۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش الگو آستین رگلان

آموزش الگو آستین رگلان

با آموزش الگو آستین رگلان با متد مولر در خدمتتون هستیم. برای رسم الگوی تیشرت آستین رگلان از اساس بالاتنه کپی کرده:

اساس الگو بالا تنه :

الگو آستین رگلان: ابتدا دو خط عمود بر هم رسم کرده ابتدای آن را نقطه 1 می نامیم. از نقطه 1 تا 2 به اندازه بلندی حلقه آستین، از نقطه 1 تا 3 به اندازه قد بالا تنه پشت، از نقطه 3 تا 4 به اندازه بلندی باسن و از نقطه 1 تا 5 به اندازه قد لباس علامت می زنیم. از نقطه 4،3و5 هر کدام 2 سانتی متر به داخل الگو علامت زده نقاط 8،7،6 و 9 به دست می آید.

آموزش الگو آستین رگلان

آموزش الگوی استین رگلان

هرکدام را به نقطه 1 وصل می کنیم. از نقطه 9 تا 10 به اندازه تیره پشت، از 10 تا 11 به اندازه 3/2 گشادی کف حلقه علامت زده اکنون از نقطه 11 تا a11به اندازه 10 سانتی متر، از نقطه 12 تا a11 به اندازه 3/1 گشادی کف حلقه علامت می زنیم. از نقطه 12 تا 13 به اندازه تیره پیش به طرف چپ آمده و این علامت را به بالا و پایین گونیا می کنیم. از نقطه 13 تا 14 به اندازه 2/1 فاصیه سینه به طرف راست علامت می زنیم. به الگوی پشت بر می گردیم، از نقطه 1 تا 15 به اندازه پشت یقه علامت می زنیم.

آموزش رسم الگوی آستین رگلان

الگو آستین رگلان: از نقطه 15 به اندازه 2 سانتی متر به طرف بالا علامت زده و نقطه 16 به دست می آید. از نقطه 17، 1.5 سانتی متر بیرون علامت زده و نقطه 18 به دست می آید و 1.5سانتی متر بیرون رفته و نقطه 19 به دست می آید. از نقطه 10 تا 20 به اندازه 4/1 خط 10 تا 18 علامت می زنیم  و از همین نقطه 1.3 میلی متر بیرون رفته و به 11 به صورت هلال رسم می کنیم.

آموزش الگو آستین رگلان

2/1 فاصله خط 10 تا 18 را علامت زده نقطه  به دست می آید. نقطه a  را 1 سانتی متر به سمت بیرون می بریم و به خط مرکزی پشت گونیا می کنیم و نقاط 11 و a11 را به سمت پایین گونیا می کنیم. از نقطه 12 تا 22 به اندازه فاصله 10 تا 20 ، از نقطه 12 تا 23 به اندازه خط 10 تا 18 منهای 1 سانتی متر علامت زده و روی نقطه 23 هلالی رسم می کنیم. برای آموزش حرفه ای تریکو زنانه و مردانه همراه با مدرک بین المللی اینجا کلیک کنید.

تقاطع خط 14 با خط کمر نقطه 24 به دست می آید از نقطه 24 تا 25 به اندازه قد بالا تنه جلو روی نقطه 25 هلالی رسم می کنیم. از نقطه 26 تا 25 به اندازه بلندی سینه، از نقطه 23 تا 27 به اندازه 2/1 دور سینه روی هلالی و از نقطه 27 تا 28 به اندازه فاصله 16 تا 19 منهای 1 سانتی متر علامت می زنیم نقطه 25 را به سمت چپ گونیا کرده و تقاطع آن را با خط 13 نقطه 29 می نامیم. اکنون از نقطه 29 تا 30 به اندازه پشت یقه + 5/0 و از 29 تا 31 به اندازه پشت یقه + 1 سانتی متر، از نقطه 28 تا 32 اندازه خط 25 تا 30و از نقطه 33 تا 26 به اندازه خط 26 تا 32 علامت زده و از نقطه 33 به نقطه 30 وصل می کنیم.

تقاطع خط 12 با خط کمر نقطه 34 به دست می آید، از نقطه 34 تا 35 به اندازه 4/1 دور کمر منهای 1 سانتی متر علامت می زنیم، فاصله 35 تا خط مرکزی جلو پهنای پنس کمر جلو می باشد. ارتفاع پنس ها 15 سانتی متر می باشد. از نقطه 35 تا 36 به اندازه 2/1 دور کمر + 2 الی 3 سانتی متر علامت زده و به فاصله نقطه 6 تا 36 را اندازه زده و پهنای پنس پهلوها و پنس کمر به دست می آید.

مکان پنس پشت : فاصله نقطه 9 تا 10 را تقسیم بر 3 کرده + 2 می کنیم و از نقطه 6 داخل می رویم، ابتدای پنس کمر به دست می آید. پهنای پنس را رسم کرده و وسط آن به دست می آید و به بالا و پایین گونیا می کنیم و به اندازه 3 الی 5 سانتی متر از خط کف حلقه آستین بالاتر علامت می زنیم. تقاطع خط 12 با خط باسن نقطه 37 به دست می آید. از نقطه 37 تا 38 به اندازه فاصله 34 تا 35 + 2 سانتی متر علامت زده سپس از نقطه 38 به اندازه 2/1 دور باسن + 3 سانتی متر نیز علامت می زنیم. فاصله 7 تا 39 را اندازه زده و 2/1 آن را به پهلو جلو و 2/1 دیگر را به پهلوی پشت می دهیم و در آخر 1 سانتی متر از سر شانه جلو کم کرده و 1 سانتی متر به سرشانه پشت اضافه می کنیم.

سپس از خط سرشانه جلو و پشت خطی گونیا شده رسم می کنیم . پنس سرشانه را به پایین انتقال داده و می بندیم . (پنس جلو و پشت را از سرشانه رد می کنیم). سپس روی این خط از خط سرشانه به اندازه قد آستین علامت می زنیم . از این خط 10 الی 15 سانتی متر پایین آمده و این علامت را با خطی اریب به گوشه گردن جلو و پشت وصل میکنیم . حالا دوباره قد آستین را روی همین خط کنترل می کنیم . سپس خطی گونیا شده روی این خط به اندازه یک دوم دور مچ رسم می کنیم و این خط را با هلالی نرم به خط زی بغل رسم می کنیم . یک سوم یقه پشت و جلو را به دست آورده و خطی به زیر بغل می کشیم .این خط را در قسمت کارور هلال به سمت بالا و در قسمت حلقه آستین هلال به سمت پایین رسم می کنیم . سپس این خطوط را برش زده و از خط سرشانه بهم وصل می کنیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس