نوار اريب بشور ژرسه سرمه اي عرض 2 سانت 1099

ویژگی های محصول:طول 25 یاردیپهنای2 سانتیمترمناسب دوخت سرویس آشپزخانه و لباس

8500 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :