۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی لباس کشی

الگوی لباس کشی

با آموزش الگوی پارچه های کشی و لمه توسط آکادمی پارس در خدمتتون هستیم. برای ترسیم الگوی پارچه های کشی و لمه ابتدا روی کاغذ الگوی یک خطی به صورت افقی و عمودی در یک طرف کاغذ رسم می کنیم. برای رسم الگوی پیش یا جلو از محل تقاطع این دو خط cm8 روی خط افقی و cm8-6 هم روی خط عمودی به طرفین علامت می زنیم.

الگوی لباس کشی

قد لباس را از همین نقطه بطرف پایین علامت می زنیم و جای خط سینه که همان خط کف حلقه آستین می باشد که حداقل 18 و حداکثر 22 می باشد و جای خط کمر و خط باسن و پایین لباس را علامت گذاشته و مشخص می کنیم .

الگوی لباس کشی

الگوی لباس کشی مجلسی

از خط سینه یا همان خط کف حلقه آستین cm8-6 به طرف بالا اندازه می زنیم که می شود خط کارور , از کنار طوق یقه در جلوی الگو cm14-12 روی خط سرشانه علامت می زنیم و cm3-5/2 به طرف پایین شیب داده سرشانه را رسم می کنیم . روی خط کارور به اندازه ی 2/1 کارور جلو روی خط کف حلقه , 4/1 دور سینه منهای 2 علامت می زنیم و سپس حلقه آستین جلو را رسم می کنیم . روی خط سینه و کمر و باسن را طراحی می کنیم .

الگوی لباس کشی

الگوی لباس کشی و ریون

لباس کشی و ریون: اگر بخواهیم پایین لباس را به صورت خمره ای یا تنگ طراحی کنیم cm4-3 به طرف داخل علامت می زنیم و خط پهلو را رسم می کنیم . در الگوی پشت هم به همین صورت عمل می کنیم , فقط در الگوی پشت طوق یقه ی پشت به جای cm8-6 , cm3 روی خط عمود طراحی می شود و روی خط کارور پشت محاسبه می شود .

الگوی پیراهن کشی و لمه

   الگوی آستین کشی : خطی به صورت افقی و عمود رسم می کنیم روی خط افقی محل تقاطع این دو خط cm2 روی خط افقی علامت می زنیم و روی خط عمودی cm14-12 به صورت افقی اندازه زده از سر cm2 به این نقطه با یک خط اریب رسم می کنیم و آن را 3 قسمت کرده از نقطه 3/1 بالایی 2/1 به طرف بالا و از نقطه 3/1 پایین cm1 به طرف پایین علامت می زنیم .

از نقطه ی cm2 بالای تاج آستین هلال را جوری رسم می کنیم که از cm2/1 و نقطه ی وسط cm1 پایین عبور کند . قسمت پشت آستین به جای cm2/1 , cm1 و به جای cm1 , cm5/0 علامت می زنیم.

الگوی لباس کشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس