کتاب خودآموز الگو و برش لباس کودک و نوجوان به روش مولر، جلد اول نازک دوزی

نام کتاب: خودآموز الگو و برش لباس کودک و نوجوان به روش مولر، جلد اول نازک دوزی| از آنجا که منبع خاصی برای الگوی لباس کودک با روش مولر در دست نبود، و الزام وجود چنین منبعی برای اساتید خیاطی در دانشگاه ها، دانشجویان رشته طراحی دوخت و مربیان و هنرآموزان آموزشگاه های آزاد و تولیدی های لباس بچه  کاملا حس می شد، خودم را ملزم دانستم تا تحقیقی در حوزه  لباس کودکان و نوجوانان باروش مولر …

59500 تومان

وضعیت : ناموجود

تعداد :