۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگو شلوار به روش مولر

در این مقاله به آموزش الگوی شلوار به روش مولر می پردازیم. با آکادمی سایت هنر پارس همراه ما باشید با آموزش خیاطی و طراحی لباس به صورت رایگان. برای ثبت نام در کلاسهای آموزشی به سایت هنر پارس مراجعه فرمایید.

الگوی شلوار به روش مولر

شلوار به روش مولر: ابتدا از سمت چپ کاغذ الگو با فاصله  cm10-8 به سمت راست و از بالای کاغذ الگو به اندازه cm5 به سمت پایین می آییم و نقطه 1 را علامت می گذاریم.
فاصله 2-1: بلندی فاق
فاصله 3-2: 4/1 بلندی فاق را از نقطه 2 به سمت بالا می رویم و به این ترتیب نقطه 3 بدست می آید.
فاصه 4-1: اندازه قد کمر تا زانو
فاصله 5-1: قد شلوار
از نقطه های بدست آمده خط افقی می کشیم و به سمت راست خطوط گونیا می کنیم و سپس از نقطه 3 به اندازه 4/1 باسن به اضافه cm1 به سمت راست می آییم. به این ترتیب نقطه 6 بدست می آید.
توضیح 7-6: یک بیستم دور باسن به اضافه 1
فاصله 7-3 را نصف می کنیم و بدین ترتیب نقطه 8 بدست می آید. این نقطه را به بالا و پایین عمود می کنیم و نقطه 9 روی خط کمر، نقطه 10 روی خط فاق، نقطه 11 روی خط زانو و نقطه 12 روی خط دم پا می شود نقطه 6 را به بالا و پایین عمود می کنیم. نقطه 13 روی خط کمر، 14 روی خط فاق، 15 روی خط زانو و 16 روی خط دم پا علامت می زنیم.
17-11: 4/1 دور زانو منهای 1
18-11: یک چهارم زانو منهای 1
12-19: 4/1 دم پا منهای 1
20-12: 4/1 دم پا منهای 1
19/1 را به 17 و 17 را به 7 وصل می کنیم. 20 را به 18 و 18 را به 3 وصل می کنیم.
21-13: cm1
21-22: cm1
از نقطه 11، cm1 به سمت بالا می رویم و یک خط افقی موازی با خط کمر می کشیم.
در ادامه از نقطه 22 به اندازه 4/1 دور کمر به اضافه cm3 طوری علامت می زنیم که روی خط موازی بالای کمر بیفتد. نقطه 23 بدست می آید.
نقطه 23 را به 3 وصل می کنیم.
از نقطه 9 به اندازه cm10 روی خط اتو پایین می آییم. از هر طرف نقطه 9 cm5/1 به طرفین می رویم و ساسون را می کشیم.
برای جای زیپ مقدار  cm18 از خط کمر جلو پایین می آییم و به اندازه cm8 خارج می شویم. برای نقاب سر خود زیپ.

آموزش الگو شلوار

پشت شلوار:
الگو پشت شلوار مولر: الگو پشت شلواربه روش مولر روی جلو شلوار کشیده می شود.
فاصله 8-24: cm2
فاصله 24-25: 4/1 اندازه 3-24
نقطه 26: یک دوم 3-2
3-24: 24-27
نقطه 26 را به نقطه 25 وصل می کنیم و این خط را به صورت 90 درجه امتداد می دهیم و یک خط به سمت بالا می کشیم.
28-25: cm4 از نقطه 28 به اندازه 4/1 باسن به اضافه 1 را روی خط باسن که قبلا امتداد داده ایم به سمت چپ علامت می زنیم و بدین تریتیب نقطه 29 بدست می آید.
روی خطی که از 25 به بالا به صورت 90 درجه کشیده ایم، از خط کمر از نقطه a به اندازه cm4 بالا می رویم و نقطه 30 را بدست می آوریم. از نقطه 30 به اندازه 4/1 دور کمر  به اضافه cm3 روی خط موازی با کمر که قبلا امتداد داده ایم به سمت چپ اندازه کمر را علامت می زنیم و در این مرحله نقطه 31 بدست می آید. نقطه 31 را در ادامه به نقطه 29 وصل می کنیم. از دو طرف نقطه های 18 و17 روی خط زانو و 19 و 20 روی خط دم پا هر کدام cm2 به سمت چپ و راست می رویم و نقاط را به هم وصل می کنیم.
نقاط 33 و 32 و 35 و 34 بدست می آید. نقطه 32 را به 29 و 33 را به 27 وصل می کنیم. فاصله 17 تا خط فاق جلو را اندازه می زنیم، هر مقداری بود همان اندازه را از نقطه 33 علامت می زنیمو سپس از آنجا فاق پشت را رسم می کنیم.
برای ساسون پشت یک دم پا 30-31 را اندازه می زنیم، مقدار ساسون cm5/1 سمت راست رفته و cm5/1 سمت چپ، همچنین cm12 از قد ساسون پایین 1 آمده و ساسون را رسم می کنیم.
در آخر الگوی پشت را روی کاغذ دیگری کپی می کنیم و الگو جلو و پشت شلوار مولر را از هم جدا می کنیم. خط اتو و خط زانو در هر دو الگو حتما مشخص شود.

الگو شلوار به روش مولر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس