کتاب الگو و برش به روش متری لباس مردانه

نام کتاب: الگو و برش به روش متری لباس مردانه| هدف اصلی این کتاب که نخسین بار در سال 1980 چاپ شد، ارائه راهی ساده و مناسب برای تهیه الگوی لباس مردانه به علاقه مندان این فن است. هنرآموزان با آموزش این اصول و قانون ها می توانند به کمک نیروی خلاقیت خود طرح های نو، و جدید بوجود آورند.در تالیف این کتاب سعی بر آن است که روش کار بر پایۀ ساده ای قرار بگیرد و مطالب با کمک طرح های واضح و گویا و شیوه های عملی و کاربردی برش الگو ارائه شود تا آموزش آن برای همۀ علاقه مندان راحت باشد و .....

59500 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :