امور مالی
آموزش الگوی شلوار زنانه

آموزش الگوی شلوار زنانه


در این ویدیو آموزش الگوی شلوار زنانه و دوخت آن را با هم آموزش می بینیم، شلوار یکی از اساسی ترین نوع پوشش پایین تنه به حساب می آید و می تواند در شکل ها و با جنس های مختلف دوخته شود، برای رسم الگوی شلوار زنانه به اندازه های زیر نیاز داریم که شامل دور باسن، دور کمر، بلندی فاق، قد شلوار، قد کمر تا زانو، دور زانو، دور دم پا، دور ران؛ همیشه برای هر نوع اندازه گیری بهتر است یک لباس جذب بپوشید تا اندازه های لباس واقعی و درست باشد زیرا اگر لباس تن شما در هنگام اندازه گرفتن ضخیم باشد اندازه های شما بزرگتر از حد واقعی شده و لباس گشادی خواهید داشت، در اندازه گیری شلوار زنانه هم به همین طریق عمل می کنید.

 

 

برای آموزش خیاطی اینجا کلیک کنید

برای آموزش طراحی لباس اینجا کلیک کنید

شماره تلفن : ۶۶۵۶۵۹۴۰-۰۲۱


 
آموزش الگوی شلوار زنانه


اندازه گیری کمر شلوار: ابتدا محل کمر را مشخص می کنیم، محل کمر می تواند هم در گودترین قسمت بدن باشد و هم روی برجستگی استخوان لگن که در دو طرف با دست قابل لمس است، متر را دورتا دور کمر خود گذاشته، یک انگشت زیر آن قرار دهید به طوری که متر دور بدن بچرخد نه آنقدر سفت که در بدن فرو برود و نه آن قدر آزاد که شل بایستد.
اندازه گیری دور باسن: برای اندازه گیری باسن برجسته ترین قسمت باسن را در نظر بگیرید، متر را روی آن قسمت گذاشته به سمت جلو بدن بیاورید و همانند دور کمر اندازه بگیرید، نکته: اگر شخصی شکم برجسته ای داشت حتما باید در هنگام اندازه زدن دور باسن متر را از جلو به سمت شکم به طرف بالا آورید تا اندازه دور شکم شخص نیز گرفته شود و شلوار ما تنگ نشود.
اندازه گیری بلندی فاق: برای اندازه گیری بلندی فاق از شخص مورد نظر می خواهید روی یک صندلی یا نیمکت صاف بشینید سپس متر را از روی کمر تا روی صندلی نشیمنگاه صاف اندازه می زنیم و اندازه بلندی فاق بدست می آید.

الگوی شلوار زنانه

اندازه گیری قد شلوار: برای اندازه گیری قد شلوار متر را روی کمر قرار داده از قسمت پهلو روی کمر تا دم پای شلوار را اندازه می گیرید، بلندی کوتاهی یا بلندی قد شلوار دلخواه است.
اندازه گیری قد کمر تا زانو: برای اندازه گیری قد زانو از روی نقطه کمر متر را گذاشته تا روی کشکک زانو را از سمت جلو اندازه میزنید.
اندازه گیری دور زانو: برای اندازه گیری دور زانو، زانو را خم کرده و به سمت جلو می آورید، دور زانو را با متر اندازه می گیرید.
اندازه گیری دور دم پا: اگر شلوار شما یک شلوار راسته است می توانید اندازه دور زانو را برای دور دم پا در نظر بگیرید ولی اگر خواستید دور دم پای تنگ یا گشاد داشته باشید دورتا دور قوزک پا را اندازه زده و اندازه آن را تنگ و گشاد می کنید.
اگر اندازه گیری صحیح شلوار را یاد گرفتید آن را به دوستان خود هم پیشنهاد دهید.
به سراغ رسم الگوی شلوار به روش مولر می رویم، ابتدا از سمت چپ کاغذ الگو با فاصله 10-8 سانتیمتر به سمت راست و از بالای کاغذ الگو به اندازه 5 سانتیمتر به سمت پایین می آییم و نقطه 1 را علامت می گذاریم و محدوده کشیدن الگو را مشخص می کنید.
فاصله 1 تا 2 مساوی بلندی فاق، فاصله 2 تا 3 مساوی یک چهارم بلندی فاق را از نقطه 2 به بالا می رویم تا نقطه 3 به دست آید، فاصله 1 تا 4 مساوی اندازه قد کمر تا زانو می باشد و فاصله 1 تا 5 مساوی با قد شلوار، در ادامه از نقطه های به دست آمده خطی افقی به سمت راست خطوط گونیا شده می کشیم.

 

آموزش دوهت شلوار زنانه


 از نقطه 3 به اندازه یک چهارم باسن به اضافه 1 سانتیمتر به سمت راست می آیید تا نقطه 6 به دست آید، 6-7 مساوی یک بیستم دور باسن به اضافه 1، فاصله 3 تا 7 را نصف می کنید، نقطه 8 را به بالا و پایین عمود میکنید نقطه 9 روی خط کمر نقطه 10 روی خط فاق نقطه 11 روی خط زانو و نقطه 12 روی خط دم پا میشود، نقطه 6 را به بالا و پاییین عمود می کنید. نقطه 13 روی خط کمر، 14 روی خط فاق، 15 روی خط زانو و 16 روی خط دم پا علامت میزنیم.
11-17 مساوی یک چهارم دور زانو منهای 1
11-18 مساوی یک چهارم زانو منهای 1
12-16 مساوی یک چهارم دم پا منهای 1
12-20 مساوی یک چهارم دم پا منهای 1
19 را به 17 و 17 را به 7 وصل می کنیم. 20 را به 18 و 18 را به 3 وصل می کنیم.
13-21 مساوی 1 سانتیمتر
21-22 مساوی 1 سانتیمتر
از نقطه 11 یک سانتیمتر به سمت بالا می رویم و یک خط افقی موازی با خط کمر می کشیم.
سپس از نقطه 22 به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه 3 سانتیمتر طوری علامت بزنید که روی خط موازی بالای کمر بیفتد، نقطه 23 به دست می آید، نقطه 23 را به 3 وصل می کنید.

 

 الگوی شلوار زنانه به روش ساده

از نقطه 9 به اندازه 10 سانتیمتر روی خط اتو پایین می آیید، از هر طرف نقطه 9، 5/1 سانتیمتر به طرفین بروید و ساسون را بکشید. برای جای زیپ مقدار 18 سانتیمتر از خط کمر جلو پایین می آیید به اندازه 8 سانتیمتر خارج می شوید برای نقاب سرخود زیپ.
الگوی پشت شلوار زنانه: الگوی پشت شلوار به روش مولر روی الگوی جلوی شلوار کشیده میشود. 
فاصله 8 تا 24 مساوی 2 سانتیمتر. 
فاصله 24 تا 25 مساوی یک چهارم اندازه 3 تا 24
نقطه 26 مساوی یک دوم 3 تا 2
3 تا 24 مساوی 24 تا 27
نقطه 26 را به نقطه 25 وصل کنید، این خط را به صورت 90 درجه امتداد دهید و خطی به بالا بکشید.
25-28 مساوی 4 سانتیمتر از نقطه 28 به اندازه یک چهارم باسن به اضافه 1 سانتیمتر روی خط باسن که قبلا امتداد داده اید به سمت چپ علامت بزنید نقطه 28 به دست می آید، روی خطی که از نقطه 25 به بالا به صورت 90 درجه کشیده ایم از خط کمر از نقطه a به اندازه 4 سانتیمتر بالا بروید نقطه 30 به دست می آید. از نقطه 30 به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه 3 سانتیمتر روی خط کمر موازی با کمر که قبلا امتداد داده اید به سمت چپ اندازه کمر را علامت بزنید، نقطه 31 به دست می آید، نقطه 31 را به 29 وصل کنید.

 


 
از دو طرف نقطه های 17 و 18 روی خط زانو و 19 و 20 روی خط دم پا هر کدام 2 سانتیمتر به سمت چپ و راست بروید و نقاط را به هم وصل کنید، نقاط 32 ، 33 و 34 ،35 به دست می آید، نقطه 32 را به 29 و 33 را به 27 وصل کنید، فاصله 17 تا خط فاق جلو را اندازه بزنید هر مقدار بود همان اندازه را از نقطه 33 علامت بزنید سپس از آنجا فاق پشت را رسم کنید.، برای ساسون پشت یک دهم 30-31 را اندازه بزنید، مقدار ساسون 5/1 سانتیمتر سمت راست رفته و 5/1 ساتیمتر سمت چپ، مقدار 12 سانتیمتر از قد ساسون پایین آمده و ساسون را رسم کنید.
در انتهای کار الگوی پشت را روی کاغذ دیگری کپی کنید و الگوی جلو و پشت شلوار را از هم جدا کنید. خط اتو و خط زانو در الگوی شلوار زنانه در هر دو الگو حتما مشخص شود.
حالا برای مدلسازی جیب شلوار زنانه چه باید بکنیم؟ با ادامه آموزش همراه باشید تا یاد بگیریم.
روی قسمت کپی شده جلوی شلوار، روی خط کمر از پهلو 6 الی 7 سانتیمتر به سمت راست علامت بزنید a-b و 14 الی 16 سانتیمتر روی خط پهلو به سمت پایین بیایید فاصله a-c و این دو نقطه را به هم وصل کنید و دهانه جیب ما به دست می آید، از نقطه c به اندازه 16 الی 20 سانتیمتر به سمت پایین علامت زده و به سمت خط اتو گونیا کنید، نقطه e و از e روی خط اتو به کمر وصل کنید، نقطه D و کیسه جیب به دست می آید، حالا از نقطه b و c هر کدام 3 سانتیمتر روی کمر و پهلو پایین آمده و علامت بزنید، نقطه F و J . کاغذ پوستی بردارید و روی جیب قرار دهید.
نقاط abF و acJ را کپی کنید
نقاط D و e و acF و abD را کپی کنید
نقاط c – b – D – e – F را کپی کنید
سپس از روی الگو abc را جدا کنید و قطعات الگوی ما کامل میشود.

 


 
در ادامه با آموزش دوخت شلوار زنانه همراه شما هستیم، همچنین برای آشنایی با دوره شلوار زنانه آکادمی پارس می توانید به سایت مراجعه کنید.
برای دوخت شلوار زنانه تا سایز 42 به یک قد شلوار به اضافه 10 سانتیمتر پارچه با عرض 150 سانتیمتر نیاز دارید و از سایز 42 به بالا به یک قد و نیم و سایزهای 48 بالاتر تقریبا 2 قد پارچه نیاز است، پارچه های مناسب شلوار زنانه انواع پارچه های کرپ از جمله کرپ مازراتی و پارچه های فاستونی میباشد که دوخت شلوار با این پارچه ها به زیبایی شلوار و ایستایی بهتر آن کمک میکند.

الگو شلوار

آیا می دانید در طریقه برش شلوار مهمترین و کلیدی ترین نکته چه میباشد؟ در ادامه آن را توضیح میدهیم.
مهمترین نکته برای برش شلوار راستاگیری آن میباشد، بدین صورت که خط اتو شلوار راه الگوها میباشد و در راستای طول پارچه قرار میگیرد و باید با متر راه الگو و راه پارچه در یک راستا قرار گیرد، اگر شلوار درست راستاگیری نشود حتما در پا می چرخد و درست نمی ایستد، بعد از راستاگیری پشت و جلوی شلوار جای دوخت برای الگو در نظر بگیرید، در خط کمر 1 سانتیمتر، در خط فاق ها 5/1 سانتیمتر، در خط پهلوها 2 سانتیمتر و در دم پا 3 الی 5 سانتیمتر.
 
روی قسمت زانوها و خط اتو در پایین و بالا و جای زیپ چرت بزنید، دورتادور کار را تمیزدوزی و سردوز بزنید، ابتدا ساسون ها را در جلو و پشت شلوار دوخته و سپس اتو بزنید، به سمت پهلو بخوابانید، شلوار را در جلو و پشت از وسط خط اتو تا زده و با اتو خط می اندازیم سپس کیسه جیب را در شلوار بدوزید، به این صورت که مثلث پهلو را روی کیسه بزرگتر قرار داده و با هم فیکس کنید، بعد کیسه دوم را روی دهانه جیب گذاشته و رو به رو بدوزید و به پشت برگردانید، در مرحله بعد کیسه ها را از پشت به هم بدوزید و جیب ما کامل می شود.
سپس پهلوی جلو را روی پهلو پشت گذاشته رو به روی هم بدوزید و درزها را باز کرده اتو بزنید، سپس درز وسط پا را بدوزید، هر دو پای شلوار را به این صورت بدوزید و اتو کنید، سپس دو لنگه شلوار را یکی به پشت یکی به رو داخل هم قرار داده از فاق پشت تا فاق جلو زیر زیپ دوخته شود، سپس از داخل هم خارج کنید. حالا نوبت زیپ شلوار میباشد که نقاب زیپ در خانم ها راست روی چپ قرار میگیرد و برخلاف نقاب آقایان که چپ روی راست است، ابتدا جای دوخت های زیپ را با کوک دستی به روی کار منتقل کنید ، از قسمت چپ بعد از خط دوخت اصلی یک خط دیگر به اندازه نیم سانتیمتر بکشید.
پایه زیپ یکطرفه که مخصوص زیپ معمولی است را وصل کنید، ابتدا یک سمت زیپ که پایین قرار دارد را به پشت برگردانید و از کنار نیم سانتیمتر که علامت زده اید تا پایین بدوزید سپس یک تا به اندازه پهنای زیپ بدوزید و زیپ را به رو برگردانید، حالا 8 سانتیمتر اضافی که برای نقاب زیپ قرار داده اید را تا زده زیر زیپ بگذارید و با هم از کنار دندانه های زیپ یک دوخت بزنید، تا پایین زیپ را ببندید، سمت راست را از قسمت نقاب تازده و اتو بزنید و به روی سمت چپ جای دوخت اصلی قرار دهید و با سوزن ثابت کنید، سپس به پشت برگردانید حالا یک لایه نقاب را با زیپ برداشته با هم تا پایین بدوزید.
نکته: حتما نقاب سمت چپ را به طرف پهلو برگردانبد تا موقع دوخت سمت راست گیر نکند و همراه زیپ دوخته نشود، حالا از روی کار از سمت راست یک دوخت تزئینی از روی زیپ تا پایین بدوزید، بعد از دوخت زیپ نوبت به دوخت کمری میرسد، برای کمر شلوار دورتادور کمر را اندازه زده از ابتدای نقاب زیر تا انتهای کمر به اضافه 2 سانتیمتر جای دوخت بگذارید در ارتفاع 10 سانتیمتر پهنای کمری 4 سانتیمتر میباشد که آن را دو برابر کرده به اضافه 2 سانتیمتر جای دوخت بگذارید.
سپس نصف پهنای کمر را لایی بزنید و با اتو از قسمت بالای آن کشکاری کنید تا فرم بدن و کمر را بگیرد، یک سانتیمتر که لایی ندارد را با اتو به داخل برگردانید، برای وصل کمر سمت لایی خورده را روی کار قرار دهید و رو به رو قرار داده دور کمر را با یک سانتیمتر جای دوخت از ابتدا بدوزید و در ادامه یک سانتیمتر کمر را از داخل بدوزید و در آخر کمر نیز یک سانتیمتر را از داخل دوخته و برگردانید. کمری را به پشت برگردانید روی کمر تنظیم کنید طوری که دو میل پایین تر از خط دوخت رویی قرار گیرد و با دست ابتدا یک کوک بزنید تا روی کمر ثابت شود سپس از رو فاصله بین کمر و شلوار را دوخت بزنید، اگر دوست ندارید که دوخت داشته باشد میتوانید از پشت پس دوزی کنید.
برای شلوارهای کمرکشی روی الگو ساسون ها را حذف کنید و گودی کمر را در پهلو از باسن تا خط کمر صاف کنید، شما میتوانید مقدار کمری را روی خود کمر شلوار اضافه کنید، پهنای کش را در نظر بگیرید به اندازه پهنای کش به اضافه 10 سانتیمتر از کمر بالا بروید و کمر سرخود اضافه کنید، مقدار کش به اندازه دور کمر منهای 10 سانتیمتر میباشد، طریقه دوخت کش کمر ابتدا کش را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید، کمر شلوار را نیز به 4 قسمت تقسیم کنید، سپس هر کدام از قسمت های تقسیم شده کش را روی قسمت های تقسیم شده کمر شلوار بگذارید و ثابت کنید، کمر را روی شلوار تا کرده و فاصله بین تقسیم ها را کش بکشید و بدوزید.
اگر فقط بخواهید قسمت پشت شلوار کش بخورد جلوی شلوار را کمر جدا در آورید و قسمت پشت را روی کمری به پهنای کش به اضافه 1 سانتیمتر بالارفته و سرخود اضافه کنید و به مقدار نصف پشت به اضافه 6 سانتیمتر در نظر بگیرید و کشدوزی کنید سپس به جلو وصل کنید، اگر از این آموزش راضی بوده اید آن را لایک کنید و لینک آن را برای دوستانتان بفرستید، برای یادگیری آموزش های مدل های جذاب دیگر شلوار زنانه با آکادمی پارس همراه باشید.


 

نظر کاربران


نظری ثبت نشده است، شما اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کنید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.