تاریخ لباس جهان، ویژه کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

نام کتاب: تاریخ لباس جهان، ویژه کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس| در یادگیری هنر، همانند دیگر زمینه های علوم، معیار آن نیست که چه اندازه مطالعه کرده اید بلکه مهم آنست که چقدر از آنچه را خوانده اید فهمیده اید و می توانید به کار گیرید که برای نیل بدین مقصود تکرار و عمیق شدن در مطالعه از راه های بهبود یادگیری می باشند ...

52500 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :