پوشاک بین النهرین و مصر باستان

نام کتاب: پوشاک بین النهرین و مصر باستان| در دوران های اولیه در بین النهرین معمولاً لبا سها و پارچه ها یی را که برای اجرای نمایشهای زورآزمایی یا شرکت در مراسم زیارتگاه ها می پوشید ند، پس از مصرف، نگهداری نمی کردند و دور می انداختند . به همین دلیل ، از پارچه های دوره های اولیه اطلاعات چندانی در دست نیست. مهم ترین و اصلی ترین مواد خام مصرفی برای تولید پوشاک، در بین النهرین، پشم است. در میان کتیبه های تاریخی این سرزمین به نمونه هایی برمی خوریم که درآنها از منسوجات گوناگون.....

66500 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :