امور مالی
آموزش دوخت دامن پیلی دار

آموزش دوخت دامن پیلی دار

دامن پیلی دار جزو دامن های فانتزی و زیبا می باشد و معمولا همه سنی آن را می پسندند و برای هر سن و سالی هم مناسب است اما بهتر است خانم هایی با پایین تنه چاق و پر این مدل دامن ها را نپوشند چون پیلی های آن به پرتر نشان دادن اندام کمک می کند، برای این مدل دامن بهتر است از پارچه هایی خشک و آهاردار استفاده کرد زیرا این مدل پیلی ها با این نوع پارچه ها خود را بهتر نشان می دهند، پارچه مورد نیاز برای این مدل برابر با دو قد دامن به اضافه 10 سانتیمتر است، قد به این معناست که باید قد دامن را از کمر تا بلندی مورد نیاز اندازه بزنید.

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱


اندازه های لازم برای الگوی دامن 


برای رسم الگوی دامن پیلی دار نیاز به اندازه های کمر، باسن، قد دامن و قد باسن داریم، برای اندازه گیری کمر، متر را در گودی کمر قرار داده طوری که یک انگشت زیر متر قرار گیرد، برای اندازه گیری دور باسن، متر را روی برجسته ترین جای باسن قرار داده و آن را اندازه می زنیم، نکته مهم این است که اگر برای فردی که شکم برجسته دارد می خواهید دامن بدوزید باید متر را بالا گرفته و روی شکم قرار دهید تا قسمت باسن دامن تنگ نشود، برای اندازه گیری قد باسن فردی که می خواهید برایش دامن بدوزید را روی یک صندلی بنشانید و متر را از گودی کمر تا نشیمنگاه قرار دهید و آن را اندازه بزنید، برای اندازه گیری قد دامن، متر را در گودی کمر قرار داده و تا جایی که می خواهید بلندی دامن داشته ابشید را اندازه می زنیم، در این مدل قد دامن را 70 سانتیمتر در نظر می گیریم.


کشیدن الگوی دامن پیلی


برای رسم الگو دامن پیلی دار مورد نظر ابتدا باید الگوی اساس دامن را رسم کنیم و بعد از آن الگوی دامن را به دامن فون یک و در آخر آن را به الگو دامن پیلی دار تبدیل کنیم، در این مدل دامن پیلی دار چهارتا پیلی دوقلو در قسمت جلو دامن و چهار پیلی دوقلو در قسمت پشت دامن وجود دارد، برای رسم الگو اساس دامن ابتدا باید اندازه های عرضی یعنی دور کمر و دور باسن را نصف کرد، زیرا الگویی که رسم می شود یک دوم اندازه ها می باشد یعنی نصف الگو جلو و نصف الگو پشت است، حالا باید یک کادر براساس دور باسن رسم کنیم که به این ترتیب می باشد: دو خط عمود بر هم رسم می کنیم و گوشه این زاویه را شماره 1 می گذاریم، از شماره 1 به اندازه یک دوم دور باسن به اضافه 1 الی 2 سانتیمتر به سمت راست می رویم و نقطه شماره 2 به دست می آید، برای یادگیری انواع دامن ها می توانید در دوره نازکدوزی شرکت کنید.
 


اموزش رسم الگوی دامن پیلی دار


از نقطه شماره 2 یک خط عمود می کنیم به پایین، وسط نقطه شماره 1 تا نقطه شماره 2 را پیدا کرده و شماره 3 می گذاریم، از شماره 3 نیز یک خط عمود می کنیم به پایین حال از نقطه شماره 1 به اندازه قد باسن تقریبا برابر 25 الی 28 سانتیمتر است، پایین می آییم و نقطه شماره 4 به دست می آید و از نقطه شماره 4 یک خط افقی عمود بر خط 1 رسم می کنیم، سپس از نقطه شماره 1 به اندازه قد دامن پایین آمده و نقطه شماره 5 می گذاریم و از نقطه شماره 5 یک خط افقی عمود بر خط 1 رسم می کنیم، خط افقی شماره 1 خط کمر می باشد، خط افقی شماره 4 خط باسن می باشد، خط افقی شماره 5 هم خط لبه دامن می باشد، خط عمود شماره 1 خط وسط جلو دامن می باشد، خط عمودی شماره 2 خط پهلو دامن و خط عمودی شماره 3 خط وسط پشت دامن می باشد، از نقطه شماره 3 روی خط کمر یک سانتیمتر بالا می رویم و به نقاط 1 و 2 صفر می کنیم، به این ترتیب کادر اصلی دامن را رسم کردیم.

رسم الگوی دامن پیلی دار


همانطور که مشاهده کردید کادر اولیه دامن از روی اندازه دور باسن رسم شده است و ما باید روی خط کمر ساسون هایی ایجاد کنیم تا خط کمر اندازه خود کمر شود، بنابراین یک دوم اندازه کمر را از یک دوم اندازه باسن کم می کنیم، در قسمت الگو جلو دامن یک ساسون به پهنای 5/1 تا 5/2 سانتیمتر و ارتفاع 12 الی 10 سانتیمتر می دهیم و در قسمت الگوی پشت دامن یک ساسون به پهنای 3 الی 4 سانتیمتر و ارتفاع 13 الی 15 سانتیمتر می دهیم و باقی مانده اختلاف کمر و باسن را روی خط پهلو می دهیم، به این صورت که نصف آن را به راست خط پهلو و نصف دیگر را به چپ خط پهلو رفته و با یک خط منحنی به باسن صفر می کنیم، به خاطر اینکه در قسمت پشت بدن برجستگی باسن و گودی کمر وجود دارد ساسون الگوی پشت بزرگ تر از ساسون الگو جلو می باشد. ااگر مدل خاصی از دامن مدنظرتان است پیام بگذارید تا برایتان آموززش را فراهم کنیم.


کشیدن الگوی دامن پیلی دار


به طور مثال اگر دور باسن را 100 سانتیمتر و دور کمر را 80 سانتیمتر در نظر یگیریم نصف اندازه دور کمر یعنی 40 سانتیمتر را از نصف اندازه دور باسن یعنی 50 سانتیمتر کم می کنیم که 10 سانتیمتر می شود، یک ساسون 2 سانتیمتر به ارتفاع 10 سانتیمتر در الگوی جلو دامن و یک ساسون به پهنای 3 سانتیمتر و به ارتفاع 13 سانتیمتردر الگوی پشت دامن رسم می کنیم، مجموع ساسون های جلو و پشت را به دست می آوریم و از عدد به دست آمده از اختلاف کمر و باسن کم می کنیم، این عدد به دست آمده را باید از خط پهلو داخل شویم، به این صورت که نصف آن را از پهلو به سمت راست و نصف دیگر را به سمت چپ خط پهلو می رویم و تا خط باسن صفر می کنیم، نقاط جدید به دسن آمده روی خط کمر می شوند و نقاط جدید خط کمر، محل قرار گیری ساسون ها به صورت زیر می باشد: ساسون پشت در وسط خط کمر پشت قرار می گیرد و ساسون جلو نیز از خط پهلو جلو به اندازه 6 الی 8 سانتیمتر به سمت داخل می رویم.


طریقه کشیدن الگوی دامن پیلی دار


برای اجرای مدل دامن فون یک (یعنی دامن فونی که گشادی کمی دارد)، پس از اینکه الگوی اساس دامن را رسم کردیم از خط باسن 3 سانتیمتر بالا می رویم و یک خط افقی رسم می کنیم سپس ارتفاع ساسون ها را تا آن خط می رسانیم و ساسون ها را اصلاح می کنیم و انتهای ساسون ها را با یک خط تا لبه دامن عمود می کنیم و این خطوط عمود را تا سر ساسون ها قیچی کرده به طوریکه وقتی که ساسون ها را تا می کنیم و می بندیم، در لبه پایین دامن گشادی لازم ایجاد شود و اوازمان می دهیم به این ترتیب یک الگوی دامن فون یک با گشادی کم ایجاد می شود، برای زیباتر شدن دامن فون باید قسمت اوازمان یا گشاد شده را اندازه بزنیم و نصف آن اندازه را از پهلو پشت و جلو بیرون بردیم و به خط باسن صفر کنیم. برای یادگیری انواع دامن های مناسب مهمانی سرفصل دوره مجلسی را مشاهده نمایید.
 

طرز کشیدن الگوی دامن پیلی دار


حال پس از رسم الگوی دامن فون یک، مدل این دامن که پیلی های دوقلو دارد را روی الگوی دامن فون ایجاد می کنیم، برای رسم الگوی دامن پیلی دار که پیلی یک طرفه دارد به اندازه دو برابر پهنای پیلی به الگو اضافه می کنیم و برای رسم الگوی دامن پیلی دار که پیلی دوقلو دارد یعنی 2 تا پیلی یک طرفه رو بروی هم باید چهار برابر پهنای پیلی به الگو اضافه کنیم، حال در الگو جلو دامن فون کمر را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و از نقاط به دست آمده دو خط تا پایین عمود می کنیم سپس این خطوط را از بالا تا پایین قیچی کرده و از هم جدا می کنیم، به این ترتیب الگوی جلو به سه قسمت و الگوی پشت نیز به سه قسمت تقسیم شده است.


اموزش رسم الگوی دامن پیلی دار


حال بین قسمت های ایجاد شده فضایی به اندازه چهار برابر پهنای پیلی اضافه می کنیم و وسط آن را علامت می زنیم (در بالا و پایین الگو)، برای رسم الگوی دامن پیلی دار قسمت پشت هم به همین ترتیب الگوی پشت دامن فون را از خط کمر به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و تا پایین خطوط عمود رسم می کنیم، این خطوط را از بالا تا پایین قیچی کرده و بین سه قسمت الگو، چهار برابر پهنای پیلی دلخواه فضا اضافه می کنیم و وسط آن را در خط کمر و خط لبه لباس علامت می زنیم، پس از تکمیل الگو دامن پیلی دار، حال پارچه را طوری تا می کنیم که ترکی روی ترکی قرار گیرد، الگوی آماده شده دامن پیلی را روی پارچه طوری می اندازیم که خط وسط جلو روی دولای بسته پارچه و خط وسط پشت سمت دولای باز پارچه قرار گیرد.


برش دامن پیلی دار


وقتی الگوی دامن پیلی را روی پارچه گذاشتم، قسمت های ابتدا، انتها و وسط پیلی ها باید علامت زده شوند سپس برای خط کمر 1 سانتیمتر جای دوخت می گذاریم و برای خطوط پهلو 2 سانتیمتر و لبه پایین دامن 3 سانتیمتر و خط وسط پشت نیز 2 سانتیمتر جای دوخت می گذاریم و دامن را برش می زنیم و برای کمر دامن نیز یک مستطیل به عرض 10 سانتیمتر و طول اندازه دور کمر به اضافه 3 سانتیمتر برش می زنیم، برای کمر برای تمام اضلاعش 1 سانتیمتر جای دوخت بگذارید، در این مدل دامن پیلی دار باید ساسون ها را حذف کرد، برای این کار در قسمت الگو جلو دامن پیلی دار که یک ساسون 2 سانتیمتری داریم، عدد 2 را تقسیم بر 4 می کنیم و عدد حاصله که 5/0 سانتیمتر است را از دو طرف پیلی ها بیرون می رویم و خط باسن صفر می کنیم، به این ترتیب ساسون جلو دامن پیلی، داخل پیلی ها حذف می شود، برای حذف ساسون پشت نیز در الگو پشت دامن پیلی دار نیز مانند الگو جلو عمل می کنیم، به این ترتیب که ساسون 3 سانتیمتری پشت را تقسیم بر 4 می کنیم و عدد به دست آمده را که 75/0 سانتیمتر است از چهار طرف پیلی ها خارچ می شویم و به باسن صفر می کنیم، به این ترتیب ساسون پشت نیز داخل پیلی های پشت حذف می شود.


دوخت دامن پیلی دار


پس از برش دامن پیلی دار، پیلی ها را روی هم تا کرده و یک دوخت از روی پیلی ها می رویم تا ثابت بماند و اتو می کنیم، سپس درزهای پهلو را دوخته و آن ها را اتو می کنیم، در آخر درز وسط پشت را تا 20 سانتیمتر مانده به خط کمر می دوزیم و اتو می کنیم، این 20 سانتیمتر را برای دوخت زیپ جا گذاشتیم، سپس زیپ را می دوزیم و اتو می کنیم و پس از اتو کردن، کمر دامن را وصل کرده و اتو می کنیم و در آخر پایین دامن را اتو کرده و به داخل تا می کنیم و یا دوخت تزئینی می رویم و یا زانفیکس می زنیم، نکته مهم این است که باید هر درز را پس از دوخت اتو کرد، خوب دامن ما آماده است، این دامن را می توانید با نیم تنه های جذب و یا شومیزهای اندامی بپوشید و از آن لذت ببرید، اگر از این آموزش خوشتان آمده با دوستانتان به اشتراک بگذارید، لایک فراموشتون نشه.

نظر کاربران


نظری ثبت نشده است، شما اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کنید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.