۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

دوخت لباس راحتی زنانه

دوخت و الگوی لباس راحتی زنانه

الگوی ساده لباس یا الگوی بدون ساسون  مناسب لباس های گشاد و راحتی یا لباس های کشی است. در این مقاله دوخت لباس راحتی زنانه به شما آموزش داده می شود. این الگو ها قالب بدن نیست و برای لباس های گشاد بکار می رود.به این ترتیب که هم می توان دور سینه را بعلاوه ۶ کرد  و هم اینکه با دادن یک برش آزادی لازم را به جاییکه می خواهیم بدهیم اگر هم بخواهیم از این الگو(آموزش نازکدوزی) برای لباسهای ریون(انواع پارچه) استفاده کنیم دور سینه را منهای ۳ می کنیم و بعد الگو را می کشیم .

دوخت لباس راحتی زنانه

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

الگوی لباس راحتی زنانه

مراحل رسم الگوی لباس راحتی به روش گرلاوین

لباس گشاد= دور سینه بعلاوه ۶ و یا برش و اضافه کردن پیلی یا چین

لباس کشی = دور سینه منهای یک تا ۳ بستگی به مقدار کشش پارچه دارد

مرحله اول

 

۱ـدر متد گرلاوین(آموزش خیاطی به روش گرلاوین) به این گونه عمل می کنیم.ابتدا کادری می کشیم که عرض آن برابر باشد با یک چهارم دورسینه ( دور سینه ای که قبلا بعلاوه ۴ شده است ) و طول آن برابر باشد با قد جلو (از گودی داخل گردن تا کمر ) خطوط طول بر عرض عمود باشد.

GH =CD  = یک چهارم دور سینه ( عرض کادر )GC=HD =  قد جلو از گودی جلو گردن تا کمر ( طول کادر )

۲ ـ طول کادر GCرا تقسیم بر ۲ کرده نقطه K را به دست می آوریم از نقطه K خطی موازی CD  که خط کمر است می کشیم خط KL خط سینه خواهد بود

۳ـ وسط GK را به دست آورده نقطه I   سپس خط I J  را موازی خط KL می کشیم این خط  خط کارور می شود.

دوخت لباس راحتی زنانه

آموزش دوخت بلوز راحتی زنانه

مرحله دوم

رسم الگو پشت

۱ـ از G  به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه یک اداخل می شویم نقطه T به همین اندازه خطی عمود به سمت بالا می کشیم ( نقطه O  ) از این نقطه خطی موازی GH می کشیم و خط AB  به دست می آید. ( GT=TO=OA=AG )

۲ ـ وسط AG   را بدست آورده ( نقطه E) و خطی موازی GH رسم می کنیم خط EF بدست می آید.

۳ ـ از نقطه E   ۲ سانت بالا رفته نقطه U  بدست می آید از O  به  U منحنی گردن پشت را رسم می کنیم.

۴ـ از نقطه O  باندازه سر شانه متر را حرکت میدهیم تا خط EF را قطع کند (نقطه P) و OP خط سر شانه می شود.

۵ ـ روی خط کارور ( IJ) باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم از خط مرکزی AC جدا می کنیم. ( نقطه M)

۶ ـ فاصله JL را نصف کرده نقطه z بدست می آید این نقطه انتهای حلقه آستین است حلقه پشت آستین را که از نقاط PMZ می گذرد رسم می کنیم.

۷ـ برای گودی کمر در صورت دلخواه می توان از نقطه D 2 سانت داخل شده  ( نقطه V ) از Z به V خط پهلو رسم شود.

دوخت لباس راحتی زنانه

آموزش دوخت لباس خانگی

مرحله سوم

کشیدن الگو جلو

خطوط قرمز نشانگر خط های جدید برای جلو هستند.

۱ـ از نقطه O به G گودی حلقه جلو را رسم می کنیم .

۲ ـ از نقطه    P یک سانت و نیم پایین آمده نقطه  Q  و از O  باندازه قد سرشانه به آن وصل می کنیم. OQ  سرشانه جلو

۳ ـ روی خط IJ  (خط کارور) باندازه نصف کارور جلو از خط مرکزی( AC ) علامت می زنیم ( نقطه N )

۴ ـ از Z باندازه یک سانت و نیم خارج شده و انتهای حلقه آستین(انواع آستین لباس) جلو نقطه X را مشخص می کنیم حلقه جلو هلال QNX می باشد .

۵ ـ از X به نقطه D یا V بر اساس آنچه در پشت عمل کرده ایم وصل می کنیم.

۶ ـ برای ایجاد ساسون بطور دلخواه ، از نقطهK   روی خط سینه به اندازه یک دهم دور کمربعلاوه یک ( نقطه الف) و عمودی را به پایین تا خط کمر رسم میکنیم ( نقطه ب) از هر طرف یک سانت جدا کرده (نقاط W1و W2 ) و به نقطه W  که از نقطه الف ۴ سانت پایین تر است وصل می کنیم .

دوخت لباس راحتی زنانه

ـ در صورتیکه بخواهیم این الگو تا باسن ادامه پیدا کند از نقطه C باندازه قد باسن بزرگ پایین آمده خطی عمود رسم نموده و روی آن باندازه دور باسن بزرگ بعلاوه ۱ جدا می کنیم و خط کمر را به آن نقطه می رسانیم .

 ۸ ـ فرم جلو یعنی نقاط GOQNXDC را بهم وصل کرده و رولت می کنیم و از پشت جدا می نماییم .

دوخت لباس راحتی زنانه

دوخت لباس راحتی زنانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس