۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی شومیز بدون ساسون

الگوی شومیز بدون ساسون

الگو شومیز بدون پنس است، از این الگو می توانید برای پیراهن مردانه هم استفاده کنید.
اندازه های مورد نیاز برای الگو شومیز بدون پنس: دور سینه، دور کمر، دور باسن، تمام قد
دو خط عمود برهم در سمت راست کاغذ رسم کنید. تقاطع دو خطوط را نقطه ی 1 در نظربگیرید روی خط عمود از نقطه 1 به اندازه ی بلندی کف حلقه آستین پایین می آیید.

فرمول: 10/1 دورسینه به اضافه cm5/10به اضافه اضافات cm3-2پایین می آیید، خطی افقی امتداد می دهید. (نقطه 2) از نقطه 1 به اندازه ی بلندی بالاتنه پشت:

فرمول: 4/1 تمام قد به اضافه cm1 پایین آمده خطی افقی به داخل کادر امتداد می دهیم. (نقطه 3) از نقطه 3 به اندازه ی بلندی باسن
فرمول: 10/1 دورسینه به اضافه cm5/10 پایین آمده (نقطه ی 4) از نقطه 1 روی خط عمود به اندازه ی دلخواه می توانید قد شومیز را بلندتر در نظر بگیرید، قد شومیز معمولاً تا قد باسن است. از نقطه 4 (خط باسن) به اندازه cm 2 وارد می شویم و به نقطه ی 1 به سمت بالا صفر و به خط لبه ی پایین لباس امتداد می دهیم. اگر بخواهید در قسمت مرکز پشت CB شومیز پیلی داشته باشید دیگر cm2 داخل شده از نقطه 4 را منظور نمی کنیم. از نقطه 7 روی خط افقی کارور پشت

الگو شومیز بدون پنس
فرمول : 8/1 دورسینه به اضافه cm5/5 به اضافه اضافات (cm2-5/1)، (نقطه 8) و خطی به بالا امتداد می دهید. از نقطه 8 به اندازه ی گشادی کف حلقه
فرمول : 8/1 دورسینه به اضافه cm5/1 به اضافه cm5/3 منهای 5/2،3/2 گشادی کف حلقه را در قسمت پشت و 3/1  گشادی کف حلقه را در قسمت پیش (جلو) در نظر بگیرید (نقاط 9 و 10) از نقطه 10 به اندازه کارورجلو
فرمول: 4/1 دورسینه منهای 4 به اضافه  اضافات cm(cm3-5/2) از نقطه 1 به اندازه ی پشت یقه
فرمول:20/1 دورسینه به اضافه 2 را روی خط افقی 1 به سمت داخل کادرعلامت می زنیم، از نقطه 14 به اندازه cm2 بالا رفته (نقطه 15) و نقاط 1 و 15 را با منحنی به هم وصل می کنیم. تقاطع خطوط 1 و 8 نقطه 16، از نقطه 16 به اندازه cm5/1 پایین آمده (نقطه 17) از نقطه 15 با خطی اریب به 17 وصل می شود و از نقطه 17 به اندازه ی cm3 بیرون می روید. به دلیل اینکه سرشانه شومیز پایین بیفتد. در صورتی که نخواهیم سرشانه شومیز افتادگی داشته باشد اندازه ی cm5/1 بیرون می رویم.2/1 خط(8-17) را پیدا کرده وcm2 – 5/1عمود کوتاهی به سمت بیرون رسم می کنید. (نقطه A) و 2/1 خط A تا 8 را پیدا کرده وعمود کوتاهی به اندازه cm2– 5/1  به سمت بیرون امتداد می دهیم (نقطه HAe) و با خط منحنی خطوط 9، HAe، A و 18 را به هم وصل می کنیم حلقه آستین پشت، خط 19-10 اندازه ی خط 17-8 به اضافه 0 تا cm1 از نقطه 10 به سمت بالا علامت می زنیم. (نقطه 19) و از نقطه کمانی به سمت راست می زنیم. از نقطه 12 به اندازه بالاتنه جلو
فرمول: بلندی بالاتنه پشت +cm5/4 به سمت بالا علامت بزنید(نقطه 20) و نقطه 20 را به صورت گونیا شده داخل کادر امتداد می دهید.
روی خط عمود شده ی نقطه 20 اندازه ی پشت یقه به اضافه cm5/0
فرمول پشته یقه: 2/1 دورسینه به اضافه cm2 را علامت میزنیم (نقطه 21)، از نقطه 20 روی خط عمودی مرکز جلو cf به اندازه پشت یقه به اضافه cm5-2/1 به سمت پایین علامت می زنید. (نقطه 22) نقاط 10 و 20 را با خط چین اریب به هم وصل می کنید. روی خط چین اندازه ی پشت یقه به اضافه cm1تا mm7/0 را علامت می زنید(نقطه a20) ونقاط 22،21،a20 را با منحنی به هم وصل می کنیم. حلقه گردن جلو. اندازه ی خط 15-18 منهای cm5/0 را از نقطه 21 جوری می گذاریم که روی قوس کمانی نقطه 19 بیفتد.(نقطه 23) از نقطه 10 به اندازه ی 4/1 گشادی کف حلقه ی آستین به سمت بالا علامت می زنید.( نقطه موازنه جلو Ae) نقاط 9 و Ae و 23 با خطی منحنی به هم وصل می شوند حلقه آستین جلو، از خط سرشانه جلو cm1 کم می شود و به خط سر شانه پشت cm1 اضافه می شود.
نقاط 13-5 را اندازه می گیرید طوری که برابر با 2/1 دور باسن به اضافه cm2-3 باشد.
از خط کمر جلو و پشت0 الی cm1به طرف داخل الگو اندازه بگیرید و خط پهلو ها را تا نقطه 9 به سمت بالا و سمت پایین رسم کنید.
خط مرکزی پشت، خط مرکزی جلو، نقاط موازنه آستین جلو و پشت را علامت بگذارید.

الگوی شومیز بدون ساسون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس