تکنیک بافت پارچه

نام کتاب: تکنیک بافت پارچه| از نقطه ی آغاز شروع می کنیم. از جایی که نیاکان ما تصمیم گرفتند خود را بپوشانند، از نقطه ای که بنیان گذار لباس، پوشاک و در کل صنعت نساجی بود، یعنی اولین الهامات بشر. با گذشت زمان و پیچیده تر شدن روحیات و حیات انسانی، پوشش انسان نیز پیچیدگی های خاصی پیدا کرده است که در این میان، هنرمندان طراح لباس، با منطقی عجیب سعی در بروز منحنیها و سرژه های روحی بشر داشتند و اکنون دیگر قرنهاست که پارچه فقط به عنوان نوعی پوشش به کار نمی رود بلکه آمیخته ای از هنر، آداب و رسوم، ادبیات، مذهب و در کل، فرهنگ یک ملت ...

53000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :