هارمونی رنگ ها 1

نام کتاب: هارمونی رنگ ها 1 | اندیشۀ ترجمۀ این کتاب به سال ها قبل باز میگردد، که برگردان ناقص وابتری از آن برای ویرایش به دست من رسیده بود. با زحمت بسیار جلدهای دیگری از این کتاب را جستم و هر سه را در مدت کوتاهی ترجمه کردم. اما هنگام چاپ با نشر به توافق نرسیدم و این کتاب چون دیگر کارهایی که من جای آن را سالها در ادبیات هنرهای تجسمی و بصری خالی می دیدم، به ناچار به کناری افکندم. بالاخره ناشری بلند همت که در بند سوددهی این کالای فرهنگی نبود، چاپ آن را به من پیشنهاد داد. وقتی ترجمه خود را با دیگر ترجمه هایی که آن وقت به بازار آمده بود، مطالبقت کردم، اعتبار این امر صد چندان به چشمم جلوه نمود، یکی از ترجمه ها ابدا دقتی نداشت و دیگری با نثری نسبتاً خوب دربارۀ رنگ داستان سرایی کرده بود و مترجم محترم هرچه را در چنته داشت، در وجه توصیفی ...

85500 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :