۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش یقه خشت

آموزش یقه خشت

در این فیلم آموزش یقه خشت را برایتان آماده کرده ایم. این آموزش توسط آکادمی پارس بزرگترین موسسه آموزشی پوشاک در ایران تدوین شده است. پس از رسم الگو پایه و انتقال پنس سرشانه به شکل برش یا پنس فرانسوی به طراحی یقه می پردازیم. ابتدا یک لقی 7 میلیمتری را روی خط سرشانه اعمال می کنیم و بعد روی بخش اولیه به اندازه 6 میلیمتر لقی اولیه می گیریم، اگر بازی یقه از 2 سانتی متر بیشتر بود 6 میلیمتر لقی دیگر را هم اعمال می کنیم که جمع اعداد برای لقی یقه 1 سانتی متر و 2 میلی متر خواهد بود.

آموزش یقه خشت

برای بازی یقه از ابتدای سرشانه روی خط سرشانه 2 تا 4 سانتی متر داخل الگو می شویم که برای یک لباس معمولی کافیست، روی CF هم 5 تا 8 سانتی متر پایین می آییم و این دو نقطه را به هم وصل می کنیم تا طراحی به شکل خشت باشد. خط کش گونیا را از روی خط سرشانه یه شکل گونیا پایین می آییم، سپس از قسمتی که یقه را باز کرده ایم روی خط CF خط کش گونیا را به شکل گونیایی می گذاریم و به خطی که از بالا آمده وصل می کنیم و یک زاویه قائمه شکل می گیرد که در واقع الگوی یقه خشت طراحی شده است.

در قسمت الگوی پشت برای بازی یقه روی سرشانه مثل الگوی جلو 2 تا 4 سانتی متر داخل الگو می شویم و روی خط CB هم 2 تا 3 سانتی متر پایین می آییم.اگر بخواهیم به شکل یقه گرد باشد به صورت هلالی، و اگر بخواهیم مثل یقه خشت باشد، مثل الگوی جلو به شکل زاویه قائمه 90 درجه به هم وصل می کنیم و یقه طراحی می شود.

آموزش یقه خشتی به روش مولر

برای یقه ها همیشه سجاف طراحی می شود (برای ایستایی زیبای لبه بیرونی یقه روی لباس) در قسمت جلو یقه از ابتدای یقه روی سرشانه 3 تا 5 سانتی متر داخل الگو می شویم و روی خط CF هم 5 تا 8 سانتی متر پایین می آییم و به شکل طراحی یقه خشت این دو نقطه را به هم وصل کرده و روی کاغذ کپی برمی داریم. در قسمت پشت روی خط سرشانه برای سجاف 3 تا 5 سانتی متر داخل الگو می شویم، روی خط CB هم 5 تا 8 سانتی متر پایین می آییم و بعد از اتصال دو نقطه به شکل هلال یا خشت روی کاغذ کپی بر میداریم. الگوی ما برای روی پارچه انداختن و برش آماده است

<div id=”66317847023″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/I0ics?data[rnddiv]=66317847023&data[responsive]=yes”></script></div>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس