۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی لباس مجلسی بلند

الگوی لباس مجلسی بلند

با آموزش الگوی لباس مجلسی بلند توسط سرکار خانم انجم روز در خدمتتون هستیم. ابتدا الگوی اولیه را تا خط کمر بکشید تمام پنس های یقه، حلقه، سرشانه و کنفور ماسین را ببندید و برش عصایی را طراحی کنید و یک و نیم سانت لقی در برش را بگیرید.الگوی اساس بالاتنه

اندازه های لازم : دور سینه –دور کمر – دور باسن – تمام قد.

در سمت راست راست خطی گونیا شده رسم کرده و نقطه 1 می نامیم.

(2-1)=ارتفاع کف حلقه

(3-1)=قد بالا تنه پشت

(4-3)=بلندی باسن

(5-1)=قد لباس

خطوط بدست آمده به سمت چپ گونیا می شود. از نقطه 3 تا 6 به اندازه 2 سانتی متر به سمت چپ رفته به پایین گونیا شده و به نقطه 1 وصل می کنیم.

تقاطع خط 6 روی خط 4 نقطه 7 و روی خط 5 نقطه 8 بدست می آید و روی خط 2 نقطه 9 بدست می آید. از نقطه 9 تا 10 به اندازه کارور پشت علامت زده و از نقطه 10 تا 11 به اندازه 3/2 گشادی کف حلقه علامت می زنیم. از نقطه 11 تا 11a به اندازه 10 سانتی متر به سمت چپ علامت میزنیم.

(11a-12)=3/1 گشادی کف حلقه

(13-12)=کارور جلو

(14-13)=10/1 دور سینه + 1 تا 1.5 سانتی متر

(15-1)=پشت یقه + 0.5 سانتی متر

(16-15)=2سانتی متر

الگوی لباس مجلسی بلند

لباس مجلسی بلند با الگو
نقطه 10 را به سمت بالا امتداد داده و نقطه 17 بدست می آید. از نقطه 17 تا 18 به اندازه 1.5 سانتی متر پایین آمده و به نقطه 16 وصل می کنیم. از نقطه 16 تا 19 به اندازه سرشانه +1 س علامت می زنیم.

خط 18 تا 10 را تقسیم بر 2 می کنیم و یک ساسون 1.5 سانتی متر به طول 10 تا 12 سانتی متر رسم می کنیم.

(10-20)=2/1 فاصله نقطه 10 تا مرکز ساسون

(21-20)=3/1 میلی متر

نقطه 19 را به 21 و 21 را 11 وصل می کنیم. نقطه 11 و 11a را به سمت پایین گونیا می کنیم.

(12-22)=اندازه فاصله نقاط 10 تا 20

(23-12)=برابر است با اندازه خط 10 تا 18 منهای 2 سانتی متر

نقطه 14 را به لبه لباس گونیا می کنیم. تقاطع آن را با خط کمر نقطه 24 می نامیم.

(25-24)=قد بالا تنه جلو

(26-25)=بلندی سینه

(27-23)=2/1 دور سینه + 2 سانتی متر

نقطه 27 باید بصورت پرگاری باشد. نقطه 25 را هم بصورت پرگاری به سمت راست می کشیم.

(27-28)=به اندازه سرشانه پشت روی خط هلالی 25 علامت می زنیم.

نقطه 25 را به سمت چپ امتداد می دهیم و تقاطع آن با خط 13 که به سمت بالا گونیا شده نقطه 29 بدست می آید.

(30-29)=پشت یقه +0.5 سانتی متر

(31-29)=پشت یقه +1 سانتی متر

الگوی لباس مجلسی بلند
رسم الگوی لباس مجلسی بلند
فاصله نقطه 30 تا 25 را اندازه زده هر اندازه که بود از نقطه 28 که بصورت اریب به نقطه 27 وصل شده علامت می زنیم. نقطه 32 بدست می آید .نقطه 32 را به نقطه 26 وصل میکنیم. هر اندازه که نقطه 26 تا 32 بود روی خط 26 تا 25 علامت زده نقطه 33 بدست می آید.

نقطه 30 را به 33 وصل می کنیم، نقطه 27 تا 22 و 22 تا 11a را هلالی بهم وصل می کنیم.

نقطه 12 را به پایین گونیا کرده و تقاطع آن با خط کمر نقطه 34 بدست می‌آید.

نقطه 34 تا 35 برابر است با 4/1 دور کمر منهای 1 سانتی متر.

(35-36)=2/1 دور کمر + آزادی

فاصله نقاط 6 تا 36 و 35 تا خط مرکزی جلو مقدار پهنای ساسون و درز پهلو ها است.

1.5 سانتی متر به پهلو ها می دهیم و بقیه را در ساسون پشت و جلو علامت می زنیم. مکان پنس جلو از طرفین نقطه 24 علامت می زنیم.

و مکان پنس پشت 3/2 نقطه 9 تا 10 است که نقطه 37 بدست می آید و به طرفین نقطه 37 علامت می زنیم.

نقطه(38-39)= برابر است با نقطه 34 تا 35 +2 سانتی متر علامت می زنیم.

(40-39)=2/1 دور باسن + آزادی

فاصله نقطه 7 تا 40 پهنای پنس باسن می باشد.

در قسمت سرشانه از نقطه 16 تا 19، 1 سانتی متر بالا رفته و در قسمت سرشانه جلو از نقاط 27،32،25،30 هرکدام 1 سانتی متر پایین آمده و مجدد خط سرشانه را رسم می کنیم.

بعد از رسم الگو بالاتنه تا قد کمر آن را برش زده و سپس در قسمت جلو ابتدا پنس سرشانه را دو برابر کرده و می بندیم. از طرفین پنس کمر هر کدام 5/0 سانتی متر خارج شده و به صورت ماهیچه ای رسم می کنیم. از خط پهلو 5/0 سانتی متر داخل شده و به صورت هلال فرو رفته و به خط کمر وصل می کنیم. از حلقه آستین 3 سانتی متر بالا رفته و به صورت نرم به حلقه آستین صفر می کنیم. اکنون هلال یقه را طراحی می کنیم. از خط مرکزی جلو 7/0 داخل شده و به صورت اریب به خط کمر وصل می کنیم. برای گرفتن لقی بیشتر یک پنس 7/0 روی یقه طراحی شده رسم کرده و می بندیم.

در قسمت پشت : از حلقه آستین 3 سانتی متر بالا رفته و به بالای حلقه صفر می کنیم، پنس کوچک حلقه آستین را از سرشانه رد می کنیم. طراحی یقه را انجام داده و برای گرفتن لقی یقه از طرفین پنس کمر 1 الی 2 سانتی متر خارج شده و به انتهای پنس وصل می کنیم.از خط پهلو 5/0 داخل شده و به صورت هلال فرو رفته و به خط کمر وصل می کنیم. از خط مرکزی پشت 7/0 داخل شده و اریب به خط کمر وصل می کنیم.

دامن : اساس دامن تمام کلوش را در قد دلخواه دامن رسم کرده : از گوشه پارچه 4 لا به اندازه 6/1 دور کمر منهای 1 سانتی متر علامت زده و هلال کمر را رسم می کنیم.

بعد از هلال خط کمر قد دامن را اندازه می زنیم و خط لبه دامن را به صورت هلال رسم می کنیم

الگوی لباس مجلسی بلند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس