۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

کت مجلسی زنانه

کت مجلسی زنانه

در مقاله ی کت مجلسی زنانه به شرح الگوی آستین دو تکه (آموزش آستین کتی زنانه) می پردازیم در سایر مقالات آموزشی هم با روشی دیگر به توضیح این الگو پرداخته ایم.با آموزش خیاطی همراه آکادمی پارس باشید.

رسم الگوی آستین

   ابتدا یک خط صاف با فاصله بالای کاغذ می کشیم و روی این خط به اندازه ۱/۲ دور بازو به اضافه ۳ سانتی متر علامت می گذاریم وآن را AB می نامیم.۱/۲ این خط را به دست آورده R می نامیم.این نقاط را به شکل سه خط موازی بوسیله گونیا به پایین ادامه میدهیم.(آموزش دوخت کت زنانه مجلسی)

کت مجلسی زنانه

   از نقطه A تا R را اندازه گرفته همان مقدار از نقطه A پایین آمده S بدست میاید.همین اندازه از نقطه R در خط وسط پایین آمده نقطه M می نامیم.از نقطه R به اندازه قد آستین تا آرنج را پایین آمده Q می نامیم . از نقطه Q خطی موازی با AB می کشیم.(خط ارنج)کت مجلسی زنانه

   خط AS را بدست آورده نقطه H می نامیم در سمت چپ کادر از نقطه B، به اندازه ۲سانتی متر پایین آمده نقطه T می نامیم.از نقطه M در خط وسط آستین به اندازه مقدار گشادی زیر حلقه که در بالا تنه کت پایین آمده بودیم، جدا می کنیم نقطه D بدست می آید.

کت مجلسی زنانه بلند

   طول حلقه آستین را به ترتیبی که در الگوی لباس بدست آورده ایم روی الگوی اضافه شده کت اندازه گرفته از نقطه D در خط وسط آستین بالا می رویم نقطه Z بدست می آید.نقاط T,Z,H,D,T را به شکل هلالی به هم وصل کرده وطراحی می کنیم.

کت مجلسی زنانه

مراحل دوتکه کردن آستین کت

   از کادر آستین کت کپی می کنیم.از خط آرنج در سمت راست ۲سانتی متر بالا رفته به سمت چپ خط آرنج قبلی وصل می کنیم، خط آرنج جدید بدست می آید.از خط مچ هم در سمت راست کادر ۲سانتی متر بالا رفته به سمت چپ کادر روی خط مچ قبلی وصل می کنیم. خط جدید مچ بدست می آید.

کت مجلسی زنانه

کت مجلسی زنانه جدید

   روی خط آرنج جدید در سمت راست الگو ۱/۵ سانتی متر داخل شده به زیر حلقه آستین وخط مچ جدید وصل می کنیم.در شکل بالا این خط با رنگ بنفش کشیده شده است. روی خط آرنج جدید بعد از ۱/۵سانتی متر قبلی، ۲/۵سانتی متر دیگر جدا کرده علامت می گذاریم.از زیر حلقه آستین جلو از برخورد خط وصل شده قبلی با حلقه آستین رسم شده(خط بنفش رنگ) ۳ سانتی متر داخل می شویم.روی خط مچ جدید هم ۳سانتی متر داخل شده علامت می گذاریم و این سه نقطه را به هم وصل می کنیم.در شکل ۴ این خط با رنگ قرمز کشیده شده است.

کت مجلسی زنانه

کت مجلسی زنانه ۲۰۱۷

   در سمت چپ خط DN را نصف کرده نقطه L بدست می آید.از نقطه L در روی خط DN به اندازه ۳سانتی متر به سمت نقطه N رفته علامت می گذاریم.در روی خط آرنج جدید ۳ سانتی متر داخل شده علامت می گذاریم.در قسمت زیر حلقه آستین پشت از برخورد خط صاف اصلی کادر تا هلال حلقه آستین پشت (خط بنفش) ۳سانتی متر داخل شده علامت می گذاریم.این سه نقطه به دست آمده را به هم وصل می کنیم. که این خط در شکل بالا با رنگ قرمز کشیده شده.تذکر:نقطهL به خط آرنج وصل می شود و مثلث FDL دورریز میباشد.

کت مجلسی زنانه

در عکس شماره ۶ قسمتی از الگو با ماژیک سیاه رنگ مشخص شده و با ماژیک قرمز رنگ هاشور خورده، این قسمت از الگو به عنوان تکه زیر آستین دو تکه کت کپی می شود.

کت مجلسی زنانه

کت مجلسی زنانه ۹۷

 تکه بالایی آستین

   در شکل شماره ۷ خطTF را تا کرده و خط TK و KP وPF را رولت می کنید.بعد خط FL را تا کرده وخط FPو خط PQ و خط LQ را رولت می کنیم.از کپی این خطوط یک پنس کوچک ایجاد می شود. کاری به این پنس کوچک نداریم موقع دوخت این قسمت از آستین خورد داده شده و دوخته می شود. می توان این اضافه را پیلی های خیلی ریزی در آستین ایجاد کرد.در سمت راست الگو نیز ،خط HV را تا کرده خطوط HX و XW و WV را کپی می کنیم.بعد خط VU را تا کرده و خطوط WV و WE و EU را رولت کپی می کنیم.بعد از این مراحل الگوی تکه (رسم الگوی آستین ساده) زیر آستین آماده می شود.

 

کت مجلسی زنانه

کت مجلسی

   پنسی (انتقال پنس سرشانه)که خورد داده میشود (بین نقاط M و N) و یا پیلی شده و یا بسته می شود با فلش در عکس شماره ۸ (در سمت چپ الگو در امتدادخط ارنج) مشخص شده است.

کت مجلسی زنانه

الگوی کپی شده زیری و کامل شده قسمت بالایی به این شکل خواهد بود.

کت مجلسی زنانه

الگوی آستین کتی دو تکهکت مجلسی زنانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس