۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

یقه گرد

آموزش الگوی یقه گرد

یقه گرد نوعی یقه ی ساده ی خطی به حساب می آید که در آن گردی یقه اساس طراحی یقه است.در این مقاله به طراحی یقه گرد(دوخت یقه های مختلف) می پردازیم.پیراهن دخترانه

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

بالاتنه جلو

A-B   از سر گودی گردن ۱۲سانت(باز شو یقه )(انواع یقه لباس) پایین می آییم.C-D گوشه گردن ۲-۶ سانت جلو می رویم.ازنقطه D سانت۳-۴ با گونیا یک خط قائمه می کشیم.از نقطه B سانت۲ با گونیا یک خط قائمه می کشیم و این دو خط B-D را به هم هلال می کنیم.یقه گرد

یقه گرد

سجاف جلو

   این الگو نیاز به سجاف جلو و پشت دارد.از نقطه یB سانت۳-۴ پایین می آییم N.از نقطه یDسانت۳-۴ داخل می شویم Mبعد MوN را به هم وصل می کنیم.

بالا تنه پشت

T-K ) از گوشه گردن ۲-۶ سانت داخل می شویم. نکته:هر چقدر از گوشه ی گردن داخل شودیم ۱ سانت کم می کنیم و از پشت گردن پایین می آییم.M-K)از پشت گردن ۱-۵ سانت پایین می آییم.ازنقطه Kسانت۲ با گونیا قائمه می کشیم.ازنقطه Mسانت۲ با گونیا خط قائمه می کشیم و M-K)را به هم هلال می کنیم.

یقه گرد ساده

سجاف بالاتنه پشت

   از نقطهKسانت ۳-۴ داخل می شویم.از نقطه Mسانت ۳-۴ پایین می آییم و بعد Mرا به K هلال وصل می کنیم.یقه گرد جلو باز :برای دکمه خور بالا ۱ سانت از گوشه ی گردن و پایین آن ۲ سانت.A-F)از گوشه ی گردن ۰٫۵-۲ سانت گشادی می دهیم.ازگودی گردن نقطه Bباز شو یقه را پایین می آییم C.از نقطه Fسانت ۲ خط قائمه می کنیم از نقطه یCسانت۲ خط قائمه می کنیم بعد آن دو نقطه C-F)را به هم هلال می کنیم.

سجاف جلو

   از سر شانه ۳-۴ سانت از پایین لباس ۶ سانت داخل می شویم و بعد موازی با دکمه خور بالا می آییم. و بعد کج به سر شانه وصل می کنیم.یقه گرد(آموزش دوخت یقه انگلیسی) برای افراد ی که گردن کشیده دارند و  یقه هفت برای افرادی که گردن کوتاه و چاق دارند مناسب است.

الگوی پشت

M-R از گوشه گردن ۲-۰٫۵ سانت داخل می شویم.N-Fاز پشت گردن ۰٫۵-۱ سانت پایین می آییم بعد نقاط Rرا به Fهلال وصل می کنیم.

سجاف پشت:

از نقطه Rسانت۳-۴ داخل می شویم.از نقطه Fسانت۳- ۴ پایین می آییم و به هم وصل می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس