۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش دوخت مانتو اسپرت

سلام، حدس بزنید امروز آموزش الگوسازی و دوخت چه چیزی را با هم یاد می گیریم؟ الگوی دوخت مانتو اسپرت را با هم می بینیم و بخوبی یاد می گیریم، مانتو از پوشش های ضروری و پرکاربرد خانم های ایرانی است و البته در خیلی از کشورهای اسلامی هم از مانتو استفاده می کنند، مانتوی اسپرت برای همه سن و سالی از نوجوان تا میانسال می تواند کاربرد داشته باشد، در این مدل می توانید از هر پارچه ای استفاده کنید مثل کتان، ترگال، سوییت، تترون و… و در هر رنگی که دوست دارید آن را تن کنید، این مانتو دارای یقه مردانه می باشد و آستین های ساده می باشد و برای زیباتر شدن کار از جیب هم در جلوی کار استفاده می شود.

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

الگوی مانتو اسپرت

بالاتنه آزاد بدون پنس را رسم کرده سپس از گودی گردن 5/1 سانتیمتر پایین هلال طوق گردن را در بالاتنه جلو آزادتر می کنیم سپس دورتادور یقه جلو و پشت را برای رسم الگوی یقه مردانه اندازه گرفته از قسمت انتهای قد مانتو اسپرت در پهلو 10 سانتیمتربالا رفته شماره 1 و 12 سانتیمتر داخل شده شماره 2 و به صورت هلال به یکدیگر وصل می کنیم، برای هر دو طرف پیش و پشت الگو این عمل را انجام می دهیم.

آموزش دوخت مانتو اسپرت

الگوی مانتو اسپرت از جلو و پشت

1 به 2: اندازه حلقه گردن جلو و پشت خطی کشیده1 به 3: یک سوم خط 1 به 2 از شماره 1 داخل می شویم، 2 به 4: 2 سانتیمتر نقطه 4 را با هلالی ملایم به نقطه 3 وصل می کنیم، 4 به 5: 2 سانتیمتر، 1 به 6: 5/2 سانتیمتر بالا رفته پهنای پایه یقه، 4 به 7: 5/2 تا 3 سانتیمتر پهنای پایه یقه نقطه 5 را با خطی به نقطه 7 و سپس به نقطه 6 وصل می کنیم تا پایه یقه رسم شود، 6 به 8: 3 سانتیمتر نقطه 8 را با هلالی ملایم به نقطه 7 وصل می کنیم، 8 به 9: 4 سانتیمتر، 7 به 10: 5 سانتیمتر، 10 به 11 و 11 به 12: 1 – 5/1 سانتیمتر نقطه 7 را به 12 و سپس به 9 وصل می کنیم تا تکه برگرد یقه رسم شود، قسمت های رنگی دور ریز می باشد.

الگوی برش آستین مانتو اسپرت

جیب: مستطیلی به طول 12 سانتیمتر، A-B و عرض 10 سانتیمتر، A-C رسم می کنیم، برای کشیدن الگو در جیب هم مستطیلی به طول 10 سانتیمتر، A`-C` و به عرض 4 سانتیمتر، A`-F می کشیم.
برش: بالاتنه جلو و پشت مانتو اسپرت را در قسمت خط مرکزی C-F و خط مرکزی C-B روی دولای بسته پارچه قرار داده با حق درز پهلو 2 سانتیمتر و هلال طوق گردن جلو و پشت، سرشانه ها و حلقه آستین دو طرف 1 سانتیمتر و انتهای قد مانتو 2 سانتیمتر حق درز برش می زنیم.
برش جیب ها: الگوی جیب را به علت 2 عدد بودن روی 2 لای پارچه قرار داده و با حق درز 1 سانتیمتر در 4 طرف برش می زنیم.
برش جیب: الگوی در جیب را قسمت HF را روی دولای بسته پارچه قرار داده و نقاط A`-F و C`-A` و C`-H را با حق درز 1 سانتیمتر، 2 عدد برش می زنیم.
برش یقه: پارچه را به صورت دولا به طول و سپس دولا به عرض تا کرده قسمت پایه یقه یعنی نقاط 1 به 6 را روی 4لای بسته پارچه قرار داده و از نقاط 6 به 7 و 7 به 5 و 5 به 1 را با حق درز 1 سانتیمتر برش می زنیم.
برش برگرد یقه: دوباره پارچه را به صورت دولا به طول و سپس دولا به عرض تا کرده نقاط 8 به 9 را روی 4لای بسته پارچه قرار داده و نقاط 9 به 12 و 12 به 7 و 7 به 8 را با حق درز 1 سانتیمتر برش می زنیم.
برش آستین: بعد از رسم الگوی آستین معمولی الگو را روی دولای پارچه قرار داده و راسته گیری کرده با قسمت ترکی پارچه و نقاط 1 به 2 و 3 به 4 را با حق درز 5/1 سانتیمتری و نقطه 2 به 4 را با حق درز 5/2 تا 2 و کاپ آستین را یعنی نقاط 1 به 3 را با حق درز 1 سانتیمتر برش می زنیم.

دوخت یقه مانتو اسپرت

آموزش دوخت مانتو اسپرت

دوخت: دوخت یقه مانتو اسپرت ابتدا یقه را آماده می کنیم به این صورت که برگرد یقه را بعد از برش الگو روی پارچه از یکدیگر جدا کرده و باز می کنیم به یک طرف یقه لایی چسب چسبانده و سپس نقاط 7 به 12 و 12 به 9 را که روی دولا برش زده بودیم و باز کرده به یکدیگر وصل کرده دوخت می زنیم اضافه درزها را چیده وقسمت 12 که به صورت نوک تیز می شود بعد دوخت را کمی هلالی قیچی زده و به روی پارچه برگردانده و برگرد یقه را تمیز اتو زده به طوریکه نقاط 7 به 12 و دوباره در آن طرف 12 به 7 و قسمت بالای برگرد یقه یعنی نقاط 12 به 9 درست روی هم قرار گرفته و یک طرف سوار بر طرف دیگر نشود بعد از اتو قسمت برگرد یقه قسمت پایه را هم که روی 4لای بسته پارچه برش زده بودیم را باز کرده و به یک طرف پایه یقه لایی چسبانده سپس یک طرف پایه یقه را قسمت 5 به 1 را 1 سانتیمتر به داخل تا زده اتو می زنیم، برای بهتر و راحت تر دوختن یقه به بالاتنه پس برگرد یقه را که از قبل آماده کرده ایم را بین نقاط 6 به 7 پایه یقه قرار داده و نقاط 5 به 7 و 7 به 6 را از دو طرف با توجه به اینکه برگرد یقه بین این دو تکه پایه یقه قرار دارد دوخت می زنیم سپس برای بهتر در آمدن هلال پایه یقه مردانه مانتو اسپرت یعنی نقاط 5 به 7 را از پشت کار چند چرت زده و به روی پارچه برگردانده و اتو می کشیم تا برگرد کاملا بین پایه فیکس شود.

الگوی دوخت بالاتنه مانتو اسپرت

سرشانه های جلو و پشت بالاتنه را به یکدیگر وصل می کنیم سپس درزها را از هم باز کرده اتو می کنیم، وسط جلو مانتو اسپرت که روی دولای بسته پارچه قرار داده ایم را به اندازه 4 دکمه به اضافه 4 سانتیمتر خطی کشیده روی بالاتنه برای باز شدن و دکمه خوردن سپس از پشت پارچه در قسمت وسط جلوبالاتنه لایی به عرض 4 سانتیمتر و به طول خط کشیده شده می چسبانیم و تکه پارچه ای به عرض 8 سانتیمتر و به طول خط کشیده شده روی بالاتنه جلو برش زده و لایی می چسبانیمم سپس تکه پارچه بریده شده را از روی پارچه به روی پارچه بالاتنه قرار داده و درست از خط وسط 2 سانتیمتر که به طرفین رفته و دوخت می زنیم از دو طرف خط وسط به یک اندازه و هم اندازه که اگر هم اندازه نباشد این دو خط بعد از تمام شدن کار دوخت به صورت نامساوی دیده می شود، دوخت زده می شود سپس سپس بعد از دوخت این دو خط موازی با خط وسط بالاتنه خط وسط را چرت زده تا 2 سانتیمتر مانده به انتهای خط وسط سپس از خط وسط به صورت مایل به انتهای دوخت های زده شده در دو طرف خط وسط چرت می زنیم، بعد از آن زاپاس های درز دوخته شده را باز کرده اتو می زنیم، قسمت اضافه تکه پارچه را به اندازه چرت زده شده تا زده و اتو می کنیم در دو طرف سپس در انتهای قسمت سجاف دوخته شده روی دولای بسته قسمت جلو مانتو اسپرت قسمت راست را روی قسمت چپ قرار داده با اتو حالت می دهیم از روی پارچه و برگردانده، از قسمت پشت پارچه یه تکه مثلثی که از زدن چرت ها به وجود آمده را با تکه پارچه های اضافه که سجاف دوخته ایم گرفته و با هم دوخت می زنیم.

طریقه دوخت مانتو اسپرت

بعد از دوخت سجاف یقه آماده شده را وصل کرده، به این صورت که قسمت پایه را از قسمت وسط چرت زده تا وسط پایه یقه مشخص شود و با وسط پشت یقه بالاتنه یکی شده فیکس می کنیم و قسمت پاره یقه که 1 سانتیمتر بدون تا خوردگی می باشد را از پشت پارچه بالاتنه گذاشته وصل به بالاتنه می کنیم، به یقه بالاتنه مانتو اسپرت که سجاف دکمه خور قرار داده، دوخت می زنیم ا به سر دکمه خورها سپس درز دوخته شده را به داخل تا زده اتو می کنیم تا درز دوخته شده به داخل کار برگردد و قسمت بیرون پایه یقه را که از قبل 1 سانتیمتر اتو زده شده بود را روی کار آورده و دوخته می شود سپس پهلو را که در قسمت کمر چرت زده بودیم و به هم وصل کرده و درزهای پهلو بالاتنه را دوخته درزها را از یکدیگر باز کرده اتو می کنیم و درزهای آستین را که نقاط 1 به 2 و 3 به 4 می باشد را به یکدیگر وصل کرده دوخت می زنیم درزها را باز کرده اتو می کنیم و سپس نقاط 2 به 4 را به اندازه حق درز گذاشته شده تا زده و دوخته و سپس آستین با بالاتنه وصل می شود.

دوخت جیب مانتو

دوخت جیب ها: نقاط A-B و C-D و D-B را حق درزهای گذاشته شده را اتو می کنیم سپس در جیب را که روی دولای بسته پارچه قرار داده شده بود و برش خورده یعنی نقاط A`-F و C`-H را به یکدیگر وصل کرده اتو زده و به روی پارچه برگردانده و از روی پارچه هم اتو می کنیم سپس قسمت A`-C` در جیب را از بالای قسمت A-C قرار داده دوخت زده وصل به جیب می شود سپس برگردانده به روی جیب و یک دوخت 1 سانتیمتر می زنیم و به قسمت بالای جیب متصل می شود و جیب ها را که از قبل آماده کرده و اتو خورده را روی قسمت 5 سانتیمتر بالاتر از خط سینه قسمت جلو کار قرار داده و از قسمت روی پیش کار به صورت دوخت 2 میلیمتر به پیش بالاتنه وصل می کنیم و تکه پارچه ای به عرض 4 ساتیمتر و به طول دور کمر بالاتنه آماده شده بریده و به پشت کار بالاتنه وصل می کنیم که به این تکه لیفه هم گفته می شود برای رد کردن بندی که قسمت کمر بالاتنه را جمع کند و در آخر انتهای مانتو اسپرت را که 2 سانتیمتر حق درز گذاشته ایم را دوخت می زنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس