کتاب نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان از دوره بیزانس تا زمان حاضر

نام کتاب: نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان از دوره بیزانس تا زمان حاضر|   از آنجا که مطالب کتاب به تاریخ تحولات لباس جهان مختص است و این سومین کتاب بنده در حیطه لباس و پوشاک است ضرورت دارد تا توضیحاتی را درباره پوشش، لباس، پوشاک و مُد ارائه دهم به امید آنکه مفید فایده قرار گیرد. امروزه کلماتی چون پوشش، لباس، پوشاک و مُد بعضاً با تعابیر صحیحی همراه نیست و بخصوص در مورد مُد غالباً برداشت­های ذهنی منفی و درخصوص لباس و پوشاک نیز ایراداتی در معنا و مفهوم وجود دارد. بنابراین در این باره به خلاصه مطالبی بیان می­کنم. پوشش: به معنای مخفی کردن و پوشاندن بخش ­هایی از بدن است که تاریخی به اندازۀ پیشینۀ زندگی بشر بر روی کرۀ زمین دارد. بدیهی است اولین پوشش ­هایی که درمورد آقایان و بانوان استفاده می­کردند از جنس الیاف سلولزی و شاخ و برگ درختان...

46000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :