۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی تاپ دکلته

الگوی تاپ دکلته

در این مقاله الگوی تاپ دکلته را به شما عزیزان آموزش می دهیم . ابتدا الگوی اولیه را درست می کنیم و تمام نکات لباس شب را روی الگو پیاده می کنیم .در این مدل دور حلقه کیپ بعلاوه ۲ می باشد زیرا حلقه در این مدل تنگ می شود .

الگوی تاپ دکلته

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

   گونیا را روی نقطه ۶۶ می گذاریم به طوریکه نسبت به خط سینه گونیا شود و مقداری بالا می رویم نقطه ۶۶ به سمت راست هم خطی گونیایی می کشیم به طوری که این دو خط به هم عمود باشند از نقطه ۶۶ به سمت بالا ۳ سانتی جدا می کنیم نقطه A می نامیم و از نقطه ۶۶ به سمت راست ۲ سانت بیرون رفته و نقطه B می نامیم دو نقطه A,B را بهم وصل کنید و خط را ادامه دهید پایین بیاید از نقطه B روی خط رسم شده مینیموم ۴ سانت (بند روی دست باریک میشود) و ماکزیموم ۸ سانت (بند روی دست پهن میشود) پایین آمده نقطه C بنامید.(الگو تاپ دکلته)

الگوی تاپ دکلته

الگوی تاپ دکلته

   این نقطه را با پیستوله و یا طراحی دست به نقطه موازنه (نقطه ۴۳) وصل کنید .سپس از C 1 سانت به سمت نقطه ۴۳ داخل شده و به B وصل می کنیم . این قسمت دور ریخته می شود . در صورتیکه بخواهیم کاپ ما از روی سرشانه یعنی نقطه ۶۶ باشد پنس سرشانه را بسته بازی یقه را مشخص کرده و طرح بازی یقه را از نقطه ۶۶ تا وسط جلو طراحی کنید در صورتیکه بخواهیم کاپ ما داخل سرشانه شود از نقطه ۶۶ به میزان ۲ الی ۳ سانت روی سرشانه داخل شده و طرح بازی یقه را رسم کنید.(آموزش دوخت تاپ با الگو)

 

الگوی تاپ دکلته ساده

   اگر بخواهیم کاپ روی بازو قرار یگیرد ۲ الی ۳ سانت از نقطه ۶۶ روی بازو جدا کرده و از این نقطه طرح بازی یقه را رسم کنید.در الگوی پشت پنس حلقه را ببندیم .دوباره بر مبنای خط سینه از نقطه ۳۲ خط گونیایی به بالا بکشید و یک خط گونیایی هم به بیرون بکشید این دو خط به هم عمود باشند و مانند جلو یک ۳ سانت و یک ۲ سانت جدا کرده نقاط E,F  می باشد به همدیگر وصل کرده و ادامه داده مقدار ۴ الی ۸ سانت روی خط ادامه داده شده جدا کنید.

 الگوی تاپ دکلته مجلسی 

   نقطه H می باشد با پیستوله یا طراحی دست از نقطه H به نقطه موازانه وصل کنید . مقدار دلخواه بازی یقه را در الگوی پشت مشخص کرده به نقطه ۳۲ یا ۲ الی ۳ سانت به سمت سرشانه یا ۲ الی ۳ سانت به سمت بازو رفته به بازی یقه پشت رسم کنید.سپس دور حلقه کیپ را اندازه زده روی الگو بحالت ایستاده حلقه را کنترل کنید . (آموزش دوخت تاپ مجلسی)پس از تمام شدن کارهای الگو از نقطه ۴۳ طرح برش فیانگو را به نقطه ۶۱ بکشید . برای سجاف از نقطه ۳۳ به میزان ۴ تا ۵ سانت پایین آمده از بازی یقه هم ۴ تا ۵ سانت پایین آمده دو نقطه را مانند شکل بهم وصل کنید.در یقه جلو هر ۵ سانت ۳/۰ و در یقه پشت هر ۵ سانت ۱/۰لقی یقه بگیرید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس