امور مالی
الگوی شلوار راسته

الگوی شلوار راسته

الگوی شلوار راسته

   در این مقاله الگوی شلوار راسته زنانه را برای شما هنردوستان آموزش می دهیم. اغلب خانم های هنرمند سعی می کنند با یادگیری هنر خیاطی(دانلود کتاب آموزش خیاطی با الگو) اقدام به دوخت لباس های مورد نیاز خود و اعضا خانواده نمایند. اگر شما نیز به یادگیری این هنر علاقه مندید پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید و در ادامه با آموزش مرحله به مرحله دوخت شلوار زنانه آشنا شوید.

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

بنر موشن آموزش خیاطی

الگوی شلوار راسته

کادر اولیه شلوار

   برای کشیدن کادر شلوار(آموزش الگوی شلوار بچه گانه) مانند دامن(آموزش دوخت دامن) ابتدا دور باسن بزرگ را بعلاوه ۴ می کنیم. همچنین جلو و پشت را روی یک الگو می کشیم و بعد آنها را از هم جدا می کنیم.

۱ ـ مستطیلی به عرض و طول زیر می کشیم :

عرض کادر = یک چهارم باسن بزرگ ( دور باسن بزرگ + ۴ = ……. ÷ ۴ = عرض کادر ) خط AB و A’B’

طول کادر = قد جلو از کمر تا زمین ، خطوط AA’ و BB’

۲ ـ از کمر باندازه قد باسن بزرگ و قد باسن کوچک روی خطوط AA’ و BB’ علامت می گذاریم (خط EE’ خط باسن بزر گ و خط DD’ خط باسن کوچک می باشد .

۳ـ از نقطه A در خط کمر ۲ سانت داخل می شویم ( نقطه G ) و این نقطه را به E روی خط باسن بزرگ وصل می کنیم ، گودی کمر در پهلو شکل می گیرد. ( با خط کش منحنی حدود ۳ میلیمتر آن را هلال می کنیم ( خط قرمز ))

الگوی شلوار راسته گشاد

۴ ـ یک سوم AB را پیدا کرده ( نقطه C ) وخطی موازی خطوط AA’ و BB’ رسم می کنیم ( خط CC’ ) این خط ، خط اتو و راستای الگو است.

۵ ـ از A’ باندازه یک سوم A’C’ داخل شده ( نقطه W ) به E روی خط باسن بزرگ وصل میکنیم. ( خط پهلوی شلوار )

۶ ـ از نقطه B قد تا زانو را علامت زده (نقطه F” ) خطی عمود بر BB’ می کشیم.

۱ ـ از نقطه B باندازه فاق نشسته یا ( بر آمدگی باسن) روی خطBB’ پایین می آییم ( نقطه M )

۲ ـ از M باندازه یک چهارم AB خارج می شویم ( نقطه N ) ؛ (بعبارتی خط MN یک شانزدهم باسن بزرگ می باشد ) از نقطه N به B’ خطی مستقیم وصل می کنیم و سپس در ناحیه خط زانو حدود ۲ تا ۲و نیم سانت داخل شده و مانند شکل هلال می کنیم . با این کار قسمت زانو کمی تنگ تر شده و جا نمی اندازد.

الگوی شلوار راسته زنانه

۳ ـ خط BM را تقسیم بر ۳ کرده و از نقطه M به سمت کمر علامت می زنیم ( نقطه H ) سپس H را به شکل هلال به N با خط کش منحنی وصل می کنیم ( گشادی فاق جلو )

۴ ـ از نقطه C روی خط کمر یک سانت به سمت راست (نقطه الف) و یک سانت به سمت چپ (نقطه ب) رفته و به باسن کوچک وصل می کنیم (ساسون شماره ۱ جلو )

۵ ـ ساسون دیگری نیز در جلو رسم می کنیم و آن نصف CG را در نظر گرفته (نقطه X ) یک سانت به راست و یک سانت به چپ رفته و به باسن کوچک وصل می کنیم ( ساسون شماره ۲ جلو )

از وصل نقاط G , B, H , N ,F’ , B’ ,W ,E, G جلوی شلوار که عمدتا با خطوط سیاه نمایش داده شده کامل می شود .

الگوی شلوار

الگوی پشت شلوار

۱ـ از نقطه B سه سانت داخل شده ( نقطه O ) و ۲ سانت بالا می رویم ( نقطه R ) سپس از R به G وصل می کنیم.

۲ ـ یک دوم ( نصف ) خط GR را پیدا کرده از ( نقطه J ) ،یک سانت و نیم به سمت راست و یک سانت و نیم به سمت چپ می رویم .

۳ ـ فاصله A J را اندازه زده و به همان اندازه از E روی باسن بزرگ داخل می شویم ( نقطهL ) از L به به دو سر ساسون وصل می کنیم ( ساسون پشت آبی رنگ )

۴ ـ خط MB را نصف کرده نقطه H’ برای بلندی فاق پشت بدست می آید.

۵ ـ از نقطه M باندازه MN منهای ۲ سانت خارج می شویم ( نقطه K ) ؛ به عبارتی :یک هشتم دور باسن بزرگ منهای ۲

۶ ـ در لب پایین پا از نقطه B’ یک سانت و نیم خارج می شویم ( نقطه S )

۷ ـ از k خطی مستقیم به S وصل نموده سپس در نقطه تقاطع SK با خط زانو ( نقطه F”” ) حدود ۲ تا ۲و نیم سانت داخل شده و همانند شکل هلال می کنیم تصویر شماره ۱ )

۸ ـ از وصل نقاط G,R,H’,K,S , W ,E,G به یکدیگر پشت شلوار مشخص می شود که عمدتاً با خطوط آبی مشخص شده اند.

شلوار زنانه

جدا کردن جلو از پشت

   همانطور که اشاره شد خطوط آبی پشت شلوار و خطوط سیاه جلوی شلوار هستند و خطو ط قرمز خطوط مشترک جلو و پشت می باشند . خطوط جلو و پشت را آنگونه که اشاره شده هر کدام را جداگانه به همراه ساسون هایشان روی کاغذ دیگری رولت یا کپی می کنیم .نکته مهم : در قسمت جلو از نقطه N روی خط MN یک سانت کم می کنیم نقطه N’ و ۲ سانت بالا می رویم ( نقطه O ) و از O به H و B’ وصل می کنیم . همچنین پارچه را در قسمت وسط پا ی پشت با اتو می کشیم ( تصویر شماره ۲ ) این کار باعث می شود هنگام دوخت جلو کمی خُرد خورده و هنگام نشست و برخاست روی ران کشیده نشود.

دوخت شلوار

نظر کاربران


نظری ثبت نشده است، شما اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کنید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.