۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی شومیز مردانه

الگوی شومیز مردانه

در این مقاله به راحتی رسم الگوی شومیز مردانه را فرا میگیرید .در این قسمت فقط آموزش بالاتنه ی شومیز(آموزش رسم الگوی بالاتنه) را شرح می دهیم .با آموزش خیاطی آکادمی پارس همراه باشید.

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

رسم الگوی بالاتنه

 ابتدا کادری رسم می کنیم به عرض یک دوم دور باسن+۹٫۵ (۷٫۵ تا ۹٫۵) و به طول قد بلوز(اموزش دوخت و الگوسازی پیراهن مردانه)از سمت چپ کادر یک پنجم دور گردن+۰٫۲ سانت برای پهنای گردن داخل شده و ۳ سانت برای گودی گردن پایین می رویم و به اندازه یک سوم پهنای یقه داخل شده و هلال یقه را می کشیم.

الگوی شومیز مردانه

   از سمت گودی گردن به اندازه بلندی حلقه آستین+۲٫۵ سانت پایین رفته و خط سینه را می کشیم.برای رسیدن به خط کمر از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین رفته و خط کمر را رسم می کنیم.برای شیب شانه پشت یک پنجم بلندی حلقه آستین – ۰٫۵ سانت را از خط گردن پایین میرویم و خط شیب شانه پشت را میکشیم.برای رسم محل کارور پشت یک پنجم گودی یقه پشت تاخط سینه+ ۱سانت را در عرض الگو، گونیا میکنیم.روی خط سینه به اندازه یک دوم کارور پشت + ۲٫۵ سانت جدا کرده و خط صافی به طرف شانه رسم میکنیم و از این نقطه روی خط شانه ۱٫۲۵ سانت خارج شده و سرشانه را رسم میکنیم.
یک دوم کارور پشت – ۱٫۵ سانت را از طرف حلقه روی خط کارور جدا کرده و در حلقه از این محل ۰٫۵ سانت پایین رفته و مجددا به وسط کارور وصل میکنیم و روی خط سینه به اندازه یک دوم کارور پشت +۲٫۵ سانت جدا میکنیم.از زاویه حلقه پشت ۲٫۷۵ سانت خارج میشویم.برای پیلی پشت از خط کارور ۲سانت خارج شده و تا پای بلوز ادامه میدهیم.(آموزش الگوی پیراهن مردانه)

جلوی الگو

گوشه کادر در سمت راست ۵ سانت پایین میرویم و از این نقطه برای پهنای گردن یک پنجم دور گردن -۰٫۶ سانت و برای گودی گردن یک پنجم دور گردن -۱٫۶ سانت جدا میکنیم و منحنی گردن را میکشیم.برای شیب شانه جلو به اندازه یک پنجم بلندی حلقه آستین+ ۰٫۵ سانت را از خط گردن جلو پایین آمده و روی این خط به اندازه سرشانه پشت جدا میکنیم.از گودی گردن تا خط سینه را اندازه می زنیم و یک دوم این حط+ ۱ سانت را جدا کرده و کارور جلو را رسم میکنیم.روی خط سینه به اندازه یک دوم کارور پشت – ۰٫۲ سانت از خط وسط جلو داخل شده و جدا میکنیم.برای رسم خط پهلوی جلو و پشت فاصله ما بین کارور جلو و پشت روی خط سینه را نصف میکنیم.زاویه حلقه جلو ۲٫۲۵ سانت است.از  قسمت سرشانه جلو و حلقه گردن ۴ سانت پایین می آییم.روی هم گرد برای این بلوز ۱٫۵ سانت و سجاف ۳٫۵ سانت میباشد.الگوی شومیز مردانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس