طراحی مدل های فشن

نام کتاب: طراحی مدل های فشن| لی هاموند در این راهنمای گام به گام، رموز تبدیل طراحی های شما به تصویرسازی فشن را بیان کرده است. شما با مطالعه و انجام تمرین های این کتاب به چگونگی طراحی تصویر انسان با ترکیب اشکال ساده و درهم پیچیده، برای ایجاد جلوه سه بعدی و واقعی به اثرتان پی می برید و با رموز طراحی فشن به واسطه ی واسطه ی طراحی چین ها، طرح ها و بافت ها آشنا می شوید. تمرین های ساده ارائه شده در این کتاب چگونگی ایجاد حالت پرمعنا و زیبا......

46000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :