۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی استین پفی بچه گانه

الگوی استین پفی بچه گانه دخترانه

در مقاله ی الگوی استین پفی بچه گانه رسم الگوی آستین پفی بلند و کوتاه را آموزش می دهیم .برای رسم آستین پفیِ کوتاه کودک ابتدا از الگوی آستین یک کپی بردارید . خط وسط آستین را بکشید . قد آستین را مطابق مدل یا به اندازه ی دلخواه کوتاه کنید

الگوی استین پفی بچه گانه

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

   در راستای نقاط موازنه ی پشت و موازنه ی جلوی آستین خطوطی عمود بر مچ آستین رسم کنید . فاصله ی بین خط موازنه ی جلو و خط موازنه ی پشت را تقسیم بر ۴ کرده و در هر قسمت خطی عمود بر مچ آستین رسم کنید ( خطوط آبی ) .روی یک کاغذ سفید خطی افقی مانند شکل زیر رسم کنید ( خط زرد ) این خط را بر روی آستین بکشید  این خط خطِ تعادل آستین است و از بالا و پایین شدن تکه های مختلف آستین در هنگام اوزمان دادن جلوگیری میکند .سپس خطوط آبی را قیچی کنید .

الگوی استین پفی بچه گانه

الگوی استین پفی بچه گانه

   قسمتهای قیچی شده ی آستین را طبق شماره گذاری با فاصله ی دلخواه ( ۳ تا ۵ سانتی متر ) روی کاغذ جدید بچسبانید . (بین تکه ها را اوزمان میدهیم) .(الگوی استین پفی کوتاه)در مرحله ی آخر ۱ سانتی متر از خط وسط آستین در قسمت کاپ بالا آمده و ۱ سانتی متر در قسمت لبه ی پایین آستین پایین آمده ( خطوط قرمز ) و منحنی جدید کاپ وخط لبه را طبق شکل اصلاح کنید .

الگوی استین پفی بچه گانه الگوی استین پفی بچه گانه

الگوی استین پفی

آستین بلند پفی

   حالا برای رسم آستین پفیِ بلند ابتدا از الگوی آستین یک کپی بردارید . خطِ وسط آستین را بکشید . در راستای نقاط موازنه ی پشت و موازنه ی جلوی آستین خطوطی عمود بر مچ آستین رسم کنید . ( خطوط آبی ) سپس در یک دوم فاصله ی بین خط موازنه ی جلو و خط وسطِ آستین خطی عمود بر مچ آستین رسم کنید ( خط قرمز ) . در یک دومِ فاصله ی بین خط موازنه ی پشت و خط وسط آستین هم خطی عمود بر مچ آستین رسم کنید ( خط قرمز ) .(آستین پفی دخترانه)حالا خطوط قرمز و خطِ وسط آستین را قیچی کنید .در قسمت پایینِ یک کاغذ سفید خطوط افقی و عمودی مانند شکل زیر رسم کنید .

الگوی استین پفی بچه گانه

الگوی استین

   این خط عمودی در واقع خطِ جدید وسط آستین است و خط افقی خط مچ آستین میشود .قسمتهای قیچی شده ی آستین را طبق شماره گذاری با فاصله ی دلخواه ( ۳ تا ۵ سانتی متر ) روی کاغذ جدید بچسبانید .
الگوی استین پفی بچه گانه

 

در مرحله ی آخر ۱ سانتی متر از خط وسط آستین در قسمت کاپ بالا آمده و ۱ سانتی متر در قسمت مچ پایین آمده ( خطوط سبز ) و منحنی جدید کاپ و خط مچ را طبق شکل اصلاح کنید.الگوی استین پفی بچه گانه الگوی استین پفی بچه گانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس