۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

شلوار ساده

الگوی شلوار زنانه به روش ساده

سلام، بنظر شما کدام پوشش از همه مهمتره؟ البته همه لباس ها و پوشش ها مهم هستند اما شلوار زنانه به عنوان یکی از اساسی ترین پوشش انسان هاست که در قسمت پایین تنه مورد استفاده قرار می گیرد، شلوارها امروزه در مدل های مختلف طراحی می شوند و انواع مختلفی دارند مثل شلوار راسته، شلوار لوله تفنگی، شلوار دمپا گشاد، شلوار بگ، شلوار برمودا و خیلی مدل های تلفیقی دیگر است . که در اینجا قرار است به شما الگوی شلوار زنانه ساده  آموزش داده شود .

 

فیلم آموزش الکو اساس شلوار

 

فیلم آموزش دوخت اساس شلوار

نحوه اندازه گیری الگو شلوار ساده

برای رسم الگو شلوار زنانه به اندازه های زیر نیاز داریم که نحوه اندازه گیری آنها به شرح زیر است:

  • دور کمر:

برای اندازه گیری دور کمر در الگوی شلوار متر را در گودی کمر قرار داده و دور کمر را کیپ اندازه می زنیم.

  • دور باسن:

برای اندازه گیری دور باسن، متر را روی برجسته ترین جای باسن قرار می دهیم و دور باسن را با فاصله دو انگشت اندازه می زنیم.

  • دور زانو:

برای اندازه گیری دور زانو ابتدا زانو را کمی خم می کنیم و سپس متر را دور زانو گرفته و گشادی مورد نظر خود را اندازه می زنیم.

  • دور دمپا:

برای اندازه گیری دور دمپا، متر را دور مچ پا می گیریم و گشادی دلخواه خود را اندازه می زنیم.

  • قد زانو:

برای اندازه گیری قد زانو، متر را روی گودی کمر قرار می دهیم و تا برجستگی زانو اندازه می زنیم.

  • قد شلوار:

برای اندازه گیری قد شلوار، متر را از کمر تا قد مورد نظر پایین می آوریم و اندازه می زنیم.

  • بلندی فاق:

برای اندازه گیری بلندی فاق، ابتدا فرد مورد نظر روی یک صندلی می نشیند و متر را از گودی کمر تا نشیمنگاه می گذاریم و اندازه می زنیم. بعد از کامل شدن اندازه گیری سراغ رسم الگوی جلو شلوار می رویم.

 

الگوی شلوار زنانه

 

 رسم الگوی شلوار زنانه به روش ساده

برای رسم الگو شلوار ابتدا یک خط عمود به پایین رسم می کنیم، از شماره ۱ به اندازه بلندی فاق پایین می آییم و شماره ۲ می گذاریم، از شماره ۱ به اندازه قد شلوار پایین می آییم، می شود نقطه شماره ۳، از شماره ۱ به اندازه قد زانو پایین می آییم و نقطه شماره ۴ می گذاریم، از نقطه شماره ۲ به اندازه یک بیستم دور باسن به اضافه ۳ سانتیمتر بالا می رویم و نقطه شماره 5 می گذاریم، خطوط افقی این اعداد را رسم می کنیم. حالا از نقطه شماره 5 به اندازه یک چهارم اندازه دور باسن منهای ۱ سانتیمتر به سمت راست می رویم و نقطه شماره 6 می گذاریم، از نقطه شماره 6 به اندازه یک بیستم اندازه دور باسن به اضافه 1 سانتیمتر به سمت راست می رویم و نقطه شماره 7 می گذاریم، وسط فاصله نقطه شماره 5 تا نقطه شماره 7 را پیدا می کنیم و نقطه شماره 8 می گذاریم، از این نقطه خطوط عمودی به بالا و پایین رسم می کنیم.

روی خط کمر نقطه 9 روی خط فاق خط سوم، نقطه 10 روی خط زانو، نقطه 11 و روی خط دمپا نقطه 12 می شود، نقطه 6 را هم به سمت بالا و پایین عمود می کنیم و نقاط 13،14، 15 و16 بدست می آید، روی خط زانو از دو طرف خط وسط نقطه 11، به اندازه یک چهارم دور زانو منهای ۱ سانتیمتر به بیرون می رویم و نقاط شماره 17و18 بدست می آید. روی خط دمپا از دو طرف خط وسط شلوار، به اندازه یک چهارم دور دمپا منهای ۱ سانتیمتر به بیرون می رویم، نقاط 19و20 بدست می آید، حال نقاط شماره 17 را به 19 و شماره 18 را به 20 و نقطه شماره 17 را به 5 و شماره 18 را به 7 وصل می کنیم.

از نقطه شماره ۱۳، به اندازه ۱ سانتیمتر به سمت پایین می آییم نقطه 21 و 1 سانتیمتر به طرف چپ می رویم نقطه 22 بدست می آید، 22 را به 6 وصل می کنیم، روی خط فاق نقطه 23 را مشخص می کنیم، نقطه شماره 23 را به نقطه شماره 6 وصل می کنیم، وسط این خط را پیدا می کنیم و هلال فاق را رسم می کنیم. برای کامل کردن خط کمر جلو، از نقطه شماره 22 به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه ۲ سانتیمتر به سمت چپ می رویم و نقطه شماره 23 می گذاریم، نقطه شماره 23 را به نقطه شماره 5 با خط هلال وصل می کنیم. در ادامه آموزش شلوار به رسم ساسون جلوی شلوار می پردازیم، باید یک سوم فاصله نقطه شماره 22 تا نقطه شماره 23 را پیدا کنید و بعد یک ساسون به پهنای ۲ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر رسم کنید، به همین سادگس تونستید ساسون های شلورا را رسم کنید.

 

رسم الگوی شلوار زنانه

در آموزش الگوی شلوار زنانه برای رسم الگوی پشت شلوار به این صورت است که الگو پشت را روی الگوی جلو طراحی می کنند، از نقطه شماره 8، 2 سانتیمتر به سمت راست می رویم، نقطه 24 بدست می آید، ازنقطه 24 به اندازه یک شانزدهم باسن به سمت راست می رویم نقطه 25 بدست می آید، فاصله خط 5 تا 2 را نصف کرده 26 بدست می آید، نقطه 26 را به نقطه 25 وصل می کنیم و به صورت 90 درجه و گونیا یک خط به سمت بالا می کشیم، از نقطه 25 به اندازه 4 سانتیمتر بالا می رویم نقطه 27 بدست می آید، از نقطه 27 به اندازه یک چهارم باسن به اضافه 1 سانتیمتر در امتداد خط باسن علامت می زنیم، نقطه 28 بدست می آید.

به اندازه فاصله 28 تا 24 از نقطه 24 به سمت راست می رویم نقطه 29 بدست می آید. روی خط زانو از نقطه 17 و 18 هرکدام 2 سانتیمتر خارج می شویم، نقاط 30 و 31 بدست می آید، روی خط دمپا از نقاط 19 و 20 هرکدام 2 سانتیمتر به طرفین می رویم، نقاط 32 و 33 بدست می آید، نقاط 32 را به 30 و نقطه 30 را به 28 وصل می کنیم. نقطه 33 را به 31 و نقطه 31 را به 29 وصل می کنیم، فاصله خط 18 تا 23 را اندازه می زنیم، همان اندازه را از 31 بالا می رویم و علامت می زنیم که نقطه 34 بدست می آید، نقطه 34 را با هلال به 25 وصل می کنیم هلال فاق پشت بدست می آید، از روی خط کمر از نقطه a34 به اندازه 4 سانتیمتر بالا می رویم نقطه 35 بدست می آید.

از نقطه 35 به اندازه یک چهارم کمر به اضافه 3 سانتیمتر به سمت چپ رفته، در امتداد خط کمر و نقطه 36 بدست می آید، نقطه 36 را به 28 وصل می کنیم، وسط خط 35 ، 36 را بدست می آوریم، یک ساسون 10 سانتیمتری به عرض 3 سانتیمتر می گیریم، الگوی ما آماده است. در این مرحله از اموزش الگو شلوار باید الگوی جلو و پشت را از هم جدا کنید، با استفاده از یک کاغذ پوستی خطوط قرمز و یا سبز را کپی کنید، خطوط سبز جلوی شلوار و خطوط قرمز پشت شلوار می باشد نقاط 36.35.28.30.32.33.31.34.27 پشت شلوار است و نقاط 22.23.23a.18.20.19.17.5جلوی شلوار می باشد.

 

الگوی شلوار زنانه ساده

 

انداختن الگو شلوار در روی پارچه:

این مرحله از دوخت آموزش شلوار خیلی مهم می باشد، در ادامه بهتون میگم که چرا این قضیه خیلی مهمه، چون مطمئنم حتما یکبار باهاش مواجه شدید. در این مرحله نکته خیلی مهم، پهن کردن پارچه و انداختن الگو روی آن است، پارچه باید کاملا صاف و ترکی روی ترکی پهن شده باشد، در بحث الگو هم، باید راستای شلوار کاملا رعایت شود، در غیر این صورت پاچه شلوار در هنگام پوشیدن می چرخد.

برای دوختن الگو شلوار ابتدا پهلوها و درز شلوار را می دوزیم و اتو کاری می کنیم و باید دقت داشته باشیم که اگر شلوار زیپ می خورد، ابتدا زیپ شلوار را بدوزیم، سپس فاق و کمر را وصل می کنیم‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس