۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی دامن ترک ماهی

الگوی دامن ترک ماهی

ابتدا برای دامن ترک ماهی یک خط از قسمت وسط کاغذ الگو به صورت عمود می کشیم . نکته : برای دامن ترک ماهی اول بایستی تعداد ترک ها را مشخص کنیم تا با توجه به آن تعداد فرمول مختص دامن ترک را به دست بیاوریم و سپس شروع به کشیدن الگو کنیم .

اندازه های مورد نیاز برای الگو : فرمول این الگو دامن ما 6 ترک می باشد . برای به دست آوردن اندازه ها به طور مثال : دور کمر اگر 68 باشد ، دور باسن 96 ، قد دامن 100 و قد زانو 60 و قد باسن 20تا 22

الگو دامن ترک ماهی

فرمول به این صورت می باشد که : دور کمر تقسیم بر 6 هر عددی که به دست آمد تقسیم بر 2 می کنیم که در اینجا با اعداد مثال زده شده به این صورت می شود که :

11.3 =6÷68

5.6=2÷11.3

فرمول بعدی به این صورت است که مقدار دور باسن تقسیم بر 6 و عدد به دست آمده تقسیم بر 2

با اعداد مثال بالا به این صورت می شود که :

16=6÷96

8=2÷16

الگوی دامن ترک ماهی

الگوي دامن ترك ماهي

   مرحله ی اول : درمرحله ی اول به این صورت می باشد که بعد از این که خط عمود را رسم کردیم از بالای خط ، به مقدار آن عددی که از فرمول  (دور کمر تقسیم بر 6 سانتی متر و حاصل آن تقسیم بر 2 شده است ) به سمت چپ و راست برویم و گونیا کنیم که این خط خط کمری می باشد . در این جا عدد به دست آمده 5.6 بود که به اندازه ی 5.6 سانتی متر به سمت چپ و راست رفتیم و گونیا کردیم .

   مرحله ی دوم : در مرحله ی دوم به این صورت عمل می کنیم که به اندازه ی بلندای باسن یا قد باسن از خط اول پایین می آییم و خط باسن به دست می آید و سپس به اندازه ی مقدار عددی که از حاصل (اندازه دور باسن تقسیم بر 6 و حاصل آن تقسیم بر 2 شده است ) به دست آمده به سمت راست و چپ گونیا می کنیم .که در این جا عدد به دست آمده 8 بود که به اندازه ی8 سانتی متر به سمت چپ و راست رفتیم و گونیا کردیم .

    مرحله ی سوم : در مرحله ی سوم از خط کمر تا خط زانو به اندازه ی بلندای زانو ( قد زانو ) پایین می آییم ، علامت می زنیم و به همان اندازه یعنی عدد حاصل فرمول دور باسن که در مثال ما 8 شده بود پس بنا بر این به اندازه ی 8 سانتی متر به چپ و راست گونیا می کنیم و همین کار را برای لبه ی دامن قد دامن هم انجام می دهیم ، از قسمت زانو 5 تا 10 سانتی متر بالا می رویم ، علامت می زنیم و این علامت را به چپ و راست گونیا می کنیم ، از کناره ی خط به اندازه ی نیم سانتی متر تا 2 سانتی متر داخل می شویم ، از کناره ی لبه ی دامن هم به اندازه ی 5 تا 10 سانتی متر یا بیشتر بیرون می رویم و نیم سانت تا 2 سانتی متر داخل شده را به این 5 تا 10 سانتی متر بیرون آمده از لبه ی دامن وصل می کنیم.

   در ادامه از خطی که ایجاد شده در بالای خط زانو و نیم سانتی متر های داخل شده که به لبه دامن وصل کرده ایم اندازه می زنیم . این خط باید با خط صافی که از قبل بود و به صورت عمود از خط باسن پایین آمده ایم یک اندازه و مساوی باشد که معمولا یک مقدار بالا تر قرار می گیرد و کمی به صورت هلاال می شود که در نتیجه لبه ی دامن بهتر و زیبا تر شود .

   برای رسم کردن  این الگو دامن ترک ماهی باید 3 عدد داشته باشیم که هر کدام بر روی دولای باز پارچه قرار می گیرد و مقدار پارچه ی مورد نیاز برای این مدل دامن بسیار زیبا تقریبا دو و نیم متر کافی می باشد . امیدوارم از آموزش این مدل دامن زیبا لذت برده باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس