خود را برای ما ارسال کنید، همینطور این آموزش رو با دوستانتان هم به اشتراک بگذارید، اگر هم سوالی داشتید برای ما کامنت کنید حتما بهتان پاسخ می دهیم، لایک و سیو یادتان نرود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس