۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش الگوی شلوار زنانه

آموزش الگوی شلوار زنانه

در این سری از آموزش های هنر خیاطی آموزش الگوی شلوار زنانه(الگوی شلوار راسته) را داریم.این الگوی شلوار از متد متریک تهیه شده است .با آموزش الگوی شلوار زنانه همراه آکادمی پارس باشید.

آموزش الگوی شلوار زنانه

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱

   خط اتو: خطی به اندازه ی قد شلوار(آموزش دوخت شلوار کمر کش) روی صفحه کاغذ عمود میکنیم و روی این خط، خط کمر و پای شلوار را رسم میکنیم.از خط کمر به اندازه ی بلندی فاق پایین آمده و خطی افقی رسم میکنیم (بلندی فاق=یک چهارم دور باسن-۳)از خط کمر به اندازه ی بلندی باسن پایین آمده و خطی افقی رسم میکنیم(خط باسن)از خط فاق تا دمپای شلوار را اندازه زده، یک دوم این اندازه -۵ سانت را از خط فاق به طرف پایین رسم میکنیم.

آموزش الگوی شلوار زنانه

   این خط زانو است.روی خط فاق از برخورد خط اتو با این خط به اندازه یک دوازدهم دور باسن+۱/۵ به طرف چپ الگو رفته و از این نقطه خطی به طرف کمر رسم میکنیم.این خط، خط بزرگی پیش است.از برخورد خط باسن با خط بزرگی پیش ، یک چهارم دور باسن + ۰/۵ سانت را به طرف راست الگو جدا میکنیم.برای پهنای فاق روی خط فاق به اندازه یک شانزدهم دور باسن+۰/۵ سانت به طرف چپ می رویم.

آموزش الگوی شلوار زنانه به روش متریک

   روی خط کمر از خط بزرگی پیش ، ۱سانت داخل شده و از این نقطه به شکل هلال به پهلوی فاق جلو وصل می کنیم.برای زاویه هلال فاق جلو: سایز ۳۴ تا ۴۰ = ۳     ۴۲ تا ۴۸ =۳/۲۵    ۵۰تا ۵۸=۳/۵  خارج می شویم.روی خط کمر از جلو به طرف پهلو به اندازه ی یک چهارم دور کمر+ ۲/۲۵ جدا میکنیم.ساسونی در خط کمر روی خط اطو به پهنای ۲سانت و طول ۱۰ سانت می سازیم.یک چهارم دمپا-۰/۵ را از طرفین خط اتو(اتوکاری لباس) جدا میکنیم.روی خط زانو از طرفین خط اطو به اندازه یک چهارم دمپا-۰/۵ + ۱/۳ برای سایز ۳۴ تا ۴۰ و ۱/۵  برای سایز ۴۲ تا ۴۸ و ۱/۷ سانت برای سایز ۵۰ تا ۵۶ خارج می شویم.خط داخل پا را از دم پا به زانو و سپس به فاق جلو وصل میکنیم.از فاق تا زانو را میتوان با پیستوله(انواع ابزار خیاطی) کمی انحنا داد.برای رسم خط پهلو از دمپا به زانو و سپس به خط باسن و بعد کمر وصل میکنیم.آموزش الگوی شلوار زنانه

آموزش الگو شلوار زنانه

الگوی پشت شلوار

از خط بزرگی پیش شلوار روی خط فاق به اندازه یک چهارم فاصله AB  از اندازه پیش به طرف راست جدا میکنیم و از این نقطه به طرف خط کمر خطی رسم میکنیم.خط کمر جلو را ادامه میدهیم.روی خط کمر از بزرگی پشت ۲ سانت داخل شده و  ۲ سانت بالا می رویم از این نقطه به وسط خط بزرگی پشت وصل میکنیم.روی خط کمر به اندازه یک چهارم دور کمر – ۴/۲۵ سانت جدا می کنیم.پهنای فاق پشت: یک دوم پهنای فاق جلو که پس از فاق جلو خارج می شویم.از پهنای فاق پشت ۰/۵ سانت پایین می رویم.زاویه فاق پشت:

۳۴ تا ۴۰= ۴/۲۵    ۴۲ تا ۴۸= ۴/۵     ۵۰ تا ۵۶=۴/۷۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس