آموزش مجازی الگوسازی و دوخت شلوار زنانه

دوره مجازی الگوسازی و دوخت شلوار زنانه از نظر سرفصل ها و جزئیات دقیقا مشابه دوره حضوری می باشد و هیچ تفاوتی از نظر کمی و کیفی ندارد، به تمامی هنرجویان دوره مجازی مدرک بین المللی تعلق می گیرد که حرفه ای ترین و معتبرترین مدرک پوشاک می باشد.

295000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :