۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش پیراهن بچه پیلی دار

آموزش پیراهن بچه پیلی دار

با آموزش الگو پیراهن بچه پیلی دار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.این آموزش توسط سرکار خانم آسیه نوایی تهیه و تدوین گردیده است.در ابتدا لازم است الگو اولیه لباس بچه به روش ساده ترسیم شود سپس پیاده کردن مدل مد نظر روی الگوی اولیه انجام شود.برای رسم الگو لباس بچه به روش ساده به اندازه های زیر نیاز داریم .آموزش پیراهن بچه پیلی دار

1.دور کمر 2. دور سینه 3. دور باسن 4. دور گردن 5 . قد بالا تنه پشت 6..کارو پشت 7.کارو جلو 8. .قد لباس 9. بلندی باسن 10. سرشانه

برای به دست آوردن این اندازه ها بهتر است از جدول اندازه های استاندارد کودکان در جدول سایزبندی که با توجه به قد کودک تهیه شده استفاده کرد که این جدول در کتاب نازک دوزی کودک و نوجوان مولر و پسران موجود است، که این کتاب قابل تهیه از سایت پارس دوک می باشد ، در اینجا اندازه های دختر بچه 5 ساله مد نظر قرار گرفته شده است.

مراحل ترسیم الگو :

برای ترسیم الگو مانند الگو بالا تنه مولر از سمت راست کاغذ شروع به رسم می کنیم.

ابتدا حدود 5 سانتی متر از بالای کاغذ پایین آمده و خطی افقی رسم می کنیم.

از نقطه 1 ( خط سرشانه ) مقدار قد بالا تنه پشت را پایین آمده تا نقطه 2 حاصل شود (خط کمر)

فاصله نقطه 1 تا 2 را نصف کرده نقطه 3 را مشخص می کنیم ( خط سینه)

فاصله نقاط 1 به 3 را نصف کرده نقطه 4 را به دست می آوریم ( خط کارو)

نقاط حاصل شده را به سمت مقابل به اندازه یک دوم دور سینه یا دور باسن هر کدام بیشتر بود به اضافه 5 سانتیمتر گونیای می کنیم تا نقاط 5 ، 6 ، 7 ، 8 حاصل شود نقاط حاصل شده را به هم متصل کرده تا کادر الگوی ما مشخص شود. خط عمودی سمت راست خط وسط جلو الگو خط عمودی سمت چپ نیز خط وسط پشت الگو می باشد.

الگو پیراهن پیلی دار بچه گانه

الگو ما نیز مانند الگو مولر بر اساس یک دوم طراحی می شود.از نقطه دو مقدار بلندی باسن را پایین آمده و نقطه 9 را به دست می آوریم. سپس برای اندازه زدن قد لباس بهتر است از نقطه 2 یعنی خط کمر قد دامن را اندازه بزنیم تا نقطه 10 حاصل شود.نقاط 9 و 10 را به سمت خط وسط پشت گونیایی کرده و نقاط 11 و 12 را به دست می آوریم.

آموزش پیراهن بچه پیلی دار

الگوی پیراهن پیله دار بچه گانه

از نقطه 1 مقدار یک دهم قد بالا تنه پشت بالا می رویم تا نقطه 13 به دست بیاید نقطه 13 را به خط وسط پشت گونیایی کرده نقطه حاصل شده را 14 می نامیم. خط افقی ایجاد شده را خط گردن نام گذاری می کنیم تا در ترسیم الگو خطوط راحت تر پیدا شوند.

از نقطه 13 مقدار یک ششم دور گردن را به سمت نقطه 14 داخل می شویم نقطه 15 را مشخص می کنیم سپس مقدار یک ششم دور گردن به اضافه 2 سانتی متر به سمت نقطه 1 پایین آمده تا نقطه 16 به دست بیاید. نقاط 15 و 16 را به صورت هلال به یکدیگر متصل کرده هلال یقه جلو را طراحی می کنیم.

لباس بچه

پیراهن بچه پیلی دار: برای طراحی هلال یقه پشت از نقطه 14 مقدار یک ششم پشت یقه را به سمت نقطه 13 داخل شده تا نقطه 17 حاصل شود. سپس مقدار 2 سانتی متر از نقطه 14 روی خط وسط پشت به صورت عمودی پایین آمده نقطه 18 را به دست می آوریم. با متصل کردن نقاط 17 و 18 هلال یقه پشت را نیز طراحی می کنیم .

برای مشخص کردن شیب سر شانه مقدار سرشانه مد نظر را از نقطه 17 و 15 متر را به حالتی قرار می دهیم که مقدار سرشانه خط سرشانه روی یک نقطه قطع کند تا نقاط 19 و 20 حاصل شود.از نقطه 4 مقدار یک دوم کارو جلو روی خط کارو داخل می شویم نقطه 21 را به دست می آوریم.سپس نقطه 21 را به سمت خط سرشانه و خط سینه گونیایی می کنیم تا نقاط 22 و 23 حاصل شود.

در قسمت پشت نیز از نقطه 6 مقدار یک دوم کارو پشت روی خط کارو علامت زده نقطه 24 حاصل شود سپس نقطه 24 را به سمت خط سرشانه و خط سینه گونیایی کرده نقاط 25 و 26 را به دست می آوریم.از نقطه 3 از خط وسط جلو و 7 از خط وسط پشت روی خط سینه مقدار یک چهارم دور سینه را داخل شده و علامت می زنیم تا نقاط 27 و 28 حاصل شود. ( نکته اگر کودک تپل بود مقدار یک چهارم دور سینه هم در پشت و هم در جلو به اضافه 1 تا 2 سانتی متر می شود )

پیراهن بچه پیلی دار:

فاصله خطوط 25 تا 26 و 23 تا 22 را بر سه تقسیم کرده و مقدار یک سوم آن را از نقاط 23 و 26 بالا می رویم تا نقاط 29 و 30 به دست بیاید.برای طراحی حلقه آستین در قسمت جلو نقطه 27 به 29 به صورت هلال متصل می شود سپس نقطه 29 را به نقطه 19 با خط کش به صورت صاف وصل می کنیم.

در قسمت پشت نیز برای طراحی حلقه نقطه 20 به 30 به صورت صاف و نقطه 30 به 28 به صورت هلال متصل می شود ( نکته برای طراحی حلقه هلال قسمت جلو گود تر و هلال قسمت پشت گودی کمتری دارد )روی خط باسن از نقطه 9 و 11 مقدار یک چهارم دور باسن به اضافه آزادی در صورت تمایل جهت جذب نبودن لباس داخل شده نقاط 31 و 32 را به دست می آوریم.

نقاط 31 و 32 را به سمت پایین تا خط قد لباس گونیایی کرده نقاط 33 و 34 را به دست می آوریم. سپس نقاط 31 و 32 را به نقاط 27 و 28 متصل می کنیم تا خط پهلوها به دست بیاید.نقطه ایجاد شده روی خط کمر را 35 و 36 می نامیم .در صورت تمایل جهت اندامی کردن لباس در قسمت کمر مقدار 1 تا 1.5 سانتی متر از نقاط 35 و 36 داخل می شویم و نقاط حاصل شده را به نقطه 31 و 27 در قسمت جلو و 28 ، 32 در قسمت پهلو پشت وصل می کنیم . می توان در قسمت جلو و پشت لباس نیز ساسون در نظر گرفت.آموزش پیراهن بچه پیلی دار

الگوی اولیه لباس ما آماده است. پس از رسم الگو لباس بچه در قسمت جلو لباس لباس را از خط سینه برش می زنیم . برای مدل یقه لباس از نقطه 15 مقدار یک سانتی متر یقه را از سمت سرشانه باز می کنیم (نقطه c) از نقطه 16 مقدار 5 سانتی متر یقه باز می شود (نقطه e) گردی یقه را طراحی می کنیم .

در قسمت پشت لباس نیز از نقطه 17 مقدار یک سانتی متر از سمت سرشانه یقه را آزاد کرده (نقطه d) و فرم یقه را طراحی می کنیم .برای دامن لباس از خط پهلو به میزان دلخواه دامن را هم در سمت پشت و هم در سمت جلو اوزمان داده فون می کنیم .
دامن دارای یک پیلی دوقلو در قسمت خط وسط جلو می باشد . از نقطه 3 مقدار 6 تا 8 سانتی متر بیرون رفته تا نقطه a حاصل شود سپس به صورت عمودی نقطه a را تا پایین دامن برش می زنیم .فاصله a تا 3 مقدار پهنای پیلی مد نظر می باشد .در قسمت جلو الگو روی دولای بسته پارچه قرار می گیرد .

قسمت بالا تنه لباس خط وسط جلو روی دولای بسته قرار می گیرد .برای لباس در قسمت خط وسط پشت زیپ دوخته می شود . برای تمیزی لباس بهتر اس برای یقه و حلقه آستین سجاف بریده شود و به لباس متصل شود . الگو لباس ما به پایان رسید .برای گوش گربه نیز میتوان چهار مثلث برش زده سپس دوتا دوتا به یکدیگر دوخت شود پشت و رو کرده کامل اتو می زنیم وزمان اتصال دامن لباس به بالا تنه لای درز قرار می دهیم .

امیدوارم از آموزش این مدل لذت برده باشید
برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

در مقالات گذشته با آموزش  الگوی لباس بچه دخترانه، آموزش دوخت و الگو مانتو بچه گانه، الگوی شلوار بچه گانه خانم عمرانی، رسم الگوی بالاتنه بچه گانه در خدمت شما عزیزان بودیم با آکادمی هنر پارس همراه ما باشید برای ادامه آموزش های کاربردی و رایگان دیگر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس