۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی استین کت زنانه

الگوی استین کت زنانه

در این آموزش به رسم الگوی استین کت زنانه می پردازیم . ابتدا الگوی اولیه ی کت مورد نظر را رسم کنید.نقطه ی A را در زیر حلقه ، نقطه ی B را در سرشانه ی پشت ، نقطه ی C را در سرشانه ی جلو نقطه ی Dرا در خطی عمود به کف حلقه و مماس بر حلقه  آستین پشت و نقطه ی E را در خطی عمود به کف حلقه و مماس با حلقه آستین جلو علامت بگذارید .

الگوی استین کت زنانه

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

الگوی استین کت زنانه

الگوی آستین دو تکه 

از نقطه ی فرضی صفر خطی عمود به سمت بالا و پایین و خطی در عرض الگو رسم کنید.(مدل کت زنانه مجلسی)

 

الگوی استین کت زنانه

۰-۱ : یک سوم حلقه آستین،از نقطه ی ۱ خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.

۱-۲ : یک سوم ۰-۱ +۱سانتیمتر ،از نقطه ی ۲ خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.

۰-۳ :یک چهارم ۰-۱ .

در الگوی بالا تنه EF برابر ۳-۰ ، نقطه ی F را روی حلقه ی بالاتنه علامت بگذارید.

DG برابر ۰-۲٫

۳-۴: اندازه ی منحنی CF+ یک سانتی متر در سایز ۳۴تا ۴۰

۱/۲۵ سانتیمتر در سایز۴۲ تا ۴۸ 

۱/۵ سانتیمتر در سایز ۵۰تا۵۶

۴-۵ :اندازه ی منحنی G B + هشت دهم (۰/۸) در سایز ۳۴تا۴۰

۱سانتیمتر در سایز ۴۲تا۴۸

۱/۲۵ سانتیمتر در سایز ۵۰تا ۵۶

۰-۶ : برابر AE

۳-۷ : ۲ سانتیمتر . از نقطه ی ۷ خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم.(آستین کتی به روش مولر)

 

۷-۸ :۲سانتیمتر. از نقطه ی ۸ خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم .

۷-۹:سانتیمتر. از نقطه ی ۹ خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم .

۱-۱۰: بلندی آستین.خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم .

نقاط ۱۱و ۱۲ را علامت میگذاریم .

۱۰-۱۳: ۳سانتیمتر .از نطقه ی۱۳ خطی عمود در عرض الگو رسم میکنیم.

۱۰-۱۴: مچ آستین دو تکه 

۷-۱۵ : یک دوم ۷-۱۰٫ از نقطه ی ۱۵خطی عمود در عرض الگو رسم کنید .خط ۸-۱۱ و خط ۹-۱۲را با ۲سانتی متر اتحنا به سمت داخل اصلاح کنید.

۶-۱۶ : برابر AG در خط راست + نیم سانتیمتر (۰/۵)

خط ۱۴-۵  و خط ۱۴-۱۶ رای با ۲/۳ سانتیمتر انحنا به خارج اصلاح کنید .

رسم منحنی بالای آستین

 

   در یک دوم خط ۴-۵ ، یک سانتیمتر به خارج الگو بروید. سپس دریک سوم خط  ۳-۴ ،۲سانتیمتر به خارج الگو بروید .در یک دوم خط ۶-۱۶ ، ۱/۵ (یک و نیم ) سانتی متر به داخل الگو بروید .

الگوی استین کت زنانه

خط لبه ی آستین خط ۱۱-۱۰-۱۴ خط لبه در الگوی روی آستین می باشد .خط ۱۴-۱۲ خط لبه در الگوی زیر آستین است .(کت کوتاه زنانه مجلسی) نقطه ی G نقطه ی موازنه ی پشت و نقاط ۱۶ و ۵ نقطه ی موازنه ی آستین در پشت است نقطه ی F  نقطه ی موازنه بالا تنه جلو و نقطه ی ۳ نقطه ی موازنه ی آستین در جلو می باشد .این نقاط رت روی پارچه علامت بگذارید و در هنگام دوخت این نقاط را  روی هم قراردهید . نقطه ی ۴ روی سرشانه و نقطه ی ۶ روی خط پهلو قرار میگیرد. در هنگام دوخت خط ۱۵ را در الگوی زیر آستین وروآستین روی هم قرار دهید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس