۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آموزش الگوی آستین مولر

آموزش الگوی آستین مولر

با آموزش الگوی آستین مولر توسط سرکار خانم انجم روز در خدمتتون هستیم. اندازه های مورد نیاز: به قد آستین و دوربازو، 4/1 گشادی کف حلقه، 5/1 گشادی کف حلقه ، ارتفاع حلقه پشت و جلو و دور مچ نیاز داریم. ارتفاع حلقه پشت و جلو یعنی فاصله نقطه 27 تا 12 در الگوی جلو و نقطه 19 تا 10 بعد از بستن ساسون در الگوی پشت است.

آموزش آستین مولر

الگوی آستین مولر: خطی گونیا شده سمت چپ کاغذ رسم کرده از نقطه 1 تا 2 به اندازه 5/1 گشادی کف حلقه +3 الی 4 سانتی متر پایین آمده از نقطه 1 تا 3 به اندازه 2/1 ارتفاع حلقه جلو و پشت علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 4 به اندازه قد آستین علامت می زنیم.

رسم الگوی آستین

(الگوی پیراهن کلوش)اندازه 4 تا 5 برابر است با 2/1 نقطه 3 تا 4 منهای 1 سانتی متر از نقطه 4 علامت می زنیم. از نقطه 2 تا 6 به اندازه 2/1 دور بازو علامت می زنیم. نقطه 6 را به سمت پایین گونیا می کنیم. تقاطع این خط با نقطه 3 نقطه 7 وبا نقطه 5 نقطه 8 و با نقطه 4 نقطه 9 بدست می آید.

فاصله 2 تا 10 برابر است با 2/1 2 تا 6+1سانتی متر به سمت راست علامت می زنیم. فاصله نقطه ( 2 تا 11 ) 2/1 فاصله 2 تا 10 می باشد. فاصله نقطه 3 تا 12 برابر است با اندازه فاصله 2 تا 10.از نقطه 3 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه علامت زده و Ae بدست می آید.(که این نقطه نقطه موازنه ی آستین می باشد.)

از نقطه Ae خطی رسم می کنیم به نقطه11.نصف این خط را بدست آورده و نقطه 13 بدست می آید. از نقطه 13 خطی به نقطه 10 وصل می کنیم، وسط این خط را بدست آورده به اندازه 75/0 میلی متر تا 1 سانتی متر علامت می زنیم و هلال به نقطه 13 وصل می کنیم. از نقطه 6 تا 14 به اندازه 4/1 گشادی کف حلقه +0.5 سانتی متر پایین آمده و نقطه 14 را به 10 وصل می کنیم.

وسط این خط را بدست آورده 1 تا 1.25 بالا رفته و هلال بهم وصل می کنیم. از نقطه 12 تا 3 نیم سانتی متر بالا رفته و خط چین بهم وصل می کنیم. در بالاتنه از نقطه 22 تا نقطه 11a صاف اندازه زده هر اندازه ای که بود از Ae روی آن نیم سانت علامت می زنیم.

الگوی استین

(آموزش الگوی کت مجلسی زنانه)حالا نقطه 14 را به نفطه 12 وصل می کنیم. از نقطه 11 تا نقطه 21 در بالاتنه اندازه زده هر اندازه ای که بود از نقطه S طوری علامت زده که روی خطی که 12 را به 14 وصل کرده قرار بگیرد. نقطه h بدست می آید که نقطه موازنه پشت می شود.

در قسمت مچ از نقطه 4 تا 9 به اندازه 1.5 تا 2.5 سانتی متر داخل شده و نقطه 4 را به Ae و نقطه 9 را به 14 وصل می کنیم. اکنون این نقاط را 4″ و 9″ می نامیم. برای کپی کردن آستین ابتدا خط Ae تا 4″ را تا می زنیم.حالا از نقطه Ae تا نقطه Sو از نقطه Sتا لبه آستین را به سمت چپ کپی می کنیم. حالا خط 14 تا 9″ را تا می زنیم.از نقطه s تا نقطه 14 و s تا 9″ را به سمت راست کپی می کنیم.

نقطه 10 نقطه راس کاپ آستین است و به سمت پایین گونیا شود و خط راستا آستین بوجود می آید. کنترل دور مچ :مچ اصلی منهای مچ الگو می شود وتقسیم بر 2 شده و از طرفین کم می شود.

 

آموزش الگوی آستین مولر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس