۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

شومیز آستین کیمونو به همراه الگوسازی و دوخت

سلام همراهان آکادمی هنر پارس، امروز براتون یک مدل دیگه شومیز آستین کیمونو آماده کردیم که هم خیلی ساده ست هم بسیار زیبا و مجلسی است پس این آموزش رو از دست ندید.
برای کشیدن سرشانه افتاده ما اول میایم یک الگوی کیمونو می کشیم چون این مدل شومیز ما روی الگوی کیمونو قشنگ تر میشه.
از لبه کاغذ قسمت بالا 7 سانتیمتر میایم پایین و یک خط افقی می کشیم که این نقطه میشه شماره 1، از شماره 1 به اندازه بلندی کف حلقه میایم پایین همینطور دوباره از شماره 1 به اندازه قد بالاتنه پشت میایم پایین از شماره 3 به اندازه فاصله نقطه 1 تا 3 به اضافه بلندی کف حلقه از نقطه 1 میایم پایین یا حالت آسونتر اینه که از شماره 3 به اندازه بلندی کف حلقه میایم پایین که میشه شماره 4 و از شماره 1 تا 5 هم میشه قد لباس که در این مدل قد لباس تا همون شماره 4 یعنی خط باسن کافی است، خط افقی این عددها رو رسم می کنیم.

 

الگوی آستین کیمونو

از شماره 2 به اندازه کارور جلو به سمت چپ میریم و از این نقطه یک خط عمود می کنیم به بالا و پایین الگو، از نقطه 6 به اندازه یک دوم گشادی کف حلقه که اگر بخوایم آزادتر باشه یک دوم گشادی کف حلقه و اگر بخوایم نرمال باشه به اندازه یک سوم میریم به سمت چپ و یک خط عمود می کنیم به سمت پایین.
از نقطه 3 به اندازه قد بالاتنه جلو بالا میریم علامت می زنیم که میشه نقطه 8، از نقطه 8 یک خط افقی رسم می کنیم، بعد از نقطه 8 به اندازه گشادی یقه پشت به اضافه 1 سانتیمتر به سمت راست میریم میشه نقطه 9 و همینطور گشادی یقه پشت به اضافه 2 سانتیمتر به سمت پایین میایم که میشه نقطه 10، نقطه 9 را به نقطه 10 هلال می کنیم که میشه هلال یقه جلو.

رسم الگوی آستین کیمونو به روش مولر

بعد از نقطه 9 یک خط افقی می کشیم که طول این خط برابر با اندازه سرشانه به اضافه قد آستین، اگر آستین رو ما به فرض 60 سانتیمتر بگیریم و سرشانه رو 11 سانتیمتر باید 71 سانتیمتر بیایم جلو که میشه نقطه 11، بعد از نقطه 11، 10 الی 15 سانتیمتر میایم پایین میشه نقطه 12، حالا نقطه 9 را به نقطه 12 وصل می کنیم که طول این خط باید اندازه سرشانه به اضافه قد آستین باشه بعد که اندازه زدیم از نقطه 12 به اندازه یک دوم دور مچ پایین میایم وقتی می خوایم اندازه دور مچ رو علامت بزنیم باید خط عمود باشه، دوباره از نقطه 13 یک خط عمود رسم می کنیم و بعد میریم سراغ پهلو.در خط پهلو از نقطه 7، 3 الی 4 سانتیمتر میایم پایین و 3 الی 4 سانتیمتر میریم بیرون، این نقطه را علامت می زنیم، این خط را تا پایین عمود می کنیم، اگر می خوایم پهلومون صاف باشه ولی اگر می خوایم یکم فون باشه در قسمت لبه لباس بیشتر از 4 سانتیمتر بیاین بیرون که حالت فون بگیره و بعد از این نقطه هلال می کنیم به خط آستین.

 

برای سرشانه افتاده متر رو باید بذاریم کنار گردن اندازه بزنیم که تا چقدر می خوایم سرشانه بیاد پایین، مثلا اینجا می خوایم 25 تا 30 سانتیمتر بیاد پایین که میایم از نقطه 9، 25 سانتیمتر رو علامت می زنیم و یک خط صاف می کشیم تا حلقه لباس که این خط قیچی میشه.
برای مچ ما قد آستین رو منهای دو سوم پهنای مچ می کنیم و قسمت علامت زده شده دور ریز میشه.

الگوی پشت شومیز

برای الگو پشت ما باید دقیقا از همین الگو کپی کنیم و فقط سرشانه و یقه رو تغییر بدیم، در الگویی که ما یاد گرفتیم سرشانه جلو باید 1 سانتیمتر بیاد پایین ولی برای الگوی پشت وقتی که ما این الگو رو کپی کردیم سرشانه را 1 سانتیمتر میبریم بالا یقه رو هم باید برای یقه پشت تغییر بدیم به این شکل که ما خط افقی 8 رو که داریم از نقطه 8، 2 سانتیمتر میایم پایین و به نقطه 9 هلال می کنیم، از روی الگوی جلو کپی می کنیم بعد از اینکه کپی کردیم دور الگو رو قیچی می کنیم چون بعدش باید روی آستینمون یک تغییری ایجاد کنیم.

رسم هلال یقه

در این مدلی که داریم می خوایم یکم یقه رو آزادتر کنیم یعنی از نقطه 7 دقیقا گودی گردن 3 سانتیمتر میایم پایین و از قسمت سرشانه هم 5/1 سانتیمتر آزاد می کنیم بعد دوباره هلال یقه رو رسم می کنیم، برای یقه پشت هم از قسمت وسط پشت 1 سانتیمتر میایم پایین و از قسمت سرشانه دقیقا به اندازه جلو باید آزاد کنیم، دوباره هلال یقه رو رسم می کنیم.
در این مدل ما درسته یقه رو باز کردیم ولی برای اینکه از سر راحت بره داخل لباس پس ما درز پشت یقه رو درز میدیم یعنی در قسمت دولای باز پارچه میبریم که 10 سانتیمتر آن را باز بذاریم که قزن بدوزیم که راحت بره داخل لباس.

رسم سرشانه پشت و جلو

قبل اینکه تیکه آستین رو جدا کنیم حتما در قسمت سرشانه لباس بنویسید سرشانه پشت و جلو و آستین ها را از خط برش جدا می کنیم، بعد از اینکه جدا کردیم ما الگوهامون رو از خط سرشانه به هم دیگه می چسبونیم که دیگه از قسمت برش به پایین آستین درز نداشته باشیم.
مدلی که براتون آماده کردیم روی قسمت بالای آستین روی دست یک مثلث خالی است، روی الگو در قسمت مچ.
10 سانتیمتر میریم بالا و 4 سانتیمتر به راست و چپ میریم و علامت می زنیم و مثلث رو می کشیم و داخل آن را خالی می کنیم و در این مثلث برای برش روی پارچه جادوخت می ذاریم.
بعد میایم از این خط مثلثمون 4 سانتیمتر فاصله میدیم و یک مثلث دیگه می کشیم از این کادر کپی می کنیم که این میشه سجاف مثلث مچ آستینمون.
در این مدل مچ ما دقیقا اندازه مچ آستینمون است پس ما مچ آستین را اندازه می زنیم، 31 سانتیمتر است که یک کادر می کشیم به اندازه 31 سانتیمتر در پهنای مچ که گفتیم 6 سانتیمتر است که در پهنای دو برابر مچ میریم بالا.

دوخت شومیز آستین کیمونو

مدل امروز ما دولایه است، یعنی یک لایه اش از پارچه اصلی است که الگو آن آستین داره و یه لایه دیگه هم میخوایم زیرش حریر بدیم و از الگوهای بالاتنه یعنی آستین و مچ رو کاری نداریم از دو تا الگو بالاتنه دقیقا عین خودش باید کپی کنیم که بعد قدش رو بلند کنیم و مدلسازی کنیم.
برای پارچه حریر که قسمت زیرین لباسمون است وسط جلو دولای بسته پارچه قرار میگیره ولی پارچه رویی وسط جلو دولای باز پارچه است.
مدلی که ما در نظر گرفتیم قسمت پهلو کوتاه تر از قسمت وسط پشت و وسط جلو است، از خط پهلو 10 سانتیمتر میایم پایین و از خط وسط جلو هم 20 سانتیمتر میایم پایین و حالا باید این دو تا خط رو به هم دیگه هلال کنیم ولی چیزی که باید در نظر داشته باشید از خط وسط جلو 4 سانتیمتر آن را عمود میایم و از بعد از آن هلال می کنیم به درز پهلو چون اینجا وقتی که دوخته میشه اگر عمود نکنیم موقع دوخت باعث میشه پشت و جلو لباستون تیز باشه، دقیقا همین کار رو هم توی الگوی پشت انجام میدیم.

دوخت سجاف در پارچه شومیز

در پارچه جلویی قسمت وسط جلومون دولای باز است که روبروی هم می ایسته برای همین ما یک سجاف سرخود براش میذاریم، یعنی از خط وسط جلو 4 تا 5 سانتیمتر میایم جلو و اینجا جای دوخت میذاریم که بعدش بهش لایی می زنیم و تا می کنیم.
اول میایم مثلث لب مچ رو میدوزیم پس سجاف رو لایی زدیم که روی سجاف روی لباس میذاریم و دورتادور سجاف رو سوزن می زنیم و بعد از پشت لباسمون چرخش می کنیم، بعد از اینکه دوختیم قسمت مثلث سجاف رو قیچی می کنیم و بعد دوخت سجاف رو اتو می زنیم و دورتادور مثلث رو چرخ می کنیم بعد از دوخت سجاف میریم سراغ مچ آستین.

دوخت مچ و آستین

مچ رو باز می کنیم و برمی گردونیم و روی هم میذاریم و درز آن را چرخ می کنیم، برای دوخت مچ 10 سانتیمتر از درز آستین رو میدوزیم و سردوز می زنیم و بعد مچ رو وصل می کنیم.
وقتی درز مچ رو دوختیم میذاریم داخل آستین و درز روی درز و دورتادور آن را چرخ می کنیم بعد از اینکه چرخ کردیم برمی گردونیم به رو و مچ رو تا می کنیم، درز رو به سمت پایین می خوابونیم و لبه مچ رو که دوخته نشده رو 1 سانتیمتر تا می کنیم میاریم روی درز دوختمون و دورتادور سوزن می زنیم و دورتادور را دوخت نیش میریم.

برش و دوخت لایی در سرشانه پشت و جلو

بعد از برش زدن و لایی چسبوندن سرشانه های پشت و جلو رو به هم وصل می کنیم بعد از اینکه دوتا سرشانه ها رو به هم وصل کردید میایم درز وسط پشت رو هم به همدیگه می دوزیم فقط درز وسط پشت 10 سانتیمتر از یقه فاصله میدیم و از اون به بعد رو می دوزیم.
بعد از اینکه درزها رو چرخ کردیم اتو می زنیم و بعد آستین رو وصل می کنیم.
قبل از اینکه پهلو رو بدوزیم آستین رو وصل می کنیم، قسمت جلو آستین رو که علامت زدیم به جلو و پشت رو هم به پشت وصل می کنیم بعد از اینکه درز آستین رو دوختیم و اتو زدیم حالا پهلوها رو می ذاریم روی هم و یکسره از آستین تا لبه لباس رو چرخ می کنیم.

دوخت حریر به شومیز

بعد از اینکه درز پهلو رو دوختیم میایم لبه پایین لباس رو میدیم داخل و چرخ می کنیم و بعد هم دوخت نمای روی سجاف رو میریم، برای این قسمتی که سجاف داریم سجاف رو برمیگردونیم روی لباس به اندازه 1 سانتیمتر جا دوختی که گذاشته بودیم رو چرخ می کنیم و بعد سجاف رو برمیگردونیم و 1 سانتیمتر لبه پایین لباس رو چرخ می کنیم.
حالا میریم سراغ دوخت حریر شومیز، اول درز وسط پشت رو میدوزیم فقط در قسمت بالا که یقه داریم دقیقا به اندازه پارچه رویی که خط وسط پشتمون رو باز گذاشتیم حریرمون رو هم باید باز بذاریم همینطور سرشانه پشت و جلو رو به هم دیگه وصل می کنیم و بعد درز پهلو رو میدوزیم بعد از اینکه درزهای پهلو رو دوختیم میریم پایین لباس رو به اندازه سردوز دولا تا می کنیم و چرخ می کنیم.

دوخت و اتصال آستر

در حالت معمولی ما آستر رو روبروی پارچه میذاریم ولی الان باید برعکس انجام بدیم یعنی پشت آستر روی لباس قرار میگیره و دورتادور سوزن می زنیم و چرخ می کنیم و بعد دو تا درز پشت یقه رو هم لب به لب می کنیم و چرخ می کنیم.
لباس رو برمیگردونیم و لبه یقه رو میدیم داخل و یه دوخت از روش میریم و قسمت درز پشت یقه رو هم یک قزن میدوزیم که به هم وصل بشه.
ما می خوایم نوار تزئینی رو دور یقه بدوزیم، اول خرج کار رو میذاریم دور یقه و سوزن می زنیم، برای اینکه نوار دور یقه بخوابه ما باید قسمت های نوارمون رو که حالت عنکبوتی داره رو قیچی کنیم و بعد دور یقه میذاریم و تنظیم می کنیم و با نخ یک لا می دوزیم که باید هر کدام از گل هامون به لباس وصل بشه.
مرسی که تا پایان این آموزش هم همراه ما بودید، اگر شومیزتون رو دوختید و دوست داشتید عکسش رو برای ما ارسال کنید، همینطور برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید تا آنها هم بتونن برای خودشون شومیزهای خوشگل بدوزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس