معرفی کارورز به مراکز مرتبط

طراحان ، دوزندگان لباس و الگوسازان جهت کار می بایست دارای رزومه کاری مناسب جهت کار در بهترین شرایط باشند، لذا آکادمی بین المللی هنر پارس بعد از اتمام دوره های آموزشی توسط هنرجویان عزیز در صورت تمایل جهت استخدام آنها را به بهترین مراکز مرتبط در ایران و ترکیه معرفی می نماید تا بتوانند مهارت و تجربه خود را در محیط صنعتی و مهندسی به نمایش در آورند