۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

مدل مچ استین

مدل مچ استین

در این مقاله مدل مچ استین را آموزش می دهیم. برای آستین شومیز لبه ی مچ الگوی آستین باید کمی گشادتر از اندازه ی مچ طبیعیِ آستین باشد که برای بدست آوردن اندازه ی مناسب بهتر است که دور مچ شخص را اندازه گرفته و بعلاوه ی ۱۰ الی ۱۲ سانتی متر بکنیم سپس از خط وسط آستین به اندازه ی نصف حاصلِ این عبارت به سمت چپ و راست رفته و علامت میزنیم و خطوط جدید زیر آستین را رسم میکنیم ( خط قرمز ) .(الگوی استین به روش متریک)

 

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

مدل مچ استین

   پهنای مچیِ آستین شومیز دلخواه و میتواند پهن یا باریک باشد . در مرحله ی بعد به اندازه ی پهنای مچی منهای یک سانتی متر از خط مچ الگوی آستین بالا رفته و خط جدید مچ را رسم میکنیم ( خط آبی ) . مثلا اگر پهنای دلخواه مچی شما ۶ سانتی متر باشه باید به اندازه ی ۵ سانتی متر از خط مچ بالا رفته و خط مچ جدید را رسم کرده و این خط را قیچی کنید .

مدل مچ استین

مچ استین

   فاصله ی بین خط وسطِ آستین تا خط پهلوی پشت آستین را تقسیم بر ۲ کرده و یه خطِ صاف به طول ۱۰ الی ۱۲ سانتی متر رسم کنید ( خط سبز) .در مرحله ی بعد دو عدد مستطیل به طولِ اندازه ی دورِ مچِ شخص ( به صورت کیپ اندازه گیری شود ) بعلاوه ی ۵ سانتی متر و به عرضِ دو برابرِ پهنای مچی برش بزنید . دقت کنید که حتما در کنار همه ی اضلاع مستطیل حداقل یک سانت زاپاس دوخت بگذارید .(آستین پاکتی سرخود)به پشتِ این دو مستطیل لایی حریر بچسبانید . میتوانید کل مستطیل را لایی حریر بچسبانید یا میتوانید فقط نصف عرض مستطیل یعنی به اندازه ی پهنای مچی لایی حریر بچسبانید .الگوی آستین را برش بزنید .خط ۱۰ الی ۱۲ سانتی متری که در پهلوی آستین کشیده بودیم روی پارچه برش میخورد و لبه ی انتهایی آن به شکل زیر چِرت میخورد( خطوط صورتی ) .

مدل مچ استین

آموزش خیاطی

   یک نوار اریب به طول دو برابرِ خطی که در پهلوی آستین برش زدیم بعلاوه ی ۵ سانتی متر و به عرض ۴ سانتی متر از پارچه ی آستین تهیه کنید و ۱ سانتی متر از کناره ی سمت راست و چپِ عرضِ نوار را داخل بگذارید و لبه ی برشِ پهلوی آستین بدوزید ( مانند عکس ) و اضافی نوار اریب را در لبه ی مچ قیچی کنید .بعد از دوخت نوار اریب به برشِ پهلوی آستین , آستین را پشت و رو کرده و گوشه ی نوار اریب را در گوشه ی انتهای خط برش (قسمتی که تو شکل میبینید ) به صورت مثلثی بدوزید . در واقع بعد از دوختِ مثلث , روی آستین به این شکل میشود.

مدل مچ استین مدل مچ استین مدل مچ استین مدل مچ استین

آموزش دوخت آستین

   در مرحله ی دوخت ابتدا کنار خط برش پهلوی آستین در قسمت جلوی آستین چند پیلی ایجاد کنید تا لبه ی مچ آستین به اندازه ی طولِ مستطیلی که به عنوان مچی برش زدیم شود . دقت کنید که در آستین زنانه هم میتوانید مقدار اضافیِ مچ آستین را به صورت پیلی بدوزید و هم میتوانید این مقدار را در طولِ خط مچ آستین چین کش کنید .بعد مطابق شکل لبه ی پایینیِ مستطیل ( قسمتی که لایی حریر چسبانده شده ) به لبه ی مچ آستین دوخته میشود .

مدل مچ استین مدل مچ استین مدل مچ استین

آموزش دوخت آستین

در مرحله ی دوخت ابتدا کنار خط برش پهلوی آستین در قسمت جلوی آستین چند پیلی ایجاد کنید تا لبه ی مچ آستین به اندازه ی طولِ مستطیلی که به عنوان مچی برش زدیم شود . دقت کنید که در آستین زنانه هم میتوانید مقدار اضافیِ مچ آستین را به صورت پیلی بدوزید و هم میتوانید این مقدار را در طولِ خط مچ آستین چین کش کنید .بعد مطابق شکل لبه ی پایینیِ مستطیل ( قسمتی که لایی حریر چسبانده شده ) به لبه ی مچ آستین دوخته میشود .

مدل مچ استین مدل مچ استین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس