کتاب خودآموز راسته دوزی؛ سرویس خواب - پرده دوزی - سرویس آشپزخانه

نام کتاب: خودآموز راسته دوزی| از همان روزی که نخستین تکه پوست به وسیله انسان های نخستین بر دهانه غاری آویخته شد، پرده نیز متولد شد. و آن هنگام که پرده را برای جداسازی محل زندگی به کار گرفتند، اشاعه دامنه کاربردهای آن شروع شد. و با گذشت زمان، آنچنان با زندگی انسان آمیخت که امروزه یکی از ملزومات زندگی است. چه بسا بتوان گفت که سلسله مادها از نخستین سلسله هایی بودند که از پرده های شکیل و مجلل برای بیشتر جلوه دادن به محل زندگی خود فایده جسته اند و این روند طی قرنها نه تنها از بین نرفته، که قانونمندتر و هدفمندتر شده است…

26500 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :