۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

شومیز کامل

آموزش مرحله به مرحله الگوسازی و دوخت شومیز + ویدئو

آموزش مرحله به مرحله الگوسازی و دوخت شومیز برای مدلسازی روی الگوی اساس بالاتنه شومیز اول میایم در قسمت حلقه یقه از قسمت سرشانه به اندازه 3 تا 4 سانتیمتر میایم به سمت داخل و از حلقه آستین روی سرشانه اصلی که سرشانه قرمز رنگ هست به اندازه 8 تا 10 سانتیمتر میایم به سمت پایین و این دوتا خط رو به هم وصل می کنیم و موقعی که این خط رو به هم وصل کردیم برش میخوره که ما چین دادیم که با اوزمان این چین به دست میاد.در پشت باز از قسمت سرشانه اصلی که خط قرمز رنگ هستش از پشت یقه به اندازه 4 تا 5 سانتیمتر میایم به سمت پایین و هم می تونیم روی قسمت موازنه کارور پشت در نظر بگیریم هم می تونیم اندازه 10 تا 12 سانتیمتر بیایم به سمت پایین و این خط رو به هم می تونیم به حالت تیز وصل کنیم هم می تونیم یه مقدار به حالت هلال وصل کنیم و قسمت باز برش میخوره و اوزمان میدیم، این قسمت توسط چین به دوتا تیکه ها به هم وصل میشه.

فیلم آموزش 0 تا 100 الگو و دوخت شومیز

الگوسازی و دوخت شومیز: برای جای اوزمان هم پایین کارمون رو به 3 قسمت مساوی تقسیم می کنیم و خط کارور رو تا پایین ادامه میدیم و بین این خطوط رو اوزمان طبیعی میدیم به اندازه 3 تا 5 سانتیمتر هر مقداری که بخواهیم، مقدار چین رو اضافه می کنیم اوزمان در نظر می گیریم، از پشت هم از بالا تا پایین اوزمان در نظر می گیریم و این خط ها کامل برش میخوره تا بالا بین هر کدام به حالت جداگانه اوزمان داده میشه.توی این مدل شومیز قسمت پشت بالاتنه بلند است و جلو کوتاه تر، توی الگو پشت را به اندازه 10 سانتیمتر بلندتر می گیریم، ادامه میدیم تا پایین و به قسمت پهلو به صورت حالت هلال وصل می کنیم، و پشت بالاتنه بلندتر از جلو است، توی پهلو حتما باید صفر بشه که پهلوی جلو و پشت به یک اندازه باشد بعد شروع می کنیم به قیچی کردن الگو، سرشانه را قیچی می زنیم و قسمت هلال حلقه یقه را که تیکه برش خورده هستش تیکه بالا میشه قیچی می زنیم و میشه قسمت بالا، قسمت پایین هم قرار بین آن اوزمان بدیم قیچی می زنیم تا جای برش و بین هر برش را به اندازه 3 تا 5 سانتیمتر اوزمان میدیم.

دیگر آموزش های الگو و دوخت شومیز

آموزش الگوسازی و دوخت شومیز

الگوسازی و دوخت شومیز: برای اوزمان دادن اولین قسمت را میذاریم بین 3 تا 5 سانتیمتر اوزمان میدیم و بعد برش دوم را کنارش قرار میدیم که فقط برش ها نقطه موازنه ها روبروی هم باشد که برشمون بالا و پایین نشه، این خط کف حلقه و قسمت کمر روبروی هم باشد و برش بعدی رو میذاریم، فقط حواسمون باشه که تیکه های برش با همدیگه اشتباه نش و باز فاصله 3 ت 5 سانتیمتر رو علامت میزنیم، موازنه ها کنار هم باشه و برش بعدی رو قرار میدیم کنارش و پایین بالاتنه رو کنترل می کنیم و خطش رو رسم می کنیم و مابقی را قیچی می کنیم.

الگوی پشت شومیز

در قسمت پشت الگو گودی رو دیگه خالی نمی کنیم چون پشتش کاملا چین خورده، باز بالا و پهلوها را جدا می کنیم، تیکه بالا به صورت هلال جدا میشه و این قسمت رو میذاریم کنار و بین برش های پشت هم بین 3 تا 5 سانتیمتر پیش الگو اوزمان میدیم تا بالا، قسمت بالا رو باز جمع می کنیم و سرشانه رو روی قسمت اصلی قرار میدیم و برش سرشانه رو دوباره اصلاحش می کنیم و قسمت پایین کارمون رو هم کاملا صاف می کنیم.برای سجاف بالاتنه از قسمت سرشانه به اندازه 6 تا 8 سانتیمتر به سمت داخل و از مرکز جلو هم به اندازه 6 تا 8 سانتیمتر علامن میزنیم، با قسمت هلال اشل هلالش رو وصل می کنیم و مابقی رو به حالت ایستاده با خط کش تا پایین ادامه میدیم که میشه سجاف جلوی یقه و قسمت پشت هم از سرشانه هر مقدار که از سرشانه جلو اومدیم داخل از سرشانه پشت هم به همان اندازه میایم به سمت داخل و علامت رو میزنیم و از مرکز پشت هم به اندازه 8 تا 10 سانتیمتر میایم به سمت پایین و علامت می زنیم و این قسمت رو به صورت هلال خطش رو وصل می کنیم، این قسمت خطوط آبی و این قسمت پشت رو از روش کپی برمیداریم و این قسمت میشه جزو سجاف بالاتنه لباس.

آستین شومیز

برای آستینی که در قسمت مچ حالت چین داره ما به الگوی اساس آستین شومیز احتیاج داریم، آستین رو رسم کردیم، در قسمت بالا آستین چین نمیخوره ولی در قسمت مچ چین داره، وقتی می خوایم قسمت پایین کار رو چین بدیم از لبه پایین آستین یه مقدار اوزمان میدیم و به بالای آستین صفر می کنیم.مچ آستین رو هر عددی بود تقسیم بر 3 می کنیم و این علامت ها رو به سمت بالا گونیا می کنیم و این خطوط رو قیچی می کنیم تا نرسیده به تاج آستین، به صورتی که الگو از هم جدا نشه و بین این برش ها رو به اندازه 3 تا 5 سانتیمتر اوزمان میدیم، اگر بخواهیم مقدار چین بیشتری داشته باشیم می تونیم تعداد اوزمان های مچ آستین رو بیشتر کنیم، اگر می خواهید چین نرمال و معمولی داشته باشید همین اندازه 3 تا 5 سانتیمتر کافی است.

اندازه گیری مچ دست در شومیز

برای اینکه اندازه مچ رو بدست بیاریم هر اندازه ای که دور مچ رو خواستیم یک خط رسم می کنیم که اندازه دور مچ ما 24 سانتیمتر است و پهنای این مچ حدود 4 تا 5 سانتیمتر می گیریم و یک کادر رسم می کنیم که در لبه های مچ، با بندینک و دکمه به هم وصل میشه و روی قسمت مچ آستین قرار می گیره و قسمتی که ین داره پایین مچ آستین می دوزیم و بعد وصلش می کنیم به تیکه بالای آستین. الگوی مچ آستین شومیز هم آماده شد.برای آموزش یقه شکاری اول از اساس هلال یقه بالاتنه رو اندازه می گیریم، یقه به هیچ عنوان لازم نیست باز بشه، هلال یقه جلو رو با متر ایستاده اندازه می گیریم و قسمت بعد هلال یقه پشت رو هم با متر ایستاده اندازه می گیریم و هر عددی که بودند با هم جمع می نیم و براش یک کادر رسم می کنیم، یک خط رسم می کنیم به اندازه یک دوم دور گردن الگو و از دو سمت خط به اندازه 10 سانتیمتر میریم به سمت بالا و یک کادر رسم می کنیم.

الگو شومیز

الگوسازی شومیز

الگوسازی و دوخت شومیز: از سمت چپ الگو به اندازه 3 سانتیمتر میایم به سمت بالا و خط بالای کادر رو تقسیم بر 3 می کنیم و از سمت راست بالا 3 سانتیمتر میایم به سمت پایین و از نقطه ای که بدست اومده 5/1 سانتیمتر خارج میشیم، از قسمت 3 سانتیمتر که علامت زده بودیم به صورت هلال به گوشه سمت راست کادر وصل می کنیم و در سمت بالا از علامت دوم به نقطه 5/1 سانتیمتر هلال به اولین قسمت بالا سمت چپ وصل می کنیم و از نقطه ای که 5/1 سانتیمتر علامت زدیم به گوشه یقه سمت راست وصل می کنیم، قسمت هایی که خارج از این کادر هستند و هاشور خوردن رو قیچی کرده و دور ریز میشن، قسمت چپ الگو میشه پشت یقه که برای برش روی دولای بسته پارچه قرار می گیره و سمت راست میشه لبه یقه، آموزش یقه شکاری کامل شد.

برش پارچه و دوخت شومیز

الگوسازی و دوخت شومیز: برای برش شومیز به مقدار پارچه حدود 70/1 تا 80/1 متر احتیاج داریم با عرض 50/1، پارچه رو تا می زنیم، جلوی شومیز روی دولای باز قرار میگیره و پشت شومیز روی دولای بسته قرار میگیره، سجاف ها و قسمت آستین و سجاف پشت و تیکه بالای بالاتنه و یقه روی دولای بسته پارچه قرار میگیره، کلا چیدمان الگوها رو انجام میدیم از قسمت پشت یقه دو تا دولای بسته لازم داریم، بالای یقه رو یک عدد نیاز داریم، برای سجاف هم که همه رو یک عدد نیاز است و قسمت مچ آستین دوتا دولا نیاز داریم و مقدار زاپاسی که روی کارمون میذاریم هم به این صورت است که در پهلوها 2 تا 5/2 سانتیمتر، حلقه آستین 1 سانتیمتر، سرشانه 1 سانتیمتر، حلقه یقه و مرکز جلو 1 سانتیمتر و کلیه نقاط دیگه 1 سانتیمتر، زیر آستین رو هم از 1 تا 2 سانتیمتر می تونیم زاپاس در نظر بگیریم، برای قد لباس هم بین 2 تا 3 سانتیمتر زاپاس در نظر میگیریم و دورتادور الگو رو خط کشی هاشو انجام میدیم، زاپاس ها را هر کدام رو در نظر میگیریم و بعد شروع می کنیم به قیچی کردن، جاهایی که لازمه نقاط موازنه زده بشه، نقاط موازنه Ae و پشت HAe را علامت می زنیم.

شومیز

دوخت بالاتنه شومیز

برای قسمت بالاتنه سجاف پیش و سجاف پشت لایی میخوره، سجاف جلو روی راسته قرار میگیره، برای اینکه سجاف جلو کش نیاد و از فرم خودش خارج نشه لایی رو هم روی قسمت راسته میذاریم و براش لایی پرشین یا لایی حریر برش میزنیم.لایی حریر دقیقا عین خود سجاف برش میخوره، دورتادور اندازه بدون هیچ مقدار اضافه ای برای سجاف پشت هم چون روی دولای بسته قرار داره نسبت روی دولای بسته قرار میگیرهو برای سجاف پشت هم لایی میبرم.برای جلو بالاتنه بندینک لازم داریم که جلوی بالاتنه رو با بندینک و دکمه به هم وصل می کنیم، برای اینکه بندینک رو برش بزنیم و آماده کنیم یه نوار به اندازه 2 تا 5/2 سانتیمتر و طولی که بستگی به تعداد بندینک ها داره که بین 4 تا 6 بندینک می تونیم جلوی شومیز بدوزیم، مقدار بندینک ها بسته به اینکه فاصله دکمه ها رو بخواهیم به هم نزدیک یا دور باشه بستگی به خودتان دارد و سلیقه ای است، برای این لباس حدود 4 تا بندینک در نظر می گیریم که برش زدیم و آماده کردیم.

دوخت بندینک شومیز

الگوسازی و دوخت شومیز: طریقه دوخت بندینک هم یکی این است که از داخل می دوزیم و بر میگردانیم، این بندنکی که می خواهیم بدوزیم از قسمت رو دوخت می خوره به این صورت که یه تا می زنیم و یه تای دیگه در اصل سه لا تا می زنیم و تا جایی که ممکن است بندینک رو باریک میکنیم و بعد شروع می کنیم به چرخ کردن که به این صورت بندینک رو آماده می کنیم، طول بندینک هم به اندازه 4 تا 5 سانتیمتر در نظر میگیریم، که بستگی به قطر و پهنای دکمه ها داره، جای دوخت رو هم در نظر می گیریم که میخواد بین سجاف و بالاتنه قرار بگیره به این اندازه حدود 6 سانتیمتر هستش برش میزنیم.قسمت راسته بالاتنه در قسمت مرکز جلو اولین کاری که میکنیم جای بندینک ها رو مشخص می کنیم، سمت راست شومیز بندینک می خوره و سمت چپ دکمه دوخته میشه، از قسمت بالا بستگی به مدل داره که هم می تونیم بندینک رو از بالای بالا شروع به دوخت کنیم می تونیم به اندازه 6 تا 8 سانتیمتر بیایم پایین تر و بعد شروع کنید به دوختن بندینک ها، ما در د=اینجا از قسمت بالای یقه به اندازه 2 سانتیتر میایم پایین و جای اولین بندینک رو مشخص می کنیم و اولین بندینک رو بین سجاف قرار میدیم، فاصله بین بندینگ ها میتونه 8 تا 10 سانتیمتر باشه که ما برای این شومیز 9 سانتیمتر در نظر گرفتیم و 4 تا 5 بندینک برای این شومیز در نظر می گیریم.

بندینک ها در شومیز

الگوسازی و دوخت شومیز: بندینک ها رو تا می زنیم و توی مرکز جلو با سجاف ثابت می کنیم به اندازه مقدار دکمه ای که براش در نظر گرفتیم، بندینگ بین درز سجاف و بالاتنه قرار میگیره وقتی دوخته میشه و برمیگردونیم به سمت بیرون به این شکل بندینک ها بین سجاف و بالاتنه قرار میگیره.وقتی بندینک ها رو ثابت کردیم قسمت سجاف رو روی کارمون سوزن می زنیم وقتی بندینک ها رو درست کردیم و چرخکاری رو انجام دادیم قسمت سجاف جلو رو اول وصل می کنیم قبل از اینکه کارمون رو کامل بدوزیم تا سجاف باز است سجاف رو وصل می کنیم، سجاف کاملا تمیز و صاف میشه سوزن می زنیم و شروع می کنیم به چرخ کردن و بعد هم قسمت مرکز جلو رو چرخ می کنیم در قسمت سجاف پیش اضافه درز رو به سمت سجاف می خوابونیم و از رو یه دوخت از لبه می زنیم که به اصطلاح دوخت نیش میگن و اینکه سجاف رو کاملا نگه داره و به سمت بیرون برنگرده، سمت مقابل هم سجاف رو وصل می کنیم و باز هم دوخت نیش رو براش میزنیم، اضافه درز رو به سمت سجاف می خوابونیم و از لبه دوخت می زنیم به سمت سجاف، بعد از دوخت سجاف اتوکشی کامل رو که انجام دادیم میریم سراغ بقیه قسمت ها.

برش پارچه شومیز

الگوسازی و دوخت شومیز: تیکه ای که برش خورده چین چرخی میشه با درجه دوخت 5 درشت دو بار دوخت می زنیم در این قسمت ها، چین ها رو جمع می نیم و بعد تیکه بالا رو بهش وصل می کنیم این چین خوردن هم در قسمت پیش داریم و در قسمت رو چین چرخی رو اول میزنیم، دوخت دوم رو با فاصله چند میلیمتری می زنیم وقتی دوخت رو زدیم دو تا نخ روی دوخت رو همزمان با هم شروع می کنیم به جمع کردن و چین رو اینقدری میدیم که به اندازه قسمت بالایی که برش زدیم دربیاد، کل قسمت پشت هم چین چرخی میشه، تیکه قسمت بالای جلو رو سوزن هاشو برمیداریم و قسمتی که توی یقه هست به این تیکه بالا وصل می کنیم، این قسمت چین باید درست به اندازه بالاتنه برش بشه.قسمت هلال یقه ب هلال یقه و سرشانه به سرشانه وصل میشه و این دو تا قسمت رو به هم دیگه چرخ می کنیم، حالا پشت هم به این قسمت هلال وصل می کنیم و چین ها رو تنظیم می کنیم که تو کل درز چین ها به یک اندازه باشه، قسمت مرکز جلو پیدا می کنیم و قسمت مرکز پشت هم پیدا می کنیم و این دو تا رو به هم وصل می کنیم، سردوز این قسمت ها رو می زنیم و بعد به سمت بالا می خوابونیم و به سمت سرشانه اتو رو انجام میدیم و بعد سرشانه رو به هم دیگه وصل می کنیم، سرشانه پیش و پشت رو به هم دیگه وصل می کنیم و اتوکشی رو به سمت پشت انجام میدیم.

سجاف پشت و دوخت قسمت پهلو

سجاف پشت رو به سجاف پیش وصل می کنیم و سجاف رو باز می کنیم و طرف مقابل سجاف رو روی قسمت پشت میذاریم و چرخ می کنیم، قسمت سجاف و بالاتنه آماده شد، اتوکشی این قسمت رو انجام میدیم و بعد میریم سراغ وصل یقه.توی قسمت بالاتنه وقتی سرشانه ها و سجاف آماده شد میایم پهلوی جلو و پهلوی پشت رو از قسمت روبرو، روی پارچه روی هم قرار میدیم و یه مقداری که زاپاس براش گذاشتین از بالا تا پایین چرخ می کنیم و بعد میریم سراغ پهلوی مقابل، باز قسمت رو به قسمت روی کار و از پشت کار پهلو رو چرخ می کنیم.درز پهلوها رو به حالت باز اتو می کنیم و اتوکشی که انجام شد قسمت بالاتنه آماده میشه.

دوخت پایین تنه شومیز

الگوسازی و دوخت شومیز: برای قسمت پایین لباس لبه کار رو تا می زنیم که اینجا براش 1 سانتیمتر زاپاس گذاشتیمکه سجاف رو از سمت داخل بر میگردونیم و مابقی رو از رو یه دوخت می زنیم، از قسمتی که لبه خط تا سجاف هست به سمت داخل برمیگردونیم به سمت روی کار، قسمت روی پارچه ها باید به سمت هم باشه و به اندازه ای که می خوایم لبه کار رو تا می زنیم این قسمت رو شروع می کنیم به چرخ کردن، وقتی لبه کار رو برمی گردونیم سجاف از سمت داخل قلفتی شده و کارمون تمیز میشه و مابقی رو از رو شروع می کنیم به چرخ کردن، دوخت پایین کار رو هم می تونیم از روی سجاف و لبه شروع کنیم هم می تونیم از ادامه سجاف دوخت بزنیم، قسمت پایین لباس کامل شد که اتو می کشیم و با اتوی سرد پرس می کنیم.

دوخت یقه

برای وصل یقه، مرکز یقه رو پیدا می کنیم و قسمت مرکز یقه رو با صابون یا سوزن مشخص می کنیم و در قسمت یقه شومیز هم برای پیدا کردن مرکز یقه درزهای سرشانه ها رو روی هم می گذاریم و با سوزن مرکز یقه رو مشخص می کنیم، در قسمت روی یقه را در روی یقه بالاتنه می ذاریم و سوزن می زنیم و لبه یقه رو مماس با یقه سجاف میذاریم و سوزن می زنیم و بعد دورتادور یقه رو به بالاتنه چرخ می کنیم.وقتی یقه رو به بالاتنه وصل کردیم میایم قسمت سجاف رو بر میگردونیم و از لبه سجاف دور تا دور یقه و سجاف رو شروع می کنیم به چرخ کردن، در واقع یقه بین بالاتنه و سجاف قرار می گیره، سرشانه های بالاتنه و سجاف رو کامل روی هم قرار میدیم و چرخ می کنیم و بعد یقه رو برمیگردونیم به سمت رو و دورتادور یقه رو اتو می زنیم.

دوخت آستین شومیز

الگوسازی و دوخت شومیز: برای دوخت آستین مچی اولین قسمتی که چرخ می کنیم لبه پایین آستین است که دو دور چرخ درشت می زنیم و با چین جمعش می کنیم تا اندازه مچ بشه، پایین آستین رو هم بریده بودیم رو سمتی که قراره به مچ وصل بشه رو چین چرخی میدیم و بعد به مچ وصل می کنیم، لبه چین رو هم می تونیم به صورت هلال دربیاریم و دورتادور لبه رو چرخ کنیم و هم می تونیم به حالت مستطیلی که هست چرخ کنیم.اگر بخواهیم هلال کنیم دو تا لبه های چین رو روی هم میذاریم و قسمت پایین کار رو به اندازه 1 تا 2 سانتیمتر از پایین کار و از لبه میایم به سمت بالا و هلال می کنیم، دورتادور چین مچ رو یه دور پیچ باریک می دوزیم.درز آستین رو می دوزیم و 7 تا 8 سانتیمتر از قسمت پایین آستین رو باز می ذاریم که بتونیم مچ رو بهش وصل کنیم و قسمت لبه آستین رو دو دور دوخت درشت زده بودیم تا بتونیم چین چرخی بدیم که چین رو تنظیم می کنیم و متاسب با دور مچمون درز باز آستین رو سردوز می زنیم و اتو می کشیم.

شومیز

اتصال مچ به آستین

الگوسازی و دوخت شومیز: اون قسمت مچ رو که می خوایم وصل کنیم به روی کار به اندازه 1 سانتیمتر از بالا و پایین رو تا می کنیم و اتو می زنیم و کناره ها رو دوخت می زنیم، اگر بخواهیم در قسمت مچ بندینک بذاریم مثل شومیزمون بندینک ها رو آماده می کنیم و بین درز می ذاریم و چرخ می کنیم و بعد وصل می کنیم به تیکه هایی از آستین که چین خورده.حالا لبه ذچین رو مماس می ذاریم با لبه مچ و از داخل شروع به دوختن قسمت پایین پشت مچ با قسمت رویه مچ قرار می گیره و دوخت می زنیم، وقتی کامل دوخته شد درز رو به سمت داخل مچ که خط اتو داره رو میاریم روی کار میذاریم و چرخش می کنیم، هیچ دوختی از کار نباید به سمت بیرون باشد.بعد از این کار چاک آستین رو که باز بود می تونیم زانفیکس بذاریم یا چرخ کنیم که اول این قسمت رو فیکس می کنیم، وقتی که قسمت چاک آستین رو چرخ کردیم لبه پایین آستین رو میذاریم لبه مچ را با لبه چاک مماس می کنیم سوزن می زنیم، وقتی دوخته شد باز قسمت روی مچ سوزن می زنیم و چرخ می کنیم، وقتی دوخته شد قسمت باز مچ رو برمی گردونیم و درز رو میدیم بین مچ و لبه مچ رو میاریم روی لبه آستین قرار میدیم طوری که دوخت زیر به هیچ عنوان از رو دیده نشه و دور تا دور کار را چرخ می کنیم.

اتصال آستین به بالاتنه

الگوسازی و دوخت شومیز: برای وصل آستین به بالاتنه پیش آستین رو چرت زدیم که وصل می کنیم به قسمت جلو بالاتنه، مرکز آستین رو میذاریم توی قسمت مرکز سرشانه و درز آستین رو هم میذاریم روی درز پهلو و فیکس می کنیم البته اگر سرشانه شومیزمون به حالت افتاده باشد چین چرخی نیاز نیست ولی اگر سرشانه شومیز افتاده نباشد دو دور چین چرخی دور آستین می زنیم و خورد سرشانه و آستین رو انجام میدیم و شروع می کنیم به وصل کردن آستین به بالاتنه، فقط در حدی جمع می کنیم که تبدیل به چین نشه و فقط یه مقدار خرد کم توی تاج آستین میخوره، بعد از اینکه خرد تاج آستین رو زدیم آستین رو وصل می کنیم.قسمت مرکز آستین در قسمت سرشانه و قسمت درز آستین روی درز پهلو بالاتنه قرار می گیره، فقط وقتی که می خواهیم درز حلقه آستین رو کوک یا سوزن بزنیم دستمون رو میذاریم روی قسمت بالاتنه به سمت بیرون و شروع می کنیم به سوزن زدن، به هیچ عنوان سرشانه ما چین ندارد و فقط یه خرد خیلی ملایم در تاج آستین داریم برای اینکه آستین سوار بر سرشانه بشه.از وسط سرشانه شومیز 10 سانتیمتر به سمت پشت و 10 سانتیمتر به سمت پیش شومیز رو سوزن میزنیم و مابقی آستین دقیق در قسمت حلقه آستین قرار میگیره و بعد درز آستین رو شروع می کنیم به چرخ کردن به اندازه 1 سانتیمتری که براش زاپاس گذاشته بودیم و دور تا دور حلقه آستین رو سردوز می زنیم، به این صورت آستین وصل میشه، سرشانه بدون چین که فقط خرد لازم رو برای تاج آستین انجام دادیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس