۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی لباس کشی

الگوی لباس کشی

با آموزش الگوی پارچه های کشی و لمه توسط آکادمی پارس در خدمتتون هستیم. برای ترسیم الگوی پارچه های کشی و لمه ابتدا روی کاغذ الگوی یک خطی به صورت افقی و عمودی در یک طرف کاغذ رسم می کنیم. برای رسم الگوی پیش یا جلو از محل تقاطع این دو خط cm8 روی خط افقی و cm8-6 هم روی خط عمودی به طرفین علامت می زنیم.

الگوی لباس کشی

قد لباس را از همین نقطه بطرف پایین علامت می زنیم و جای خط سینه که همان خط کف حلقه آستین می باشد که حداقل 18 و حداکثر 22 می باشد و جای خط کمر و خط باسن و پایین لباس را علامت گذاشته و مشخص می کنیم .

الگوی لباس کشی

الگوی لباس کشی مجلسی

از خط سینه یا همان خط کف حلقه آستین cm8-6 به طرف بالا اندازه می زنیم که می شود خط کارور , از کنار طوق یقه در جلوی الگو cm14-12 روی خط سرشانه علامت می زنیم و cm3-5/2 به طرف پایین شیب داده سرشانه را رسم می کنیم . روی خط کارور به اندازه ی 2/1 کارور جلو روی خط کف حلقه , 4/1 دور سینه منهای 2 علامت می زنیم و سپس حلقه آستین جلو را رسم می کنیم . روی خط سینه و کمر و باسن را طراحی می کنیم .

الگوی لباس کشی

الگوی لباس کشی و ریون

لباس کشی و ریون: اگر بخواهیم پایین لباس را به صورت خمره ای یا تنگ طراحی کنیم cm4-3 به طرف داخل علامت می زنیم و خط پهلو را رسم می کنیم . در الگوی پشت هم به همین صورت عمل می کنیم , فقط در الگوی پشت طوق یقه ی پشت به جای cm8-6 , cm3 روی خط عمود طراحی می شود و روی خط کارور پشت محاسبه می شود .

الگوی پیراهن کشی و لمه

   الگوی آستین کشی : خطی به صورت افقی و عمود رسم می کنیم روی خط افقی محل تقاطع این دو خط cm2 روی خط افقی علامت می زنیم و روی خط عمودی cm14-12 به صورت افقی اندازه زده از سر cm2 به این نقطه با یک خط اریب رسم می کنیم و آن را 3 قسمت کرده از نقطه 3/1 بالایی 2/1 به طرف بالا و از نقطه 3/1 پایین cm1 به طرف پایین علامت می زنیم .

از نقطه ی cm2 بالای تاج آستین هلال را جوری رسم می کنیم که از cm2/1 و نقطه ی وسط cm1 پایین عبور کند . قسمت پشت آستین به جای cm2/1 , cm1 و به جای cm1 , cm5/0 علامت می زنیم.

الگوی لباس کشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس