۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

کتاب اموزش خیاطی از پایه

کتاب اموزش خیاطی از پایه

با مقاله ی کتاب اموزش خیاطی از پایه همراه ما باشید. برای خرید و دانلود این کتاب خیاطی به روش مولرمی توانید به سایت پارس دوک مراجعه کنید . در ادامه به آموزش رسم الگوی دامن پلیسه دخترانه می پردازیم. برای الگوسازیِ این مدل دامن ابتدا الگوی اولیه ی دامن را بکشید .

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

   از خط کمر در الگوی جلو و پشت به اندازه ی خط زردی که در عکس کشده شده بیایید پایین ( ۱۲ الی ۱۶ سانتی متر ) و خطی موازی با خط کمر روی الگو رسم کنید ( خط قرمز ) . به قسمت بالای این دامن یوک گفته میشود . یوک در همه ی مدلها باید به صورت دولایه دوخته شود .

کتاب اموزش خیاطی از پایه

   الگو را از خط قرمز قیچی کنید .خطوط ساسونهای جلو و پشت را قیچی کرده و روی هم بچسبانید ( خطوط زرد ) تا ساسونهای دامن در الگوی یوکِ جلو و پشت بسته شوند.آموزش دوخت دامن پلیسه

کتاب اموزش خیاطی از پایه کتاب اموزش خیاطی از پایه

یوکِ این مدل چند تا برش دارد برای اجرای این برشها ابتدا از الگوی یوک یک کپی تهیه کنید ( چون یوک باید به صورت دولایه دوخته شود و لایه ی زیری دیگر برش نمیخورد و یک تکه دوخته میشود ) .روی کپی ای که از یوک تهیه کردید به تعداد دلخواه خطوطی موازی با خط کمر بکشید ( خطوط آبی ) .الگو را از این خطوط قیچی کرده و هر کدام را به صورت جداگانه روی پارچه برش بزنید .

 اموزش خیاطی از پایه

   یوکِ اصلی هم به عنوان الگوی یوکِ زیری در نظر گرفته میشود و به صورت یک تکه روی پارچه برش میخورد .خطوط وسط جلو در یوکها در دولای بسته و خطوط وسط پشت دو دولای باز قرار میگیرند چون پشت این دامن زیپ میخورد .

کتاب اموزش خیاطی از پایه

پایینِ یوکِ این مدل دامنِ پلیسه است .برای الگوسازیِ پلیسه ابتدا اندازه ی خط قرمزِ الگوی جلو و پشت را با متر بدست بیاورید . اگر مقداری از ساسونهای پشت در پایینِ خط قرمز باقی مانده باشند آن مقدار را از اندازه ی خطوط قرمز کم کنید .اندازه ی خطوط قرمز را ضربدر ۲ کنید تا طولِ دور تا دورِ خط پایینیِ یوک بدست بیاید .

دانلود کتاب آموزش خیاطی از پایه

   برای این مدل ۵ سانت فاصله بین پیلیها مناسب است . البته فاصله ی بین پیلی ها را باید جوری انتخاب کنید که وقتی حاصل عبارتِ بالا ( یعنی اندازه ی خطوط قرمزِ الگوی جلو و پشت ضربدر ۲ ) تقسیم بر فاصله ی بین پیلیها میشود جوابش یک عدد رُند و کامل دربیاید .

کتاب اموزش خیاطی از پایه کتاب اموزش خیاطی از پایه

اگر حاصل عبارت بالا برابر با ۶۰ سانتی متر شود شما باید ۶۰ رو تقسیم بر ۵ ( فاصله ی بین پیلی ها ) بکنید که جواب میشود ۱۲ .یعنی تو این ۶۰ سانت ۱۲ عدد پیلی با فاصله ی ۵ سانت از همدیگر قرار میگیرد .(دوخت دامن پلیسه دخترانه) اگر اندازه ی عبارت اولی عدد رُندی درنیامد و مثلا چند میلی متر تا یه عددِ رند فاصله داشت میتوانید یک چهارمِ آن چند میلی متر را  از پهلوها به خطوط قرمز اضافه کنید ( خطوط بنفش ) تا اندازه ی عبارت کاملا رُند شود  و محاسبات بهم نریزد .

آموزش دوخت دامن

   حالا باید مشخص کنید که میخواهید پهنای پیلیهای شما چقدر باشد .در مدل پلیسه حتما پهنای پیلی را حداقل ۱ سانت کمتر از فاصله ی بین پیلیها در نظر بگیرید که پیلیها در پشتِ دامن حداقل ۱ سانت با هم فاصله داشته باشند وگرنه اگر پیلیها روی هم بیایند دامن خیلی برجسته میشود و شکل بدی پیدا میکند بنابراین  بهتر است پهنای پیلی را ۴ سانت در نظر بگیرید .برای پیلیِ یک طرفه باید به اندازه ی دو برابرِ پهنای پیلی به هر قسمتی که پیلی قرار است در آونجا قرار بگیرد اضافه کنید .طبق مثالی که زدیم تو دامن ۱۲ عدد پیلی باید قرار بگیرد که برای هر پیلی باید به اندازه ی دو برابرِ پهنای پیلی یعنی ۸ سانت به دامن اضافه بشود بنابراین ۱۲ را ضربدر ۸ کنید .حاصل میشود ۹۶ سانت . یعنی فضای لازم برای پیلیهای این دامن ۹۶ سانت است .حالا این ۹۶ را با ( اندازه ی خطوط قرمزِ الگوی جلو و پشت ضربدر ۲ ) جمع کنید .

۹۶+۶۰=۱۵۶

مستطیلی به طولِ ۱۵۶ و با عرضِ قدِ دامن بعلاوه ی ۳ سانت زاپاسِ دوخت پشتِ پارچه ی دامن رسم کنید .

دوخت دامن

   لبه ی طولِ پایینیِ این مستطیل را به اندازه ی ۲ سانتی متر تو گذاشته و زانفیکس و پس دوزی کنید ( این قسمت میشود لبه ی پایینِ دامن ) .چون عرضِ پارچه کمتر از حاصلِ بدست آمده است میتوانید به مستطیل تکه بدهید یعنی مستطیل را به صورت دو تکه برش بزنید .از نقطه ی شماره ۱ به اندازه ی نصفِ فاصله ی بین پیلیها ( ۲٫۵ سانتی متر ) داخل شده و خطی موازی با عرض مستطیل پشت پارچه رسم کنید ( خط قرمز ) .از خط قرمز به اندازه ی دو برابرِ پهنای پیلی ( ۸ سانتی متر ) فاصله گرفته و خطی موازی با عرض مستطیل رسم کنید ( خط قرمز ) .

کتاب اموزش خیاطی از پایه

آموزش خیاطی

   از خط قرمزِ دوم به اندازه ی فاصله ی بین پیلی ها ( ۵ سانتی متر ) داخل شده و خطی موازی با عرض مستطیل پشت پارچه رسم کنید ( خطوط آبی ) .از خط آبی به اندازه ی دو برابرِ پهنای پیلی ( ۸ سانتی متر ) فاصله گرفته و خطی موازی با عرض مستطیل رسم کنید ( خط آبی ) .به همین ترتیب عبارتِ بالا ( نوشته های رنگی ) را تا انتها تکرار کنید .همزمان که دارید این عمل را تکرار میکنید داخلِ مستطیلهایی که به اندازه ی فاصله ی بین پیلیها هستند یه علامت هم بزنید تا موقع دوخت دچار اشتباه نشوید ( دایره های زرد ) .در آخر قطعه ی شماره ۲ باید به اندازه ی نصفِ فاصله ی بین پیلیها شود .کتاب اموزش خیاطی از پایه

کتاب خیاطی

   در مرحله ی دوخت ابتدا خط قرمز را به خط آبی کوک بزنید به همین ترتیب تمام خطوطی که بینشون به اندازه ی دو برابرِ پهنای پیلیهاتون فاصله است را به هم کوک بزنید .تای همه ی پیلیها در پشتِ دامن باید در یک جهت باشند .۵ سانتِ ابتدای همه ی کوکها را با چرخ بدوزید ( خطوط طوسی ) .روی زاپاسِ بالای پیلیها یک دوخت بروید تا تای آنها ثابت شوند .کوکها تا آخرین مرحله باقی مانده و بعد از اتوی نهایی شکافته میشوند .تا این مرحله دامن پلیسه ی شما تکمیل شد .

کتاب اموزش خیاطی از پایه

آموزش الگوی دامن

   تکه های یوکِ رویی را از خطوط آبی به هم بدوزید و آن نوار پاپیون را هم بهش وصل کنید .یوکهای رویی و زیری را از خطوط پهلو به هم بدوزید .سپس دامن پلیسه را به خط قرمزِ یوکِ رویی بدوزید .به خط وسط پشتِ دامن یک زیپ مخفی بدوزید .لایه ی دومِ یوک را ( یوکِ یک تکه ) مثل سجاف به یوکِ رویی بدوزید سپس سجاف را به سمت پشت دامن برگردانده و از خط وسط پشت به پشتِ زیپ و از خط پایین به درزِ یوکِ رویی پس دوزی کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس