۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۶۶۵۶۵۹۵۰-۰۲۱ تهران

۰۲۶-۳۲۵۰۵۲۰۵ کرج / ۰۲۱۶۶۵۶۵۹۵۰ تهران

آستین کتی

آستین کتی

از آستین کتی برای دوخت آستین کت و پالتو می توانیم استفاده کنیم. برای الگو آستین کتی ابتدا الگوی اساس آستین را رولت کرده و می کشیم. در ادامه خط آرنج را روی آستین مشخص می کنیم و همۀ علائم آستین را روی آن می نویسیم و درز زیر آستین و جلو و پشت آن را روی الگو مشخص می کنیم.
از قسمت جلو آستین از سمت حلقه آستین به اندازه cm7 داخل می شویم و به سمت راست می آییم. در قسمت پایین آستین نیز از لبه دست از سمت جلو به اندازه cm5 به سمت راست می آییم. این دو نقطه بالا و پایین آستین را به هم وصل می کنیم.
در قسمت پشت از سمت حلقۀ آستین به اندازه cm9 داخل شده و به سمت چپ می آییم و از لبه دست نیز از سمت راست cm7 به سمت چپ می رویم و این دو نقطه را به یکدیگر وصل می کنیم.
سپس دوخط بدست آمده را برش زده و قسمت های بریده شده را از درز زیر آستین به یکدیگر میچسبانیم، سپس جلو و پشت آستین را که قبلا مشخص کرده ایم از خط آرنج از قسمت پشت قطعه ها در خط آرنج هر کدام cm5/1 به سمت بیرون رفته و به نقطه های (a-b)  و (´b-´a) وصل می کنیم و در قسمت جلو قطعه ها از خط آرنج هر کدام cm5/1 به سمت داخل رفته و به نقطه (c-d)  و (c´-d´) وصل می کنیم. برای دوخت آستین کتی درزهای (c-d) و (c´-d´)به یکدیگر و درزهای (a-b) و (a´-b´) به هم دوخته می شوند. این آستین درز زیر دست ندارد و دو درز در پشت و جلو آستین دارد.

برای آموزش رایگان الگوی آستین کتی، الگوی مانتو کتی ساده و الگوی یقه آرشال ساده کایک کنید

آکادمی هنر پارس برای عزیزانی که به هر دلیلی نمیتوانند در دوره های آموزشی خیاطی و طراحی لباس شرکت کنند دوره های مجازی خیاطی و طراحی لباس را پیشنهاد میدهد تا این عزیزان از حرفه و علاقه ی خود دور نمانند

آستین کتی

آستین کتی

آستین کتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
صفحه اصلی
دوره آموزش طراحی لباس