۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی شلوار زنانه به روش متریک

الگوی شلوار زنانه به روش متریک

در این مقاله الگو شلوار به روش متریک را آموزش می دهیم . همانطور که می دانید الگو های جلو و پشت شلوار روی هم رسم می شوند . در ادامه همراه آموزش خیاطی آکادمی پارس باشید.

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

الگوی جلو

خط اتو: ابتدا خطی به اندازه ی قد شلوار روی صفحه کاغذ عمود می کنیم و روی این خط، خط کمر و پای شلوار را رسم میکنیم.

از خط کمر به اندازه ی بلندی فاق پایین آمده و خطی افقی رسم میکنیم (بلندی فاق=یک چهارم دور باسن-۳).

از خط کمر به اندازه ی بلندی باسن پایین آمده و خطی افقی رسم میکنیم(خط باسن).

الگوی شلوار به روش متریک

الگو شلوار به روش متریک: از خط فاق تا دمپای شلوار را اندازه می زنیم، یک دوم این اندازه -۵سانت را از خط فاق به طرف پایین رسم میکنیم.این خط، خط زانو است.روی خط فاق هم از برخورد خط اتو با این خط به اندازه یک دوازدهم دور باسن+۵/۱ به طرف چپ الگو رفته و از این نقطه خطی به طرف کمر رسم میکنیم.این خط، خط بزرگی پیش است. از برخورد خط باسن با خط بزرگی پیش ، یک چهارم دور باسن + ۵/۰ سانت را به طرف راست الگو جدا میکنیم(اتوکاری لباس)برای پهنای فاق روی خط فاق به اندازه یک شانزدهم دور باسن+۵/۰ سانت به طرف چپ می رویم.روی خط کمر از خط بزرگی پیش ، ۱سانت داخل شده و از این نقطه به شکل هلال به پهلوی فاق جلو وصل می کنیم.

الگوی شلوار متریک

زاویه هلال فاق جلو: سایز ۳۴ تا ۴۰ = ۳ ۴۲ تا ۴۸ =۲۵/۳ ۵۰تا ۵۸=۵/۳ خارج می شویم. روی خط کمر از جلو به طرف پهلو به اندازه ی یک چهارم دور کمر+ ۲۵/۲ جدا میکنیم.ساسونی در خط کمر روی خط اطو به پهنای ۲سانت و طول ۱۰ سانت می سازیم.یک چهارم دمپا-۰/۵ را از طرفین خط اطو جدا میکنیم.روی خط زانو از طرفین خط اطو به اندازه یک چهارم دمپا-۰/۵ + ۳/۱ برای سایز ۳۴ تا ۴۰ و ۵/۱ برای سایز ۴۲ تا ۴۸ و ۷/۱ سانت برای سایز ۵۰ تا ۵۶ خارج می شویم.خط داخل پا را از دم پا به زانو و سپس به فاق جلو وصل میکنیم.از فاقتا زانو را میتوان با پیستوله کمی انحنا داد.برای رسم خط پهلو از دمپا به زانو و سپس به خط باسن و بعد کمر وصل میکنیم(الگوی شلوار راسته) برای شلوار فاق کوتاه بلندی فاق – ۳ میشود و بلندی باسن نیز -۳

الگوی شلوار زنانه به روش متریک

اندازه گیری شلوار به روش متریک

الگوی پشت

   از خط بزرگی پیش شلوار روی خط فاق به اندازه یک چهارم فاصلهAB  از اندازه پیش به طرف راست جدا میکنیم و از این نقطه به طرف خط کمر خطی رسم میکنیم.این خط بزرگی پیش است.(الگوی شلوار زنانه به روش ساده)خط کمر جلو را ادامه می دهیم.روی خط کمر از بزرگی پشت ۲سانت داخل شده و ۲سانت بالا می رویم از این نقطه به وسط خط بزرگی پشت وصل میکنیم.روی خط کمر به اندازه یک چهارم دور کمر – ۲۵/۴ سانت جدا می کنیم .پهنای فاق پشت: یک دوم پهنای فاق جلو که پس از فاق جلو خارج می شویم.از پهنای فاق پشت ۰/۵ سانت پایین می رویم

زاویه فاق پشت:

۳۴ تا ۴۰= ۲۵/۴     ۴۲ تا ۴۸= ۵/۴     ۵۰ تا ۵۶= ۷۵/۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس