۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

لیوایز Levis

لیوایز Levis

Levi Strauss & Co یک کمپانی خصوصی تولید لباس امریکایی است که در سراسر دنیا به خاطر برند «دنیم جین»

مطالعه بیشتر »

مقالات

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی