۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

اموزش الگوی لباسهای کشی

اموزش الگوی لباس کشی

در این مقاله اموزش الگوی لباسهای کشی به روش متریک را شرح می دهیم.اساس الگو ی لباس کشی به روش متریک (آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین )مناسب پارچه های ظریف ژرسه و کشی با حد اکثر کشش است،یا پارچه های لیکرا ، ریون و… (انواع پارچه)هر چه کشش پارچه کمتر باشد الگو به فضای آزاد بیشتری نیاز دارد .(الگوی شلوار راسته)

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

   برای بدست آوردن مقدار کشش می توانید ۱۰ سانت از پارچه را انتخاب کنید و آن را بکشید  و ببینید چقدر کش می آید؛ اگر کشش پارچه بیشتر از ۳ سانت بود باید حد اکثر تا ۳ سانت از یک چهارم دور سینه در در مرحله ۱۲ کم کنید.

اموزش الگوی لباسهای کشی

قسمت بالاتنه

۱ ـ از نقطه  O  روی صفحه دو خط عمود بر هم می کشیم ( در تصویر خطوط O  تا۶  و O تا ۲)

۲ ـ O تا ۱ مساوی قد از گردن تا کمر باضافه ۱ سانتی متر می کنیم.

 

۳ ـ نقطه ۱ تا ۲ برابر است با قد باسن بزرگ

۴ ـ از نقاط ۱ و ۲ خطوطی عمود در عرض الگو رسم می کنیم.

۵ ـ نقطه O تا ۳ برابر است با بلندی حلقه آستین منهای ۳ سانت از نقطه ۳ نیز خطی عمود در عرض الگو رسم می کنیم.

۶ ـ نقطه O تا ۴ برابر است با نصف O  تا ۳ . از نقطه ۴ نیز خطی عمود در عرض الگو رسم می کنیم.

۷ ـ نقطه O  تا ۵ برابر است با یک هشتم اندازه O تا ۴ از نقطه ۵ هم خطی عمود رسم می کنیم.

۸ ـ O تا ۶ برابر است با یک ششم دور  گردن ( سایز گردن)

اموزش الگوی لباسهای کشی

الگوی لباس کشی به روش گرلاوین

الگوی لباس کشی به روش متریک

۹ ـ از نقطه ۶ خطی عمود باندازه یک سانت و سه میلیمتر به سمت بالا می کشیم نقطه ۷ شکل می گیرد .

از نقطه ۷ منحنی پشت گردن را به سمت O   رسم می کنیم.

۱۰ ـ نقطه ۳ تا ۸ برابر است با نصف کارور پشت منهای دو و نیم سانت .

از نقطه ۸ خطی به سمت بالا عمود می کنیم تا نقاط ۹ و ۱۰ بدست بیایند.

۱۱ـ از نقطه ۱۰ یک سانت به سمت بیرون رفته ( نقطه ۱۱ ) نقطه ۱۱ را به ۷ وصل می کنیم ( سرشانه )

۱۲ ـ از نقطه ۳ روی خط عرضی باندازه یک چهارم دور سینه منهای ۳ سانت اندازه می زنیم.

( نقطه ۱۲ ) و از نقطه ۱۲ خطی عمود به سمت پایین می کشیم.تا نقاط ۱۳ روی خط کمر  و ۱۴ روی خط باسن بدست بیایند    شکل ۱

۱۳ ـ خط منحنی حلقه آستین را رسم می کنیم طوری که از نقاط ۱۱ و ۹ و ۱۲ بگذرد.

الگوی لباس کشی

۱۴ ـ از نقطه ۱۳ سه سانتی متر به سمت داخل  آمده ( نقطه ۱۵) خط پهلو را در نقاط ۱۲ و ۱۵ و ۱۴  رسم می کنیم .

۱۵ ـ از نقطه O  باندازه یک ششم دور گردن منهای ۱ سانتی متر پایین می آییم ( نقطه ۱۶) حلقه گردن جلو را رسم می کنیم.

نکته : حلقه گردن پشت و جلو در سرشانه منطبق برهم هستند اما دراندازه گودی با هم اختلاف دارند .  شکل۲

اموزش الگوی لباسهای کشی

رسم الگوی آستین

۱ ـ از نقطه ۱۷ روی صفحه خط عمودی به پایین می کشیم.(آموزش دوخت آستین به لباس)

 

۲ ـ از نقطه  ۱۷ باندازه ی نصف خط O تا۳ ( در بالاتنه ) باضافه ۱ سانتی متر پایین می آییم.

 

( نقطه ۱۸) از این نقطه عمودی در عرض الگو رسم می کنیم.

۳ ـ از نقطه ۱۷ تا ۱۹ برابر است با طول آستین ژرسه .

 

باضافه ۳ سانتی متر . از نقطه ۱۹ عمودی در عرض الگو رسم می کنیم .

۴ ـ نقطه ۱۷ تا نقطه ۲۰ برابر است با اندازه خط مورب ۱۱ تا ۱۲ روی حلقه آستین در بالاتنه باضافه نیم سانت .

۵ ـ از نقطه ۲۰ باندازه یک سوم خط ۱۷ تا ۲۰ را علامت زده ( نقطه ۲۱ )

منحنی فرو رفته ای با گودی ۶ میلیمتردر وسط ۲۰ تا ۲۱  رسم می کنیم  .

۶ ـ وسط ۲۱ تا ۱۷ را پیدا کرده ۲ سانت به سمت بالا عمود می کنیم و منحنی برآمده ای را همانند شکل رسم می کنیم .

۷ ـ نقطه ۱۹ تا ۲۲ برابر است با نصف دور مچ باضافه نیم سانتی متر نقطه ۲۰ را به نقطه ۲۲ وصل می کنیم.

اموزش الگوی لباسهای کشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس