علوم الیاف، ویژه کنکور کاردانی به کارشناسی

نام کتاب: علوم الیاف| صنعت نساجی در ایران سابقه طولانی دارد که مورخان نیز بر این امر تاکید فراوان داشته و اولین و بهترین بافته های دست بشر را متعلق به ایرانیان می دانند. این صنعت نیز هم پای سایر صنایع، با پیشرفت و توسعه تکنولوژی مدرن هر روز گسترش یافته و محصولات جدیدی را به جامعه عرضه نموده است ...

59500 تومان

وضعیت : ناموجود

تعداد :