۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

الگوی آستین مچی چین دار

الگوی آستین مچی چین دار

سلام، در این ویدیو با آموزش الگوسازی و دوخت آستین مچی چین دار با شما هستیم، برای زیباتر نشان داده شدن چین های این مدل آستین بهتر از پارچه های با ریزش خوب استفاده کرد مثل کرپ یا کرپ حریر و…، این مدل آستین برای افرادی با اندام و بازوهای ظریف مناسب تر است چون اندام را پرتر نشان می دهد، در این مدل آستین ابتدا باید الگوی اساس آستین را رسم کرد، برای رسم الگوی اساس آستین(الگوی آستین گرلاوین) به اندازه های دور بازو، دور مچ، قد آستین، گشادی کف و مجموع بلندی کف حلقه پشت و جلو و مجموع هلال حلقه پشت و جلو نیاز داریم. پس اگر به مدل های فانتزی آستین علاقه دارید این آموزش را از دست ندهید.

نحوه اندازه گیری:

آموزش دوخت آستین مچی: برای اندازه گیری دور بازو، متر را روی برجسته ترین قسمت بازو قرار داده و به اندازه ای که بخواهیم به آم آزادی می دهیم، برای اندازه گیری دور مچ نیز متر را دور مچ می گیریم و به اندازه ای که می خواهیم به آن آزادی می دهیم، در این مدل آستین مچی چین دار که یک مچ دکمه دار می خورد، دور مچ را طوری اندازه می زنیم که متر دور مچ کیپ باشد و دو انگشت زیر آن می گذاریم، برای اندازه گیری قد آستین، دست باید کمی خم باشد، متر را از سرشانه، طوری روی دست می گذاریم که از آرنج بگذرد و به این صورت قد آستین از سرشانه تا مچ را اندازه می زنیم.
برای اندازه گیری بلندی کف حلقه در الگوی بالاتنه پشت، خط کش را روی تقاطع نقطه سرشانه و حلقه قرار می دهیم و به خط کف حلقه عمود می کنیم، برای اندازه گیری بلندی کف حلقه در الگوی بالاتنه جلو، خط کش روی تقاطع خط سرشانه و حلقه قرار می دهیم و سر دیگر خط کش را روی نقطه تقاطع خط کف قرار می دهیم، برای اندازه گیری هلال حلقه پشت و جلو متر را به صورت ایستاده روی حلقه پشت و جلو قرار داده و اندازه می گیریم، گشادی کف حلقه برابر است با یک هشتم دور سینه منهای 5/1 سانتیمتر.

مدل آستین مچی چین دار

برای رسم الگو آستین ابتدا از سمت چپ کاغذ الگو 10 سانتیمتر فاصله می دهیم و یک خط به پایین عمود می کنیم، یک نقطه ابتدای خط می گذاریم و شماره 1 می نامیم، از نقطه شماره 1 به اندازه 2 الی 3 سانتیمتر پایین می آییم و نقطه شماره 2 را می گذاریم، از نقطه شماره 1 به اندازه نصف مجموع طول حلقه پشت و جلو که معمولا 18 الی 20 سانتیمتر می شود پایین می آییم که نقطه 3 می شود، از نقطه شماره 2 به اندازه قد آستین پایین آمده و شماره 4 را روی آن می گذاریم، از نقطه شماره 4 به اندازه نصف فاصله نقطه 3 تا نقطه 4 به 1 سانتیمتر بالا می رویم، نقطه شماره 5 می شود، برای یادگیری انواع آستین ها می توانید در دوره مانتو شومیز شرکت کنید.

آموزش دوخت آستین مچی چین دار

خطوط افقی این اعداد را رسم می کنیم، طوری که به خط عمودی که رسم کردیم عمود باشند، از نقطه شماره 3 به اندازه یک چهارم گشادی کف حلقه بالا می رویم و نقطه ae می نامیم و به این ترتیب نقطه موازنه جلو به دست می آید که محل اتصال آستین به نقطه موازنه در حلقه آستین جلو بالاتنه (آموزش دوخت سجاف حلقه آستین)مشخص می شود، از نقطه موازنه ae به اندازه نصف مجموع هلال، هلال حلقه جلو و پشت منهای 1 سانتیمتر یک خط طوری رسم می کنیم که خط افقی شماره 2 را قطع کند و آن را نقطه 7 می گذاریم، از نقطه شماره 7 یک خط عمود می کنیم به خط شماره 4.

الگوی آستین مچی چین دار

آموزش الگوی آستین مچی چین دار

تقاطع این خط با خط شماره 3 می شود نقطه شماره 8 و تقاطع آن با خط شماره 5 می شود نقطه شماره 9، از نقطه شماره 2 به اندازه نصف فاصله شماره 2 تا 7 به علاوه 1 سانتیمتر به سمت راست می رویم که نقطه شماره 10 به دست می آید، همینطور وسط فاصله نقطه شماره 10 تا نقطه شماره 2 را پیدا کرده و شماره 11 می گذاریم، از نقطه شماره 8 به اندازه نصف فاصله شماره 3 تا 8 به اضافه 1 سانتیمتر به سمت چپ می رویم و نقطه شماره 12 می نامیم، نقطه شماره 7 به اندازه یک چهارم گشادی کف حلقه به علاوه 5/0 الی 1 سانتیمتر پایین می آییم که نقطه شماره 13 می شود، نقطه شماره 11 را با یک خط به نقطه ae وصل می کنیم و وسط این خط را پیدا کرده و شماره 14 را روی آن می گذاریم.

الگوی آستین چین دار مچی

حال شماره 14 را به نقطه شماره 10 با یک خط وصل کرده، وسط این خط را پیدا می کنیم و 1 سانتیمتر بالا می رویم و خط را هلال می کنیم، همچنین نقطه شماره 13 را نیز به نقطه شماره 10 با یک خط صاف وصل می کنیم، وسط آن را پیدا می کنیم و 1 سانتیمتر بالا می رویم و این خط را نیز هلال می کنیم، به این ترتیب هلال تاج آستین رسم می شود، نقطه شماره 10 تاج آستین می باشد که موقع وصل آستین به بالاتنه باید این نقطه روی خط سرشانه قرار گیرد، از نقطه شماره 5 و نقطه شماره 4 1 الی 5/1 سانتیمتر به سمت راست می رویم که نقطه شماره 15 و 16 به دست می آید.

الگوی آستین مچی چین دار

استین مچی چین دار الگو

نقطه شماره 15 را به نقطه شماره 16 با یک خط وصل کرده سپس نقطه 15 را به نقطه ae وصل می کنیم، از نقطه شماره 19 الی 5/1 سانتیمتر به سمت چپ می رویم، نقطه شماره 17 می شود و تا پایین یک خط عمود می کنیم و سپس نقطه شماره 17 را به نقطه شماره 13 وصل می کنیم، از نقطه شماره 3 به اندازه یک سوم گشادی کف حلقه به سمت راست می رویم و نقطه s می نامیم، از این نقطه یک خط عمود می کنیم به خط شماره 4 و سپس نقطه s را به نقطه ae هلال می کنیم، از نقطه شماره 16 یک خط به طول نصف دور مچ به سمت راست رسم می کنیم نقطه 18 به دست می آید.

الگوی آستین مچی چین دار

انواع آستین الگوی آستین مچی چین دار

به این ترتیب کادر اولیه آستین رسم می شود، حال الگو را روی خط 15، 16، 3 تا کرده و خط s را به سمت چپ رولت می کنیم، رولت کردن به این معناست که وقتی الگو را تا کردیم، یک کاربن زیر الگو قرار می دهیم و روی خط s با رولت می کشیم تا تصویر خط s در سمت چپ الگو کپی شود و بعد از آن هلالی که از نقطه s به نقطه ae رسم کردیم را نیز به سمت چپ رولت می کنیم، نقطه شماره 13 ذرا به نقطه شماره 12 با یک خط صاف وصل می کنیم و وسط این خط را پیدا کرده و از این نقطه یک هلال به نقطه s رسم می کنیم، برای یادگیری اساس الگوسازی دوره های نازکدوزی را حتما بررسی کنید.

آموزش دوخت آستین مچی چین دار

حال الگو را روی خط اریب 17 تا کرده و خط s و نقطه شماره 12 و همچنین خط اریب 17 , 18  را به سمت راست الگو رولت می کنیم، زیر کاغذ الگو یک کاربن می گذاریم تا تصویر خط s و نقطه شماره 12 و خط اریب 17 و 18 به سمت چپ الگو کپی شود، پس از آن هلالی که از وسط خط 12، 13 به نقطه s رسم کردیم را نیز به سمت چپ الگو رولت می کنیم و خط مچ آستین را کامل می کنیم، به این ترتیب قسمت پشت الگو نیز کامل می شود، پس از تکمیل الگوی آستین باید آن را کنترل کنیم، ابتدا هلال حلقه جلو و پشت روی الگوی بالاتنه را با متر ایستاده اندازه می زنیم سپس هلال حلقه آستین را نیز با متر ایستاده اندازه می زنیم این دو اندازه را با هم مقایسه می کنیم، هلال حلقه آستین باید 5/1 الی 3 سانتیمتر بزرگتر باشد، همچنین دور بازو را نیز کنترل کنید.

الگوی آستین مچی چین دار

الگوی مآسچ چین دار

ابتدا قد آستین به اندازه طول مچ کوتاه می کنیم سپس به اندازه ای که می خواهیم مچ آستین چین بخورد به دو طرف مچ اضافه می کنیم، برای اضافه کردن دور مچ به طرف الگو به اندازه حداکثر 10 سانتیمتر از هر طرف مجاز هستیم و به خط شماره 3 وصل می کنیم، سپس برای مچ نیز یک مستطیل به طول دور مچ کیپ به علاوه روی هم گرد یعنی 2 سانتیمتر و عرض دو برابر پهنای مچ رسم می کنیم و دورتادور مچ را 1 سانتیمتر جا دوخت می گذاریم.

الگوی آستین مچی چین دار

آموزش تصویری دوخت آستین مچی چین دار

برای برش این مدل آستین مچی چین دار، آستین را روی دولای پارچه قرار داده و راستای آن را کنترل می کنیم، کنترل راستا در آستین خیلی مهم است، کنترل راستای الگو به این معناست که فاصله خط راستا تا لبه ترکی از بالا تا پایین به یک اندازه باشد خط راستا در این الگو خط AB می باشد و مستطیل مچ را که در آوردیم را روی دولای پارچه گذاشته و برش می زنیم سپس به پارچه مچ لایی چسب می چسبانیم سپس مستطیل را روی خط طولی از وسط تا کرده و اتو می کنیم، دو سر عرضی را از داخل می دوزیم و یک لبه مچ را به روی مچ آستین می دوزیم و روی مچ یا پیلی های ریز می دهیم یا با دونه درشت چرخ چین سوزنی می دهیم و سپس لبه  دیگر مچ را دوخته و یک دوخت تزئینی روی مچ می دوزیم و روی مچ جادکمه می زنیم، اگر این آموزش را پسندید حتما ما را لایک کنید.
الگوی آستین مچی چین دار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس